Званична интернет презентација
Град Бијељина

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 2023. ГОДИНИ


 
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
АГРАРНИ   ФОНД                               
ГРАДА  БИЈЕЉИНА
ЈИБ 4402854230005
БРОЈ: 303 / 23.
Датум: 03.07.2023.год.
 
         На основу Oдлуке о програму кориштења средстава за подстицај пољопривредне производње у 2023. години („Службени гласник Града Бијељина“, број: 10/23) и  Правилника о начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи за 2023. годину број: 275/23 од 09.06.2023. године („Службени гласник Града Бијељина“ ,број: 13/23), Аграни фонд Града  Бијељина, р а с п и с у ј е: 
 
                                                                       Ј А В Н И   П О З И В
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 2023. ГОДИНИ
          
Аграрни фонд Града Бијељина расписује јавни позив за достављање захтјева за подстицај пољопривредне производње за пољопривредне произвођаче са подручја Града Бијељина.
 
Права на подстицајна средства од Аграрног фонда Града Бијељина имају сви пољопривредни произвођачи са подручја Града  Бијељина који имају засновану производњу и потребна документа у складу са Правилником о начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи за 2023. годину.         
 
Подношење захтјева за остваривање права на подстицај пољопривредне производње у Аграрном фонду почиње од 03.07.2023.године.
 
Пољопривредни произвођачи могу остварити подстицај за следеће пољопривредне производње:
 
  1. Подршка организованом откупу поврћа и воћа,
      Рок за подношење захтјева за организовани откуп поврћа и воћа је до 15.11.2023. године.
 
  1. Подршка организованом откупу дувана (род из 2022. године),
Рок за подношење захтјева за организовани откуп дувана (род из 2022. године) је до 01.08.2023.године.  
      
  1. Организовани откуп меркантилне пшенице род из 2023. године
Рок за подношење захтјева за организовани откуп меркантилне пшенице род из 2023. године је двократно најкасније до 15.11.2023. године. Први захтјев са откупљеним количинама пшенице обавезно поднесу најкасније до 31.10.2023. године, а пшеница која буде откупљена од 01.11.2023. до 15.11.2023. године доставиће као допуну првом захтјеву.
 
  1. Подршка подизању нових засада воћа и цвијећа.
Рок за подношење захтјева за подршку производњи цвијећа је до 31.08.2023.године.
Рок за подношење захтјева за подршку подизања нових засада воћа је до 30.11.2023.године. 
Рок за подношење захтјева за производњу љекобиља је до 30.11.2023.године.
 
  1. Подршка пластеничкој производњи и наводњавању.
Рок за подношење захтјева за подршку пластеничкој производњи и наводњавању је до 31.10.2023.године. 
Рок за подношење захтјева за Подршку набавци система за наводњавање“Тифон“ је до 31.10.2023.године.
 
  1. Подршка сточарству.
Рок за подношење захтјева за подршку сточарству је до 31.10.2023.године.  
 
  1. Подршка изградњи инфраструктуре.
Рок за подношење захтјева за подршку изградњи инфраструктуре је до 30.09.2023.године.
          
           8.  Средства за вандредне и непредвиђене ситуације.  
                Рок за подношење захтјева за средства за вандредне и непредвиђене ситуације
                је до 30.11.2023.године.  
         
           9.   Помоћ  удружењима. 
Рок за подношење захтјева за помоћ  удружењима је до 30.09.2023.године.  
 
         10.  Подршка унапређењу пољопривредне производње кроз еукацију пољопривредних  
      Произвођача.
      Рок за подношење захтјева за подршку унапређењу пољопривредне производње кроз      
      еукацију пољопривредних  произвођача је до 30.11.2023.године. 
 
          11.  Подршка сертификовању пољопривредне производње. 
      Рок за подношење захтјева за подршку сертификованњу пољопривредне производње је до     
      30.11.2023. године.
 
          12.  Суфинасирање  у набавци основног стада и пластеника.
       Рок за подношење захтјева за суфинасирање  набавке основног стада, пластеника је до 
       30.09.2023.године.
 
          13.  Суфинасирање  анализа квалитета земљишта.
           Рок за подношење захтјева за суфинасирање  анализа квалитета земљишта је до    
           31.10.2023.године.
 
    14.  Побољшање квалитета пољопривредног земљишта
            Рок за подношење захтјева за побољшање квалитета пољопривредног земљишта –   
            калцификација  је до 31.08.2023.године.
 
    15.  Трошкови камата
                 - Регрес камате за прољетну сјетву преко пословних банака 
            Рок за подношење захтјева за регрес камате за прољетну сјетву преко пословних банака  је
            до 31.07.2023.године. 
                 - Регрес камате на ИРБ кредите преко пословних банака  
            Рок за подношење захтјева за регрес камате на ИРБ кредите преко пословних банака  је до      
            30.11.2023.године.
 
   16.  Подршка осигурању пољопривредних усјева.
     Рок за подношење захтјева за подршку осигурању пољопривредних усјева је до     
     31.10.2023.године.
 
 
Правилник о начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи за 2023.годину објавиће се у Службеном гласнику Града Бијељина и на web страници Града Бијељина: https://www.gradbijeljina.org/sr/1576.agrarni-fond-grada-bijeljina.html

Захтјеви се достављају у канцеларију Аграрног фонда Града Бијељина у улици Милоша Обилића 51/а  или путем поште.
                
Све информације везане за Правилник о начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи за 2023. годину, можете добити  на телефоне: 055/206-984  и  e-mail: [email protected] 

     Јавни позив биће објављен у просторијама Аграрног фонда Града Бијељина, web сајту Града Бијељина: https://www.gradbijeljina.org/sr/1576.agrarni-fond-grada-bijeljina.html


                                                                                                                                                                                                                                                                              Аграрни фонд
                                                                                                                                                                                                                                                                           Града Бијељина
                                                                                                                                                                                                                                                                  ___________________