Званична интернет презентација
Град Бијељина

ИСПРАВКА ОГЛАСА о продаји усменим јавним надметањем – лицитацијом непокретности означене као к. п. број 1542/2 к. о. Чардачине - Којчиновац о продаји усменим јавним надметањем – лицитацијом непокретности означене као к. п. број 1542/2 к. о. Чардачине - Којчиновац