Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одјељење за инспекцијске послове

Адреса:
Улица Патријарха Павла 1
76300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 402
Адреса електронске поште:
[email protected]

 

Одјељење за инспекцијске послове извршава послове инспекцијског надзора из надлежности Града над активностима, пословањем и поступањем:

- правних лица
- самосталних предузетника
- лица која се баве дјелатностима, као и грађана у погледу придржавања закона и других прописа и општих аката у законом утврђеним областима
- друге послове који му се посебним актима ставе у дјелокруг рада. 


У Одјељењу за инспекцијске послове организовани су следећи одсјеци: 

- Одсјек за инспекцијски надзор у области промета и заштите здравља
- Одсјек за инспекцијски надзор у области грађевинарства, саобраћаја и заштите животне средине