Званична интернет презентација
Град Бијељина

Стручна служба Скупштине

 
 

Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300  Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 109
Факс: +387 (0)55 209 755

Секретар Скупштине Града: Дејан Благојевић

Адреса електронске поште: [email protected][email protected].

Стручна служба Скупштине обавља стручне и административно-техничке послове за потребе сазивања и одржавања сједница Скупштине и радних тијела Скупштине. Стручна служба Скупштине припрема и организује сједнице Скупштине и њених радних тијела, даје стручна мишљења у раду Скупштине и њених радних тијела, припрема и утврђује приједлог Програма рада Скупштине и прати његово извршење, обезбјеђује и припрема документациони материјал и податке за Скупштину и радна тијела и врши друге послове у складу са законом, Статутом, пословником и актима Скупштине.