Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Javna rasprava o rekonstrukciji Glavnog obodnog kanalaU okviru Projekta integrisanog razvoja koridora rijeka Save i Drine (SDIP), kojeg realizuje Jedinica za koordinaciju poljoprivredih projekata, pripremljen je nacrt Plana upravljanja životnom sredinom i socijanim pitanjima za Projekat sanacije i rekonstrukcije Glavnog obodnog kanala (GOK), od ušća u rijeku Savu  St.0+000,00 km  do ušća Majevičkog Obodnog kanala  do St.7+489,00 km, u Semberiji, Grad Bijeljina.
 
Javnost i zainteresovane strane u toku trajanja javnog uvida mogu  dati svoje komentare i primjedbe  na nacrt Plana koji će biti dostupan preko linka ovdje kao i u štampanom obliku u prostorijama Grada Bijeljina/Odjeljenja za poljoprivredu radnim danom od 11:00-13:00 časova.

Javne konsultacije  i prezentacija nacrta Plana održaće se 22.04.2024. godine sa početkom u 11:00 časova u Sali za sastanke, Grad Bijeljina.
 
Kanal za dostavljenje komentara  je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede/Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata:
adresa elektronske pošte - [email protected]
adresa: Trg Republike Srpske 1, 51 000 Banja Luka

СДИП-ЕСПМ за ГОК 7.17MB