Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

NOVI SLUŽBENIK GRADSKE UPRAVE GRADA BIJELjINA – ČET BOT MIAJedan od glavnih izazova lokalne samouprave i njene administracije je pružanje transparentnih informacija i efikasnih usluga građanima i privredi.

Gradovi i opštine imaju sve veću potrebu za pružanjem neposrednih i tačnih informacija, što nije uslovljeno samo zakonskim obavezama, već i zahtjevano od strane samih korisnika, a bitna je i brzina pružanja usluge.

Jedna od mogućnosti rješavanja problema je uvođenje novih tehnologija i softvera baziranih na vještačkoj inteligenciji kakav je ČetBot.

Postoji samo nekoliko gradova na svijetu koji su nedavno započeli sa primjenom slične tehnologije za izabrane svrhe. U Republici Srpskoj, ČetBot će, za sada, koristiti samo Laktaši i Bijeljina.

U Bijeljini je danas organizovana svečana predaja licence za uvođenje Čet aplikacije MIA (Municipal inteligent asistent) u saradnji Gradske uprave Grada Bijeljina, Privredne komore Republike Srpske, SAGA i GIZ.

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović izrazio je zahvalnost Privrednoj komori, SAGA i GIZ zbog podrške u razvoju Bijeljine i na ovaj način i objasnio da će MIA moći konkretno da odgovori na pitanja građana. Kako kaže, sve što utiče na transparentnost i poboljšanje usluga koje se pružaju građanima, je glavni zadatak Gradske uprave.

“Grad Bijeljina je izabran kao grad koji posjeduje BFC standard od 2015. godine što govori da je to grad sa povoljnim poslovnim okruženjem. Kao Privredna komora, radimo na povećanju konkurentnosti privrednih društava i time pomažemo lokalnim upravama na povećanju inovativnosti i digitalizaciji procesa”, rekla je Slavica Marković, direktor područne Privredne komore Bijeljina.

Ovom digitalnom platformom za komunikaciju lokalna uprava će ojačati svoju ulogu kompetentne, pristupačne i efikasne administracije za opsluživanje građana. Čet Bot omogućava digitalizaciju odabranih servisnih postupaka i stavlja ih na raspolaganje svim građanima 24 sata, sedam dana u nedjelji.

Izvor: Dešavanja u Bijeljini