Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одсјек за инспекцијски надзор у области грађевинарства и заштите животне средине


Адреса:
Улица патријарха Павла 1
76 300 Бијељина
Телефон: +387 (0)55 233 425
Адреса електронске поште: [email protected]
Шеф Одсјека: Драган Јовановић

У Одсјеку за инспекцијски надзор у области грађевинарства и заштите животне средине обављају се следећи послови:
- координација рада са другим организационим јединицама Градске управе и надлежним државним органима, организацијама и институцијама у оквиру овлашћења
- инспекцијски надзор у области просторног уређења и грађења, екологије и заштите животне средине, водопривреде и  саобраћаја и веза
- примјењивање и праћење закона и прописа и других аката из области рада Одсјека
- остваривање непосредног надзора над примјеном закона и других прописа и давање одређених инструкције за њихово извршавање
- подношење извјештаја, давање података и обавјештења од инспектора о извршењу повјерених послова надзора,
- други послови по налогу градоначелника и начелника Одјељења, као и други послови у дјелокругу рада