Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Oglas o prodaji usmenim javnim nadmetanjem - licitacijom nepokretnosti označenih kao k. p. broj 1538 i 1539 k.o. Patkovača