Званична интернет презентација
Град Бијељина

Отворени покушај отимања градске имовине од стране РУГИПП-аОпштепознато је да је однос републичких органа према Граду Бијељина ниподаштавајући и маћехински, али све чешће добија и отворен отимачки карактер. Типичан примјер узурпације, са тежњом да постане отимачина је проблем зграде у Улици жртава фашистичког терора коју бесплатно користи Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) у Бијељини на основу Уговора о уступању права коришћења на некретнинама из 2007. године, који је потписао тадашњи начелник општине Бијељина.

Oвај уговор није ваљан правни основ, јер је њиме дат на бесплатно коришћење само дио објекта у проценту од 63%, а не цијела зграда, уговор не садржи катастарско-књижне податке о непокретности, нема изјаве за књижење у јавним евиденцијама, а закључен је без одобрења Скупштине Општине. Прије овог уговора, још од 1989. године низом аката, које су издавале надлежне установе, утврђено је право својине над овом зградом и припадајућим земљиштем у корист општине, односно, Града Бијељина, који је 2018. године уложио и средства у опремање ове зграде.

Све то вријеме између Општине, односно, Града Бијељина и РУГИПП постојала је сагласност да је зграда власништво Града Бијељина, али 2022. године Комисија за излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђивању права на непокретностима је право својине пренијела на Републику Српску.

На ово рјешење Град је уложио жалбу коју је РУГИПП одбио, али је Пресудом Окружног суда у Бијељини из 2023. године уважена тужба Града Бијељина и поништени су акти  РУГИПП-а Бања Лука из 2022. године којим је утврђено право својине над зградом и земљиштем у корист Републике Српске, а предмет је враћен на поновни поступак и олдучивање.

Индикативно је да је, након промјене руководства Града Бијељина, РУГИПП нагло одлучио да „преломи“ и, без икаквог правног основа, покуша да зграду, коју бесплатно користи, укњижи као своју имовину. Каквим притисцима су изложени службеници РУГИПП-а од стране руководства те исте установе да „одраде“ ову операцију и прекрше не само закон, него и све норме здраве логике, то најбоље знају они, али и руководиоци који их присиљавају да то ураде.

Град Бијељина препоручује свима који су укључени у ове незаконите активности да размисле о правним посљедицама својих радњи.