Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Sedmi poziv za dostavljanje prijedloga grant aplikacija za investicione projekte u okviru programa Investicionog okvira za Zapadni Balkan
Evropska komisija otvorila je Sedmi poziv za dostavljanje prijedloga grant aplikacija za investicione projekte u okviru programa Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF). 
Predmetni poziv otvoren je za sve "WBIF" sektore: održivi transport, čista energija, životna sredina i klima, digitalna budućnost, konkurentnost privatnog sektora i razvoj ljudskog kapitala.
 
Uslovi prijave na Sedmi poziv su sljedeći:
  • projekti moraju da budu u skladu sa Ekonomskim i investicionim planom za Zapadni Balkan (kriterijumi prihvatljivosti za svaki sektor nalaze se u prilogu mejla),
  • u sektoru za koji se konkuriše mora da bude usvojena Jedinstvena lista prioritetnih projekata i cjelodržavna strategija,
  • projekti moraju da budu visokog stepena zrelosti i prioritetni za sprovođenje,
  • grant aplikacija mora da ima podršku jedne od međunarodnih finansijskih institucija (EBRD, EIB, CEB, KfW, AFD),
  • grant aplikacija mora da bude povezana sa investicijom i praćena kreditnim aranžmanom.
 
Takođe, nacrti grant aplikacija koje se kandiduju iz Republike Srpske moraju da:
  • imaju saglasnost nadležnog resornog ministarstva po pitanju usklađenosti prijedloga sa važećim strategijama i zakonima u sektoru unutar kojeg se kandiduje nacrt grant aplikacije,
  • imaju saglasnost Ministarstva finansija Republike Srpske po pitanju mogućnosti zaduživanja vezanog za pojedinačni projekat,
  • budu kandidovani posredstvom resornog ministarstva i republičkog koordinatora.
 
Ukoliko dati uslovi nisu ispunjeni, grant aplikacija neće biti upućena u dalju proceduru.
 
Molimo resorna ministarstva da sa institucijama i prijavljenima iz svoje resorne nadležnosti sprovedu konsultacije u vezi sa kandidovanjem nacrta grant aplikacija.
 
Osnovne informacije o projektima potrebno je dostaviti Ministarstvu za evropske integracije i međunrodnu saradnju najkasnije do 25. marta 2022. godine do 12:00 časova na adresu [email protected].
Nacrte grant aplikacija takođe je potrebno dostaviti Ministarstvu na adresu [email protected], najkasnije do 7. juna 2022. godine do 12:00 časova.  
 
Prijave se kandiduju Ministarstvu za evropske integracije i međunarodnu saradnju posredstvom resornog ministarstva.
  
U prilogu se nalaze Obrazac grant aplikacije, Smjernice za izradu grant aplikacija, Instrukcija za sprovođenje procesa izrade i kandidovanja grant aplikacija u Republici Srpskoj, Kriterijumi prihvatljivosti i zahtjeve Evropske komisije za izradu grant aplikacija i Stope sufinansiranja po sektorima.