Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Gradonačelnik Petrović: rezultati rada u prvih sto dana na čelu BijeljinePovodom sto dana od stupanja na čelo lokalne samouprave, gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović je na konferenciji za medije govorio o svojim i aktivnostima Gradske uprave u tom periodu.
- Od 29. decembra 2020. godine, kada sam preuzeo dužnost gradonačelnika, prošlo je i nešto više od sto dana. Pored sagledavanja stanja u Gradskoj upravi i javnim preduzećima, nastavljen je ili pokrenut niz projekata, ali njihovu realizaciju ograničilo je neusvajanje budžeta, odnosno, prije toga, nepostojanje rebalansa budžeta - podsjetio je u uvodnom dijelu konferencije gradonačelnik Petrović.
Gradonačelnik Bijeljine je podsjetio da je Gradska uprava postala otvorenija prema građanima sa kojima se svake poslednje subote u mjesecu organizuju neposredni razgovori, dragocjeni za upoznavanje, ali i brže rješavanje, svakodnevnih potreba i problema građana, kao i da se na zvaničnoj internet-stranici Grada objavljuju podaci o dnevnim finansijskim transakcijama, pa svako može da izvrši uvid u trošenje narodnog novca.
Govoreći o projektima na kojima je rađeno u prva četiri mjeseca 2021. godine, Petrović je naveo da je završena prva faza postavljanja video nadzora u Bijeljini, a da je sa Policijskom upravom dogovorena i druga faza projekta, jer je bezbjednost građana i imovine jedan od prioriteta Gradske uprave.
- Nastavljena je i izgradnja nove Autobuske stanice, čija procijenjena vrijednost je 3,2 miliona konvertibilnih maraka. Dosadašnji radovi su vrijedni nešto više od milion i sto hiljada KM, ali je rok za završetak radova sa kraja marta ove godine produžen za četiri mjeseca. Mi ćemo iskoristiti naše zakonsko pravo i naplatiti penale od izvođača radova zbog kašnjenja, jer nam je cilj da izvođači poštuju rokove i druge odredbe ugovora, što je dio odgovornosti prema društvenoj zajednici i trošenju narodnog novca. Sa vlasnikom „Semberija transporta“ razgovaramo o načinu na koji je moguće da ovo preduzeće nastavi da posluje na novoj lokaciji, a da prostor sadašnje Autobuske stanice bude iskorišćen za parkiralište i poslovne prostore, kako je i predviđeno regulacionim planom - pojašnjava Petrović.
U ovom periodu, u saradnji sa mještanima, asfaltirano je i nekoliko lokalnih puteva u seoskim mjesnim zajednicama, a u toku je popisivanje svih makadamskih ulica na urbanom području.
- Nedopustivo je da u užem gradskom području imamo makadamske ulice. Postavili smo cilj da sve takve ulice, gdje su riješeni imovinsko-pravni odnosi, asfaltiramo. Bili bismo srećni da sredstva za infrastrukturu nisu oduzeta amandmanima koje je usvojila skupštinska većina, oduzimajući nam mogućnost da radimo na unapređenju kvaliteta života u Bijeljina - ocijenio je gradonačelnik Bijeljine.
Takođe, Gradska uprava je inicirala i sastanke sa predstavnicima kompanije „Srbijagas“ u cilju bržeg završetka projekta gasifikacije, odnosno, obezbjeđenja pouzdanog izvora energije za stanovništvo i privredu, ali i Gradsku toplanu, čime bi se smanjio problem zagađenja u zimskim mjesecima.
Rađeno je i na čišćenju divljih deponija, a otpad sa takvih mjesta mora biti potpuno uklonjen, umjesto dosadašnje prakse da se samo poravna. U okviru napora da Semberija bude čistija i zdravija su i aktivnosti na izradi nove Odluke o upravljanju komunalnim otpadom, pogotovo imajući u vidu da je prethodna istekla prije pet godina, kao i Lokalnog plana upravljanja otpadom. Dio tih aktivnosti biće i ozelenjavanje novih površina na nekoliko lokacija: Jezero – Šljunkare, pored asfaltne baze „Bijeljina puta“, uz nasipe Majevičkog obodnog kanala, gdje je u planu i izgradnja staze za bicikliste i rekreativce, kao i u pojasu između obilaznice i Regionalne deponije.
Kao važne aktivnosti u društvenom sektoru, Petrović je naveo napore da se pomogne boračkoj populaciji, prije svega korisnicima alternativnog smještaja u naselju GTC da otkupe stanove, podršku socijalno marginalizovanim društvenim grupama, ali i Centru za visoko obrazovanje da riješi problem grijanja glavne zgrade i planovima da se ukloni stara štala Poljoprivredne i medicinske škole. Govoreći o podršci sportu, gradonačelnik Petrović je istakao da će klubovi biti podržavani u skladu sa rezultatima, brojnosti članstva i društvenom odgovornošću, a najavio je i da će, u saradnji sa Atletskim savezom Republike Srpske, biti izgrađena atletska staza.
Nastavljeno je i nekoliko projekata koji se sufinansiraju iz međunarodnih fondova, a osnovan je i tim za izradu programa razvoja poljoprivrede i sela za period 2021-2023. godina koji treba da predloži primjenjive mjere za podsticanje razvoja prioritetnih sektora poljoprivrede – povrtarstva, stočarstva i voćarstva.
Po nalogu Gradonačelnika, inspekcijski organi su provjerili gradilišta u Bijeljini na kojim je uočen niz nepravilnosti i izdato je nekoliko rješenja o privremenoj zabrani izgradnje, odnosno, otklanjanju nedostataka.  
U Gradskoj upravi se znatno racionalnije koriste službeni automobili, potrošnja goriva samo u martu je manja za 40 odsto u odnosu na mart prošle godine, a u planu je da na službenim automobilima budu istaknuti brojevi na koje će građani moći da prijave evenutalne zloupotrebe ovih vozila.
Petrović je podsjetio i da je, nakon konstitutivne sjednice Skupštine Grada, dao ovlašćenja za potpisivanje službenicima, kako bi omogućio nesmetano funkionisanje Gradske uprave do odluke Suda o imenovanjima vršilaca dužnosti načelnika odjeljenja koja je izglasala skupštinska većina, ali i da je protiv direktora Centra za socijalni rad podnijeta krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je nesavjesno postupao i kršio zakonske propise prilikom rukovođenja ovom ustanovom. Takođe, zapitao se i kako je moguće da se podnese pozitivan finansijski izvještaj Banje Dvorovi i Regionalne deponije, ako Grad, kao žirant, plaća kreditne obaveze ovih javnih preduzeća.
- Narod je prepoznao naš glavni cilj da od Bijeljine napravimo savremeni grad kao efikasan servis građana, koji će na principima otvorenosti prepoznavati njihove potrebe. Poštovanje procedura prilikom javnih nabavki, zapošljavanja i drugih konkursa, kao i prilikom svakodnevnog rada Gradske uprave, odnosno, javnih preduzeća i ustanova, ali i savjesnost prilikom trošenja budžetskih sredstava, bitni su preduslovi da bismo to postigli. Tek kad to ostvarimo, možemo reći da smo uspjeli – poručio je gradonačelnik Petrović.