Званична интернет презентација
Град Бијељина

Петровић: Интеграл инжењеринг што прије да крене у адекватно одржавање локалног пута Бијељина - Батковић - Клис


 
Градоначелник Љубиша Петровић и представници Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине одржали су данас у Градској управи састанак са представницима предузећа Интеграл инжењеринг а.д. Лакташи, које изводи радове на изградњи ауто пута који пролази кроз Семберију и представницима ЈП Аутопутеви Републике Српске као инвеститорима пројекта.
 
Тема разговора је била сложена ситуација, тј. катастрофално стање локалног пута Л4 Бијељина - Батковић - Клис, због оштећења која настају на дневном нивоу, због проласка камиона који возе шљунак на градилиште.
 
Грађани се свакодневно жале на лоше  стање поменуте саобраћајнице, а у претходних неколико мјесеци нису изостале ни пријаве због кварова на моторним возилима који настају управо због оштећења на путу.
 
Суштина проблема лежи у чињеници да извођач радова, иако је то његова обавеза, одржавање дијела пута који се користи за пролазак камиона на градилиште не врши уопште или не врши на адекватан начин. Наиме, одржавање се свело на повремено попуњавање ударних асфалтних рупа ситним шљунком, што је многим возачима проузроковало додатне проблеме у вожњи и кварове на возилима.
 
С тим у вези,   15. децембра 2022. године Градска управа Града Бијељина је затражила хитан састанак са извођачем радова и инвеститором.
 
Након ургенције Града, 14. фебруара текуће године у Градској управи је одржан састанак са извођачем радова и инвеститором, на којем је договорено да извођач радова преузме активности на редовном одржавању пута у складу са важећим прописима и стандардима.
 
Увидом у стање на лицу мјеста Градска управа Града Бијељина је констатовала да извођач радова и даље не врши редовно одржавање пута, сагласно обавези према инвеститору, ЈП Аутопутеви Републике Српске, и управљачу пута, Граду Бијељина, те да се ударне асфалтне рупе не попуњавају асфалтном масом према важећим приписима, него шљунком, као и да се банкине не одржавају прописно.
 
У међувремену, велики број притужби је стигао на адресу Града Бијељина, али и велики број тужби за накнаду штете за оштећења на возилима усљед лошег одржавања пута.
 
Због свега претходно наведеног,  након ургенције Града Бијељина за одржавања данашњег састанка, представници предузећа које изводи радове констатовали су да они нису овлаштени да иступају у име предузећа, а да руководство није било у могућности да присуствује састанку.
 
Приједлог Градске управе је усвојен, а подразумијева одржавање још једног хитног састанка 03. августа 2023. године којем ће присуствовати руководство Интеграл инжењеринг-а.
 
Градоначелник Петровић је на састанку констатовао да ће, уколико извођач радова, Интеграл инжењеринг а.д. Лакташи, не почне квалитетно и редовно да одржава локални пут Л-4 (Бијељина-Батковић-Клис), Град Бијељина предузети све правне лијекове да заштити интересе грађана Бијељине и Мјесне заједнице Батковић, као и осталих грађана који гравитирају ка том подручју.