Званична интернет презентација
Град Бијељина

Расписан Конкурс за израду урбанистичко-архитектонског рјешења објекта „водоторањ“
Град Бијељина расписао је конкурс за израду урбанистичко-архитектонског идејног решења за адаптацију и реконструкцију мултифункционалног објекта „водоторањ“ како би се унаприједиле његове амбијенталне вриједности - адаптацијом постојећег објекта.
 
Конкурсно рјешење треба да буде квалитетна урбанистичко-архитектонска поставка и композиција за објекат Водоторња. Оно треба да буде функционално и да амбијентално унаприједи простор и самим тим учини га препознатљивим и атрактивним за широк спектар корисника како би поменути локалитет добио и своју туристичку, културну и урбанистичко-архитектонску вриједност.
 
Идејно рјешење треба да обухвати спољно и унутрашње уређење са могућношћу адаптације простора на врху објекта Водоторња у угоститељски објекат са видиковцем.
 
Конкурс је према праву на учествовање  – отворени, према задатку – пројектни, према степену спровођења – једностепени, према начину предаје – анонимни.
 
Право учешћа на Конкурсу имају сва физичка лица са стеченим стручним знањима из области архитектуре, пејзажне архитектуре, грађевинарства и просторног планирања,  и студенти завршне године горе наведених факултета, без обзира на њихову територијалну припадност, као и правна лица која именују лице са стеченом високом стручном спремом из наведених области.
 
Услов за додјелу награда је минимално 3 пристигла рада, а додијелиће се награде у сљедећим нето износима:
1. Првопласирани рад: 2.500.00 КМ
2. Другопласирани рад: 1.500.00 КМ
3. Трећепласирани рад: 1.000.00 КМ
 
Рок за предају радова је 27.12.2021. године у 12:30 часова.
Конкурсна документација се налази у прилогу: