Званична интернет презентација
Град Бијељина

Неодговорност „Електропривреде“ угрозила редовно водоснадбијевање грађана Бијељине
Пословање АД „Водовод и канализација“ Бијељина поново је угрожено због неискреног и неодговорног односа МХ „Електропривреда Републике Српске“ према овом стратешки важном предузећу за грађане и Град Бијељину.
 
Вршилац дужности директора „Водовода“ упутио је 8. јуна 2022. године молбу за повлачење блокаде рачуна овог предузећа генералном директору „Електропривреде“ Луки Петровићу, која је настала по основу дуга за електричну енергију у износу од 231.520 конвертибилних марака. У молби је јасно наведено да је „Водовод“ у поступку провођења тендера за кредитно задужење, за који се очекује да ће бити позитивно окончан до 5. августа 2022. године и чија је једна од намјена измирење цјелокупног износа дуга за утрошену електричну енергију, као и да блокада рачуна може угрозити набавку сировина неопходних за редовно снадбијевање грађана Бијељине хигијенски исправном водом за пиће.
 
Схватајући озбиљност ситуације, градоначелник Бијељине Љубиша Петровић лично је контактирао директора Луку Петровића, од кога је у телефонском разговору добио обећање да блокаде рачуна „Водовода“ неће бити и да ће „Електропривреда“ сачекати отплату дуговања за електричну енергију до завршетка поступка јавне набавке кредитног задужења. Ипак, и поред свега наведеног, на молбу „Водовода“ никада није званично одговорено и рачун овог предузећа био је блокиран до потпуног измирења дуга, што додатно усложњава, ионако већ тешку, ситуацију у „Водоводу“.
 
Градоначелник Петровић је истакао да ова ситуација експлицитно показује да су грађани Бијељине жртва политичке освете и кампање, као и да је срамотно што грађани враћају дугове које су направили они који су „Водовод“ довели до руба пропасти и који још увијек нису за то одговарали. Нагласио је и да ће у случају неликвидности или немогућности пословања „Водовода“ захтијевати помоћ од Владе Републике Српске, јер за тренутно стање у овом предузећу нису криви ни Град ни грађани.
 
Подсјетио је и да је садашње руководство „Водовода“ затекло оргромна дуговања, у износу од 16.175.696 КМ, из претходног периода, од чека је 313.077, тј. скоро за трећину више него у тренутку блокаде, било према „Електропривреди“, као и да је, у готово немогућим околностима, до сада успјело да сачува ово стратешко предузеће од пропасти и да исплати све нето зараде запосленима.
 
Претходно руководство није плаћало кредитне обавезе према ЕБРД-у од 2019. године, без икакве реакције надлежних, а одмах након ступања на дужност садашње управе Министарство финансија Републике Српске почело је да врши притисак на „Водовод“ да плати заостале рате. Ипак, тренутно руководство склопило је 11. марта 2022. године споразум са Министарством о начину враћања доспјелих, а неизмирених, рата кредита према ЕБРД-у, којим је тренутно доспјеће пролонгирано на период од 5 година, и, исплатом двије доспјеле рате,  данас нема неизмирених рата кредита према Министарству, а дуговања по основу обавеза по основу позајмица, кредита, пореза и доприноса смањена су за око 400.000 КМ. Тако су доспјеле, а неизмирине, обавезе „Водовода“ смањене са 6.172.886 на 3.922.828 КМ.
 
Такође, у недавном поступку јавне набавке за кредитно задужење, које би спасило пословање „Водовода“, није било заинтересованих понуђача, а у току је нови јавни позив за који се очекује да буде завршен до 5. августа ове године. Нажалост, неразумијевање и неодговорност појединаца, попут директора „Електропривреде“, пријете да униште „Водовод“ прије него што стигне до пријеко потребних средстава.