Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

O G L A S o prodaji usmenim javnim nadmetanjem – licitacijom, suvlasničkog dijela na nepokretnosti označenoj kao k. p. broj 2955/1 E 40 KO Bijeljina 2