Званична интернет презентација
Град Бијељина

Наредба о ангажовању Јединице цивилне заштите опште намјене Градске управе Бијељина и волонтераНа основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број: 90/17), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 18. и 19. Одлуке о организацији и функционисању цивиле заштите у области заштите и спашавања у Граду Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/13), на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације Градоначелник Града Бијељина доноси:
  
Н А Р Е Д Б У
о ангажовању Јединице цивилне заштите 
опште намјене Градске управе Бијељина и волонтера
 
 
У циљу пружања помоћи најугроженијим категоријама становништва на подручју Града Бијељина
 
1. Ангажује се Јединица цивилне заштите опште намјене Градске управе Бијељина, која броји 30 припадника, као и 20 волонтера.
 
2. Задатак Јединице и волонтера је да пруже сву неопходну помоћ најугроженијим категоријама становништва на подручју Града Бијељина у циљу обезбјеђивања намирница и основних животних потрепштина, а путем Call центра на бројеве 055/233-154 и 055/233-155.
 
3. Задаци из претходног става вршиће се у координацији са ЈУ Центар за социјални рад Бијељина.
 
4. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
 
 
Број: 02-014-1-652/20                                                  
Датум, 23. март 2020. године

 
​Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К
 Мићо Мићић