Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

PALA TUŽBA BANjE DVOROVI PROTIV GRADA BIJELjINA



Svojevremeno su se svi bijeljinski portali utrkivali ko će prije objaviti vijest o prvostepenoj (nepravosnažnoj) presudi Okružnog privrednog suda u Bijeljini u korist Banje Dvorovi koja je tužila svoj grad, tražeći da joj bude isplaćen iznos od 408.000,00 KM sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama, kao i da joj nadoknadi troškove postupka u iznosu od 22.249,00 KM. Spor se odnosio na isplatu sredstava za izmirenje poreskog duga Banje Dvorovi koja su planirana rebalansom budžeta za 2022. godinu. 

Ipak, razvoj situacije je dobio obrnut smjer, a tas pravde je prevagnuo na stranu Grada Bijeljina, jer je Viši privredni sud u Banjaluci 24. marta 2024. godine usvojio žalbu Grada Bijeljina, ukinuo presudu Okružnog privrednog suda u Bijeljini i odbacio tužbu „Banje Dvorovi“ čime je postupak pravosnažno okončan u korist Grada Bijeljina. U obrazloženju presude Višeg privrednog suda u Banjaluci je, između ostalog, navedeno da su osnovani žalbeni navodi Grada Bijeljina da se ne može u sudskom postupku zahtjevati isplata planiranih novčanih sredstava za pojedinog budžetskog korisnika, zbog čega je potrebno tužbu odbaciti iz razloga stvarne nenadležnosti Okružnog privrednog suda u Bijeljini, a što je Grad i isticao tokom čitavog postupka.

Istog dana kada je Okružni privredni sud nepravosnažno presudio u korist Banje Dvorovi, grad Bijeljina je od Okružnog suda u Bijeljini dobio presudu, kojom je pravosnažno okončan još jedan dugogodišnji spor vrijedan tri puta više od spora Grad-Banja kojom su se naslađivali portali. Radilo se o sporu u kojem je prvostepenom presudom od 24.03.2023. godine tuženi Grad Bijeljina zajedno sa drugotuženim obavezan da tužiocima na ime otkupa nekretnina solidarno isplati iznos od 1.233.000,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom od dana podnošenja tužbe pa do isplate, te da im nadoknadi troškove postupka u iznosu od 50.615,50 KM, do čega neće doći zahvaljujući tome što je grad pravovremeno izjavio žalbu koja je usvojena od strane drugostepenog organa. Međutim, iako se radilo o pravosnažnoj presudi u korist Grada, to nije bilo zanimljivo bijeljinskim portalima.

Biće interesantno vidjeti kako će se portali odnositi prema najnovijem raspletu sitacije na relaciji Grad - Banja Dvorovi.