Званична интернет презентација
Град Бијељина

Јавни позив заинтересованим лицима за достављање приједлога и сугестија за планска рјешења у обухвату Урбанистичког пројекта „Пословни комерцијално-административни центар“ у оквиру Регулационог плана „Центар града“ у Бијељини