Званична интернет презентација
Град Бијељина

1. Прописи - легислатива

XI Упуство за рад савјета Мјесних заједница на подручју Града Бијељина у провођењу превентивних и оперативних мјера заштите и спасавања од елементарних непогода и др. несрећа у ред. и ван. ситуацијама 51.14KB
X Одлука о доношењу Плана заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће Града Бијељина 115.65KB
IX Одлука по приједлогу за ниво мјера и активности из процјене угрожености Града Бијељина од елементарне непогоде и друге несреће 62.48KB
VIII Одлука о оснивању оперативно-комуникативног центра Града Бијељина 709.98KB
VII Одлука о усвајању процјене угрожености Града Бијељина од елементарне непогоде и друге несреће 51.07KB
VI Одлука о оснивању јединица цивилне заштите у Граду Бијељина 1.31MB
V Одлука о одређивању привредних друштава и других правних лица на подручју Града Бијељина која су обавезна поступати у складу са чланом 23. Закона о заштити и спасавању у вандредним ситуацијама 37.99KB
IV Одлука о одређивању локације за уништавање неексплодираних убојних средстава и мина 30.96KB
III Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања у Граду Бијељина 78.33KB
II Одлука о формирању Градског штаба за вандредне ситуације Града Бијељина 34.57KB
I Правилник о унутрашњој организацији градског штаба за вандредне ситуације Града Бијељина 33.94KB