Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

DVIJE NOVE POTOPNE PUMPE ZA PET JEZERA 
U naselju Pet jezera nabavljene su dvije nove potopne pumpe sa samočistećim radnim kolom, koje će sigurno poboljšati kompletnu operaciju prepumpavanja otpadne vode iz naselja, istakli su iz gradskog Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine.
 
Pumpna stanica u naselju Pet jezera izgrađena je u periodu 1999-2000. godine i služi za prepumpavanje otpadne vode prvo iz objekata alternativnog smještaja (objekti „GTZ“), a unazad nekoliko godina i iz novog naselja koje se naslanja na Pet jezera i značajno se širi.
 
Otpadna voda se prepumpavala pomoću dvije potopne pumpe koje su zbog dotrajalosti sve slabije obavljale funkciju prepumpavanja. Prepumpana voda se sistemom potisnog cjevovoda prepumpavala u gravitacioni kolektor na lokaciji Vanekov mlin.
 
Zbog sve slabijeg rada postojećih pumpi koje su se često kvarile bilo je neophodno nabaviti nove pumpe kako bi se obezbijedilo zadovoljavajuće prepumpavanje otpadne vode iz naselja, kažu iz ovog Odjeljenja i najavljuju da će biti ugrađene još dvije potopne pumpe u naselju Zair, a ukupna vrijednost nabavke iznosi preko 200.000 KM.