Званична интернет презентација
Град Бијељина

Позив за доставу приједлога на нацрт Стратешке платформе града БијељинаГрад Бијељина се налази у процесу израде нове Стратегије развоја града за период 2024-2030. година. Развојни тим који је надлежан за реализацију наведеног процеса, до сада је урадио нацрт стратешке платформе, SWOT анализу, стратешке фокусе, визију и стратешке циљеве са потенцијалним индикаторима.
 
Даном објављивања нацрта Стратешке платформе у оквиру процеса израде нове Стратегије развоја града Бијељина (22.11.2023. године) на интернет страници Града Бијељина, започео је процес консултација о овом стратешком документу, како је то прописано чланом 9. Уредбе о стратешким документима у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 94/21), коју је, сагласно са одредбама Закона о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, број 63/21) и члана 43. став 1. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), донијела Влада Републике Српске.
 
Процес консултација обухвата стављање документа на интернет страницу, прикупљање, разматрање приједлога и сугестија који пристигну у року од 15 дана од дана објављивања.
 
Позивају се сви заинтересовани да, путем обрасца за коментаре који се налази у прилогу, доставе приједлоге и сугестије на овај документ до 06. децембра 2023. године, на електронску aдресу: [email protected]  или путем протокола Градске управе града Бијељина.
 
По окончању јавних консултација, сви пристигли приједлози и сугестије ће бити систематизовани и разматрани од стране Развојног тима, који ће извршити анализу и укључивање достављених приједлога, коментара и сугестија.
 
Након тога се прелази на сљедећу фазу израде Стратегије, која укључује:
• дефинисање приоритета и мјера са индикаторима,
• идентификовање кључних стратешких пројеката,
• индикативни финансијски оквир и
• оквир за спровођење, праћење, извјештавање и евалуацију
 
У свим фазама процес је транспарентан, односно потпуно отворен за све представнике јавног, приватног и цивилног сектора који су заинтересовани да дају допринос што квалитетнијој изради кључног стратешко-планског документа за град.