Званична интернет презентација
Град Бијељина

Први корак ка изради ГИС базе података

Додјелом базе података о стању природних ресурса представницима Градске управе Града Бијељина, завршена је прва фаза пројекта „Мудро кориштење заједничких природних ресурса - пут ка одрживости прекограничног региона Србија/БиХ“ у којем је учествовало по три локалне заједнице из БиХ, односно, Републике Српске и Републике Србије. Прва фаза пројекта за Град Бијељина је обухватила израду студије о стању природних ресурса на подручју Семберије и израду ГИС базе података природних ресурса, а у другој фази биће израђен Локални еколошки акциони план (ЛЕАП). Пројекат је финансирала Европска Унија, а поред шест градских управа, пројекат су реализовале невладине организације Унија еколога Србије из Београда и ЦООР из Сарајева.

ГИС база података природних ресурса ће представљати основу за израду свеобухватне ГИС базe података, предвиђене Стратегијом развоја Града Бијељина с циљем стварања повољнијег пословног амбијента. Ова база података ће, након завршетка, бити доступна на званичној интернет-страници Града Бијељина. Тако ће свим заинтересованим грађанима и инвеститорима бити омогућено да тренутно добију информације о вјештачким и природним објектима, структури тла, регулационим плановима, документима која је потребно прибавити за грађење и другим подацима важним за просторно уређење.