Званична интернет презентација
Град Бијељина

Друга фаза изградње радионица у Техничкој школи
У току су радови на другој фази изградње радионица за потребе практичне наставе у Техничкој школи „Михајло Пупин“ у Бијељини, укупне вриједности од око 200.000 конвертибилних марака. Друга фаза изградње подразумијева извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова, попут унутрашњег малтерисања и уградње електро и водоводних инсталација.
 
У првој фази изградње завршени су груби грађевински радови и дио грађевинско-занатских радова. Средства за ову намјену обезбијеђена су из кредитних средстава у 2019. години, у укупном износу од 1.000.000 конвертибилних марака. Радови су завршени у уговореном року, а записничка примопредаја извршена је 8. октобра 2020. године. Укупна вриједност изведених радова у првој фази изградње износила је 975.202,77 конвертибилних марака.
 
Током извођења радова у првој фази појавили су се одређени вишкови и непредвиђени радови, у вриједности од 195.000 конвертибилних марака, које је Град Бијељин обавезан да плати извођачу радова. Вишкови радова се углавном односе на грешку у изради пројектне документације, у виду погрешних мјера у количинама жељеза, а непредвиђени радови се односе термоизолацију таванског простора.
 
Трећа фаза изградње радионица планирана је у 2022. години.