Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Mikrosoft grantovi za vještačku inteligenciju
Kandidati za grantove "Mikrosoft-a" za VI (vještačku inteligenciju) za pristup za 2021. su otvoreni. Podržavaju se projekti koji koriste VI da se pomogne ljudima sa invaliditetom.
Traže se pojedinci ili timovi koji ne samo da žele da svijet učine inkluzivnijim, nego su čvrsto ukorijenjeni u zajednice kojima žele da pomognu. Cilj je da se investira u ideje koje razvijaju ljudi sa invaliditetom ili se sa njima na tome radi.

Grantovi:

- Uz "Azur kompjut" novčana sredstva u iznosima od 10.000, 15.000 ili 20.000 dolara (u zavisnosti od obima i potreba projekta), ovi grantovi pokrivaju troškove koji se odnose na prikupljanje ili označavanje podataka, razvijenje modela, ili drugi inženjerski radovi.
- Zajednica dobitnika grantova takođe dobija "Azur" podršku za razvoj, resurse, te prilike za saradnju i prikaz svog rada.

Na javni poziv mogu se prijaviti:

- Programeri, NVO, članovi akademske zajednice, istraživači i izumitelji kako bi ubrzali svoj rad za ljude sa invaliditetom.
- Ovo je globalni program, prihvataju se prijave iz svih zemalja.


Prijave pregledaju radnici "Mikrosoft-a" koji su direktno uključeni u proces odabira radi pregleda prijedloga i da bi se utvrdio iznos granta koji će biti odobren. Projekti treba da budu pripremljeni od strane ljudi sa invaliditetom, ili u saradnji sa njima.

Prijave se ocjenjuju na osnovu sljedećih kriterijuma:

- Relevantnost: VI i/ili mašinsko učenje su srž uspjeha projekta.
- Uticaj: Vaš projekat jasno podiže obrazovanje, zaposlenost, zajednicu ili kućne ishode za nekog sa invaliditetom.
- Podaci: Vaš tim je otvoren za dijeljenje podataka radi budućih inovacija.
- Izvodljivost: Projekat je izvodljiv u roku od jedne godine. To bi mogla biti 1. faza vašeg projekta, ali treba biti opipljivih rezultata u svakom kvartalu koji se završavaju za 12 mjeseci.
- Sposobnost: Vaš tim treba da ima znanje i vještine da realizuje ideju, ili da imate plan da se udružite sa nekim ko može popuniti praznine.
- Održivost: Projekat ima mjesta za rast i nakon prve godine finansiranja.
- Mogućnost prikazivanja: Oni će htjeti da razgovaraju o onome što možete da uradite.

Pregledajte dokument koji sadrži uslove za prijedlog. Vaš prijedlog treba da opiše izazov koji se želi riješiti, prijedlog tehničkog rješenja, te njegov potencijalni uticaj na ljude sa invaliditetom. Pratite obrazac i budite detaljni koliko je moguće. Prijedlozi se prihvataju stalno i pregledaju se nekoliko puta godišnje.

Prijedlozi se podnose preko elektronskog obrasca.

Rok za dostavljanje prijava je 17. decembar 2021. godine.

Više informacija na: https://www.microsoft.com/en-us/ai/ai-for-accessibility-grants