Званична интернет презентација
Град Бијељина

Планска документа

Џендер акциони план Града Бијељина 2021-2025. 2.27MB
Визија развоја мјесних заједница у Граду Бијељина 434.69KB
Календар културних манифестација/догађаја Града Бијељина за период април-децембар 2022. год. 56.61KB
План рада Градоначелника и Градске управе Града Бијељина за 2022. годину 589.79KB
Стратегија развоја социјалног становања у Граду Бијељина за период 2021-2030. година 1.21MB
План рада Градоначелника и Градске управе Града Бијељина за 2021. годину 14.83MB
План одрживе урбане мобилности Града Бијељина 7.53MB
План рада Градоначелника и Градске управе са плановима рада свих организационих јединица у ГУ за 2019. годину 1.59MB
Акциони план запошљавања Града Бијељина 2019-2023. 1.36MB
План парцелације за ауто-пут и гасовод Вукосавље-Брчко и Брчко-Рача на територији Града Бијељина 23.87MB
Локални акциони еколошки план (ЛЕАП) за Град Бијељину 2018-2028 5.75MB
План капиталних инвестиција за период 2019-2021. година 1.01MB
Измјена I годишњи план јавних набавки за 2019. годину 257.93KB
Одлука о измјени и допуни годишњег плана јавних набавки Града Бијељина за 2019. годину I 211.49KB
Закључак о усвајању трогодишњег индикативног финансијског плана имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за период од 2019. до 2021. године 495.46KB
Закључак о усвајању годишњег плана имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за 2019. годину 466.7KB
Стратегија локалног развоја Града Бијељина 2014-2023, ревидована за период 2019-2023 3.55MB
План рада Градоначелника и Градске управе са плановима рада свих организационих јединица у ГУ за 2018. годину 1.43MB
Програм изградње комуналне инфраструктуре на територији Града Бијељина за 2016. годину 257.19KB
Програм изградње комуналне инфраструктуре на територији Града Бијељина за 2017. годину 256.14KB
Годишњи план јавних набавки за 2019. годину 629.89KB
Годишњи план јавних набавки за 2018. годину 676.93KB
Годишњи план јавних набавки за 2017. годину 288.5KB
План промоције привредних потенцијала и погодности Града Бијељина 637.57KB
Стратегија развоја туризма Града Бијељина 2012-2017. година 1.75MB
Акциони план за борбу против корупције у локалној управи Града Бијељина 2015-2018. 1.05MB
План изградње комуналне инфраструктуре на територији Града Бијељина за 2015. годину 3.59MB
План енергетског развоја Бијељина-Богатић 18.43MB
Општински план управљања отпадом Бијељина 2011-2016. 1.12MB
Акциони план запошљавања Града Бијељина за 2015. годину 473.21KB
Акциони план о енергетској одрживости општине Бијељина 2.8MB