Званична интернет презентација
Град Бијељина

БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА - РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ И НОВИ ПЛАНОВИ


 
Пјешачки семафори поред школа у Улици Српске војске и у Патковачи:
Након вишегодишњег периода без предузетих активности по питању безбједности дјеце у зони ОШ „Јован Дучић“ у Улици српске војске у Бијељини, Дирекција за изградњу и развој града је по налогу Градске управе завршила пројектно-техничку документацију за изградњу пјешачког семафора са тастером за најаву преласка пјешака. У наредном периоду приступиће се прибављању свих неопходних сагласности комуналних предузећа ради добијања грађевинске дозволе, као и расписивању јавне набавке за извођење ових радова и уградњу опреме. 
Важно је поменути да је Градска управа прије мјесец дана доставила сву неопходну и тражену документацију „Путевима Републике Српске“, за изградњу пјешачког семафора са тастером за најаву преласка пјешака у зони школе на магистралном путу у Патковачи. Добијање наведене сагласности је основ за предузимање даљих радњи ка прибављању грађевинске дозволе и имплементацију мјера унапређења безбједности саобраћаја датог подручја.
 
Семафор Обилазница-Бријесница:
Потписан уговор са Дирекцијом за анализу услова саобраћаја на овој раскрсници у циљу утврђивања оправданости постављања свјетлосних сигнала за управљање саобраћајем. Приједлог техничког рјешења од стране Градске управе је изградња семафорског уређаја са детекторском најавом возила са споредног тока, што у пракси значи да возила на обилазници увијек имају зелени сигнални појам док се не појави возило на споредном току. Документована анализа услова саобраћаја са идејним рјешењем биће упућена управљачу магистралних путева, односно „Путевима Републике Српске“.
 
Вјештачке избочине за смиривање саобраћаја:
Уважавајући захтјеве мјештана, који се односе на постављање посебних објеката на путу ради смањења брзине кретања возила, Градска управа је разматрајући њихову оправданост и усклађеност са одредбама важећег правилника, израдила неопходну техничку документацију и у марту мјесецу изградила тзв „лежеће полицајце“ на три локације: зона школе у МЗ Међаши, Улица Светозара Ћоровића и Улица Лукијана Мушицког у Бијељини.
 
Сремска улица:
У погледу унапређења пјешачких токова, пуштен је у функцију и нови пјешачки прелаз у Сремској улици у Бијељини, са додатном расвјетом изнад пјешачког прелаза и свјетлосним сигналима за упозоравање возача на приближавање обиљеженом пјешачком прелазу. Паралелно се воде активности на изналажењу одговарајућег саобраћајног рјешења цијеле улице у погледу броја саобраћајних трака, начин регулисања раскрснице са Крушевачком улицом, евентуална корекција приступних тачака и слично. 
 
Зона школе „Вук Караџић“ и вртића на Лединцима:
Дирекција тренутно завршава пројектно-техничку документацију за изградњу платформе за смањење брзине кретања возила у Улици Српске добровољачке гарде у Бијељини, на раскрсници са Улицом Јосифа Маринковића. Постојећи пјешачки прелаз ће бити дислоциран недалеко и налазиће се на изграђеној платформи опремљен додатном расвјетом и свјетлосно-сигналном опремом.
У зони наведене школе започет је поступак рјешавања имовинско-правних односа ради проширења дијела улице Јосифа Маринковића. Како би се омогућио лакши проток саобраћаја, планирано је пројектовање и изградња нове саобраћајнице поред школе, која би повезивала улице Војводе Радомира Путника и Јосифа Маринковића.
 
Нове пјешачко-бициклистичке стазе:
Градска управа је потписала уговоре са Дирекцијом за изградњу и развој града о изради техничке документације која се односи на уређење и изградњу пјешачко-бициклистичких стаза на сљедећим локацијама:
- Улица незнаних јунака у Бијељини
- Дворови-Трњаци-Балатун поред магистралног пута
- Хасе, од школе према Угљевику, поред магистралног пута
- Пучиле - обилазница
- Патковача, од обилазнице до центра села.