Званична интернет презентација
Град Бијељина

КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА У БИЈЕЉИНИ ЗАДОВОЉАВАЈУЋИ ПОСЛИЈЕ ПОЖАРА У БРОЦУ


 
Након пожара у ДОО „Хемос Импрегнација“ Горњи Бродац, Бијељина, Градска управа Града Бијељина ангажовала је ЈНУ Институт за заштиту и екологију РС Бања Лука, како би био утврђен директан утицај (посљедице догађаја) на животну средину.

Мјерна станица је постављена на локацији у Горњем Броцу на подручју утицаја. Извршено је двадесетчетворочасовно мјерење, а прелиминарни резултати мјерења квалитета ваздуха показују да су вриједности измјерених параметара у границама дозвољених.