Званична интернет презентација
Град Бијељина

ИСПРАВКА ОГЛАСА о продаји усменим јавним надметањем – лицитацијом непокретности означених као к. п. број 1538 и 1539 к.о. Патковача