Званична интернет презентација
Град Бијељина

Мудро кориштење ресурса - вишеструка корист

На територији Града Бијељина и општине Богатић постоје значајни природни ресурси у добром стању и, ако у будућности они буду употребљавани на мудар начин, користи ће имати како локалне заједнице, тако и животна средина у цјелини, закључено је, између осталог, у Нацрту извјештаја о стању природних ресурса Град Бијељина и партнерску Општину Богатић, презентованом јуче у Бијељини.

Као главни еколошки проблеми у Нацрту извјештаја су наведени депоније и нерециклирање отпада, експлоатација шљунка која изазива ерозију у приобаљу Дрине, као и претерано кориштење фосфата у пољопривреди. Стручњаци који су представили Нацрт извјештаја су истакли да је укупни циљ пројекта у оквиру којег је израђен овај документ, унапређење потенцијала и свођење еколошких проблема на најмању могућу мјеру. Такође, посебно је наглашена потреба за едукацијом становништва у чему значајну улогу треба да одиграју локалне заједнице.Израда Нацрта извјештаја је дио пројекта прекограничне сарадње „Мудро кориштење заједничких природних ресурса – пут ка одрживости прекограничног региона Србија – БиХ“ који финансира Европска Унија преко IPA фондова. Носиоци пројекта су Унија еколога Србије и Центар за развој животне средине и одрживи развој „COOR“ из Сарајева, a поред Бијељине и Богатића, партерске општине су Братунац, Љубовија, Зворник и Мали Зворник.