Званична интернет презентација
Град Бијељина

Позив за додјелу подстицаја за повећање плата радницима у РС
Министарство привреде и предузетништва Републике Српске позива привредне субјекте, који су повећали плате радницима у периоду од јануара до јуна ове године, да поднесу захтјев за додјелу подстицаја за повећање плате радника за шести обрачунски период.

Захтјев се подноси путем апликације “е подстицај” која се налази на интернет страници Министарства привреде и предузетништва, а која ће бити активна до 29. августа када истиче рок од 60 дана за подношење захтјева, саопштено је из ресорног министарства.

Влада Републике Српске усвојила је данас Информацију Министарства привреде и предузетништва о спровођењу поступка додјеле подстицаја за повећање плате радника са ефектима додијељених подстицаја за обрачунски период јул-децембар 2021. године.

Средства подстицаја за повећање плата радника за пети обрачунски период исплаћена су привредним субјектима у рекордном износу од 11,3 милиона КМ, а који послују на подручју 36 градова/општина у Републици Српској.

Укупан износ подстицаја на повећање плата који је одобрен у првих пет обрачунских периода износи око 33,2 милиона КМ и односи се на укупно 89.237 радника којима су послодавци повећали плате у односу на почетни износ плате.

Основни циљ додјеле средстава подстицаја је побољшање положаја радника, у смислу утврђивања виших новчаних накнада по основу плата и временски дуже одржавање увећане плате радника, те отклањање сиве зоне у области исплате плата радника и превођење цјелокупног новчаног износа који радник добије од привредног субјекта у легалне токове.

Овом мјером наставља се континуитет у активностима на сузбијању сиве економије побољшању положаја радника и незапослених лица, као и унапређивању пословног окружења.

Више информација на:

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpp/media/vijesti/Pages/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%98%D0%B5-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.aspx