Званична интернет презентација
Град Бијељина

Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини
Пројекат "Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини (БИХ)" (МЗ пројекат) има за циљ унапрјеђење квалитета живота грађана и грађанки у Босни и Херцеговини кроз оснажене, родно одговорне мјесне заједнице које потпомажу активан ангажман грађана и грађанки у јавном животу, и представљају примјер добре праксе локалних самоуправа. Пројекат, у другој фази која траје од 2020-2024. године, ради са укупно 41 јединицом локалне самоуправе (ЈЛС) и 199 МЗ. МЗ Пројекат проводи УНДП у БИХ у партнерству са домаћим институцијама а финансирају га Влада Швајцарске и Шведска.

Кроз активности МЗ пројекта у свим партнерским јединицама локалне самоуправе (ЈЛС) су успостављени друштвени центри као одговор на честе констатације локалног становништва да је један од највећих проблема у раду мјесних заједница неактивност, односно незаинтересованост грађана и грађанки за учешће у раду мјесних заједница, проузрокована недостатком адекватног јавног простора за дружење и различите активности од интереса за грађане. Успоставом друштвених центара,  МЗ пројекат је настојао обезбиједити простор за окупљање и друштвено корисно дјеловање грађана и грађански кроз активизам те простор за организацију различитих културних, спортских, едукативних и других садржаја.

 МЗ пројекат позива организације цивилног друштва (ОЦД) из БиХ да у сарадњи са ЈЛС, које су партнери на МЗ пројекту, доставе приједлоге пројеката за побољшање садржаја у друштвеним центрима са фокусом на слиједеће приоритетне садржаје:

- рекреативне и слободне активности, као што су различити хобији, умјетност, спорт, рукотворине и друштвене активности, промовирање здравих и одрживих животних стилова, приступ интернету и новим технологијама итд. уз кориштење размјене знања чланова заједнице као модела за провођење  активности.
- едукативне и активности усвајања нових знања, као што су радионице и обуке, усвајање нових вјештина, тренинзи за запошљавање попут „старт уп“ програма, економско оснаживање жена и младих, професионални развој и савјетовање о развоју каријере за младе, програми за младе, дигиталне вјештине, СТЕАМ („наука, технологија, инжењерство, умјетност и математика”) за дјецу и омладину, интерактивни и „научи кроз игру“ музеји за дјецу и сл.
- активности на успостави заједничког простора гдје се чланови заједнице могу састајати, дискутирати, организирати догађаје и сесије усмјерене на учење, правити прославе и сл.
- активности усмјерене на бригу о члановима заједнице, као што су посебне активности за старије, простор за игру дјеце, програми за дјецу и одрасле са инвалидитетом и сл.
- активности усмјерене на активизам и волонтеризам у заједници, као нпр. кампање за чишћење и озелењавање, кампање које ревитализирају идентитет заједнице и сл.

Износи средстава за одобрене пројекте ће бити од 20.000,00 КМ до 35.000,00 КМ. Једна ОЦД може поднијети више од једног пројектног приједлога у сарадњи са релевантном партнерском ЈЛС, али износ средстава која једна ОЦД може добити не смије прелазити 70,000.00 КМ. Путем овог Јавног позива може бити додијељен искључиво један пројекат по партнерској ЈЛС.

УНДП задржава право да не додијели сва расположива финансијска средства у случају да пројектни приједлози не задовољавају задане критерије.

Дужина трајања сваког пројекта може бити од дванаест (12) до седамнаест (17) мјесеци. Изабрани пројекти се требају реализовати у периоду септембар 2022. – фебруар 2024. године.

Учешће у овом јавном позиву је отворено за формално регистроване ОЦД (удружење/удруга или фондација), у складу са важећим законским прописима у Босни и Херцеговини, у сарадњи са партнерским јединицама локалне самоуправе МЗ пројекта.

Питања у вези са јавним позивом се могу поставити путем е-маил адресе [email protected] са назнаком "за МЗ пројекат". Питања се могу постављати до 15. јула, 2022. године. Одговори на упите ће бити достављени у писаној форми унутар три радна дана од примања упита.

Рок за допстављање пријава је 21. јул 2022. године.

Више информација на:

https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=92570