Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Dopuna naredbe od 20. marta 2020. godine


Na osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštitistanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 90/17), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16 i 36/19), člana 71. i 90. Statuta Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 9/17) i člana 18. Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spašavanja u Gradu Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 11/13), a na prijedlog Gradskog štaba za vanredne situacije Gradonačelnik Grada Bijeljina donosi:
 
 
NAREDBU
o dopuni Naredbe o provođenju vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, te zaštite i spasavanja stanovništva
 
 
  1. U Naredbi o provođenju vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, te zaštite i spasavanja stanovništva broj 02-014-1-635/20 od 20.03.2020. godine, 02-014-1-668/20 od 24.03.2020. godine, 02-014-1-677/20 od 25.03.2020. godine, 02-014-1-688/20 od 26.03.2020. godine, 02-014-1-703/20 od 27.03.2020. godine, 02-014-1-709/20 od 29.03.2020. godine, 02-014-1-718/20 od 30.03.2020. godine i 02-014-1-722/20 od 31.03.2020. godine, u tački 3. poslije stava 18. dodaje se stav 19. koji glasi:
 
''Nalaže se Gradskoj upravi – Odsjeku zajedničkih poslova i  Odsjeku civilne zaštite da postupi po zahtjevu JZU Bolnica ''Sveti Bračevi'' Bijeljina za nabavku opreme broj 1639/20 od 24.03.2020. godine (po priloženoj specifikaciji).''
 
  1. Ova Naredba stupa na snagu odmah i biće objavljena u „Službenom glasniku  Grada Bijeljina“.
 
 
            Broj: 02-014-1-730/20                                     G R A D O N A Č E L N I K
            Datum, 01. april 2020. godine
                                                                                                     Mićo Mićić