Званична интернет презентација
Град Бијељина

Оглас о јавном излагању Нацрта Урбанистичког пројекта „Пословни комерцијално-административни центар“ у оквиру Регулационог плана „Центар града“ у БијељиниРЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа
Одјељење за просторно уређење
 
Број: 02/2-050-02-224/22
Датум: 19.09.2022. године
 
Одјељење за просторно уређење Градске управе Бијељина на основу члана 47. став 3. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) објављује
 
О Г Л А С
о јавном излагању Нацрта Урбанистичког пројекта „Пословни комерцијално-административни центар“ у оквиру Регулационог плана „Центар града“ у Бијељини
 

Обавјештавају се власници непокретности у обухвату Урбанистичког пројекта „Пословни комерцијално-административни центар“ у оквиру Регулационог плана „Центар града“ у Бијељини и друга заинтересована лица да ће нацрт овог документа просторног уређења бити изложен на јавни увид у просторијама Одјељења за просторно уређење Градске управе Бијељина (Карађорђева улица број 4 I спрат), на интернет страници Града Бијељина, у просторијама Ј.П. „Дирекција за изградњу и развој града“ Д.О.О. Бијељина (Карађорђева улица број 33) и холу Центра за културу у Бијељини у периоду од 06.09.2022. до 05.10.2022. године.

Појашњења о предложеним планским рјешењима заинтересована лица могу добити током трајања јавног излагања у просторијама Одјељења за просторно уређење и Ј.П. „Дирекција за изградњу и развој града“ Д.О.О. Бијељина, сваким радним даном од 08 до 15 часова.
    
Приједлоге, примједбе и мишљење на нацрт плана заинтересована лица могу уписати у свеску у мјесту излагања на јавни увид, доставити Одјељењу за просторно уређење путем писарнице и имејла: [email protected] током трајања јавног излагања.

Детаљније информације, објашњења и помоћ у формулисању примједаба заинтересована лица могу добити у Одјељењу за просторно уређење (соба број 17) и Ј.П. „Дирекција за изградњу и развој града“ Д.О.О. Бијељина (соба број 5).
           
Напомена: Због недостатка простора услед истовременог јавног увида за три документа просторног уређења у штампаној форми биће изложене сљедеће карте плана: 1. Извод из документа просторног уређења вишег реда, 2. План просторне организације, 3. План грађевинских и регулационих линија, 5. Идејно урбанистичко-архитектонско рјешење партера и 6. Ситуација
Све карте плана ће бити доступне јавности у електронској форми на интернет страници Града Бијељина и у Одјељењу за просторно уређење (соба број 17) и Ј.П. „Дирекција за изградњу и развој града“ Д.О.О. Бијељина (соба број 5)

 
Одјељење за просторно уређење