Званична интернет презентација
Град Бијељина

Град субвенционише уградњу топлотних пумпиКако би подржао смањење потрошње енергије за гријање, уз побољшање комфора боравка у стамбеним просторима, и смањење емисија чврстих честица и гасова с ефектом стаклене баште, Град Бијељина је одлучио да распише јавне позиве за суфинансирање мјера побољшања енергетске ефикасности у стамбеном сектору Града Бијељина за заједнице етажних власника, као и за куће.
За реализацију јавних позива из градског буџета издвојено је укупно 180.000 конвертибилних марака, од чега 110.000 КМ за зграде, а 70.000 КМ за куће, уз могућност увећања ових износа у току трајања јавних позива. У сарадњи са Развојним фондом Уједињених нација (УНДП) је формирана Пројектна имплементациона јединица, те су развијени модели суфинансирања мјера.
На јавне позиве могу се пријавити све заинтересоване заједнице етажних власника, односно, особе које су власници/сувласници кућа, у којима живе. 
Јавним позивом омогућено је суфинансирање мјера побољшања енергетске ефикасности у стамбеним објектима, односно, подстицање замјене система гријања, односно, уградња топлотних пумпи за гријање и хлађење (вода-вода) до 30 одсто вриједности набавке и уградње топлотне пумпе, али не више од 18.000 КМ. Уколико апликант пређе укупан износ који суфинансира Град, остатак трошкова (преко износа који суфинансира Град) покрива сам корисник/апликант у 100% износу. 
Условима јавних позива је предвиђено да, уколико је укупна инвестиција унутар максимално дефинисаних износа за суфинансирање појединих мјера, у том случају ће укупан износ инвестиције бити подијељен према омјеру: 70 одсто апликант и 30 одсто Град. Јединичне цијене по појединачним мјерама за опрему и уградњу морају бити у складу са тренутним тржишним цијенама када се предметне мјере имплементирају.
Корисници који немају разведен систем гријања, морају сами инвестирати у развођење мреже гријања у стамбеном објекту и гријна тијела, јер ће кроз ову мјеру бити суфинансирана само уградња топлотне пумпе, уз пратеће радове. 
Сви пројекти побољшања енергетске ефикасности морају да задовоље минималне техничке прописе, стандарде и услове дефинисане важећим законским и подзаконским актима на подручју Републике Српске из области техничких система гријања и хлађења, као и других релевантних прописа.
Предмет подршке не могу бити 
- објекти колективног становања који су девастирани
- објекти колективног становања који су структурно неисправни, тј. имају већа структурна оштећења која могу угрозити интегралну стабилност објекта након имплементације мјера побољшања енергетске ефикасности
- објекти колективног становања који нису у складу са важећим планским документима
- објекти колективног становања за које није могуће постићи изјаву/сагласности најмање 2/3 од укупног броја етажних власника.
Кад је ријеч о кућама које нису прихватљиве за суфинансирање путем Јавног позива, то су 
- индивидуални стамбени објекти у којима крајњи корисник/апликант није власник/сувласник и у којима не борави;
- индивидуални стамбени објекти који су девастирани;
- индивидуални стамбени објекти који су структурно неисправни, тј. имају већа структурна оштећења која могу угрозити интегралну стабилност објекта након имплементације мјера побољшања енергетске ефикасности;
- индивидуални стамбени објекти који нису у складу са важећим планским документима; 
- куће које су у сувласништву, за које није могуће добити изјаву/сагласности свих сувласника.
Заједнице етажних вланика и власници кућа с којима буду закључени уговори о суфинансирању имају рок од 180 дана да заврши радове на побољшању енергетске ефикасности, након чега Град Бијељина доноси Одлуку о додјели средстава за суфинансирање дијела трошкова.
Крајњи рок за подношење пријава је 8. септембар 2023. године, а инфо-дани биће организовани 8. августа – у 12.00 часова за заједнице етажних власника и у 14.00 часова за власнике кућа. 
За додатне информације о Јавном позиву и начину пријављивања, заинтересовани се могу обратити Пројектној имплементационој јединици на адресу електронске поште:  [email protected].
Више детаља о овим јавним позивима је на линковима: