Званична интернет презентација
Град Бијељина

Пројекат "Јачање улоге мјесних заједница у БиХ"

Пројекат "Јачање улоге мјесних заједница у БиХ" је вишегодишњи пројекат и тренутно је у другој фази која ће трајати четири године (2020-2023).
 
Градска управа Града Бијељина је успјешно аплицирала и Град Бијељина је једна од 41 јединице локалне самоуправе из БиХ које учествују у реализацији овог Пројекта. 

Мјесне заједнице које учествују у II фази Пројекта су:

1. МЗ Црњелово Горње,
2. МЗ Доњи Загони,
3. МЗ “Ново Насеље”,
4. МЗ “Соколски дом” и
5. МЗ Вршани 
 
Пројекат „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“ се фокусира на подстицање локалног развоја на челу с мјесним заједницама јер управо мјесне заједнице имају кључну улогу у посредовању између својих грађана и локалне управе.

Циљ пројекта је унапређење квалитета живота грађана и грађанки у БиХ кроз оснажене, родно одговорне мјесне заједнице (МЗ) које потпомажу активан ангажман грађана и грађанки у јавном животу, и представљају примјер добре праксе локалних самоуправа у чијем фокусу су људи и демократске промјене на локалном нивоу.

Наведени пројекат је заједнички пројекат влада Швајцарске и Шведске, а спроводи га Развојни програм Уједињених нација (UNDP) у БиХ у партнерству са Министарством управе и локалне самоуправе Републике Српске, Владом Брчко дистрикта БиХ, Министарством за људска права и избјеглице БиХ, Федералним министарством правде и оба ентитетска Савеза општина и градова.

...........................................................
 

Градска управа Града Бијељина започела је процес дефинисања будуће визије развоја мјесних заједница у оквиру реализације пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“ , заједничке иницијативе Владе Швајцарске и Шведске коју проводи УНДП БиХ.
Поштујући принципе отворености, транспарентности и партиципативности, осмишљен је анкетни упитник како би се заинтересованим грађанима и грађанкама дала могућност да изразе ставове и дају своје приједлоге у погледу дефинисања будуће визије мјесних заједница.
Молимо вас да издвојите неколико минута вашег времена за попуњавање анкетног упитника чиме дајете допринос јачању будуће улоге мјесних заједница на подручју града Бијељина.

Упитник je на сљедећем линку:

...............................................