Званична интернет презентација
Град Бијељина

2019. година


РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Стручна служба Скупштине Града
 
Број: 01-013-1-29/19
Датум, 29.  јануар 2019. године
 
ПРЕДМЕТ:   Позив на претплату на "Службени гласник Града Бијељина" у 2019. години
 
Стручна служба Скупштине Града Бијељина издаје „Службени гласник Града Бијељина“ у ком се објављују одлуке и други акти које доноси Скупштина и Градоначелник Града Бијељина као и акти других ргана и организација за које је предвиђена службена објава.
Да би Стручна служба достављала „Службени гласник Града Бијељина“ потребно је да се заинтересована физичка и правна лица на њега претплате.
Претплата за „Службени гласник Града Бијељина“ у 2019. години износи 100,00 КМ (у цијену су урачунати трошкови поштарине).
Да би се претплатила на „Службени гласник Града Бијељина“, заинтересована физичка и правна лица Стручној служби Скупштине Града Бијељина треба да доставе наруџбеницу са
наведеним пуним називом, тачном адресом и бројем телефона. Уколико наручилац до сада није био претплаћен на „Службени гласник Града Бијељина“, поред наведених података треба да достави и потврду о регистрацији ЈИБ (за правна лица), Увјерење о ПДВ-у (уколико је у систему ПДВ-а), а за физичка лица ЈМБГ, како би Одјељење за финансије могло да испостави фактуру.
 
 
 СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
 
  Миодраг Бешлић, с.р.


Хронолошки регистар за 2019. годину 608.31KB
Службени гласник Града Бијељина 24/19 од 27. децембар 2019. 402.19KB
Службени гласник Града Бијељина 23/19 од 12. децембар 2019. 1.2MB
Службени гласник Града Бијељина 22/19 од 29. новембра 2019. 143.66KB
Службени гласник Града Бијељина 21/19 од 13. новембра 2019. 152.72KB
Службени гласник Града Бијељина 20/19 од 4. новембра 2019. 622.45KB
Службени гласник Града Бијељина 19/19 од 2. октобра 2019. 109.92KB
Службени гласник Града Бијељина 18/19 од 2. октобра 2019. 128.85KB
Службени гласник Града Бијељина 17/19 од 23. септембра 2019. 195.5KB
Службени гласник Града Бијељина 16/19 од 29. августа 2019. 202.96KB
Службени гласник Града Бијељина 15/19 од 2.августа 2019. 190.57KB
Службени гласник Града Бијељина 14/19 од 19. јула 2019. 205.61KB
Службени гласник Града Бијељина 13/19 од 27. јуна 2019. 1.65MB
Службени гласник Града Бијељина 12/19 од 13. јуна 2019. 271.26KB
Службени гласник Града Бијељина 11/19 од 29. маја 2019. 223.79KB
Службени гласник Града Бијељина 10/19 од 16. маја 2019. 124.92KB
Службени гласник Града Бијељина 09/19 од 30. априла 2019. 272.55KB
Службени гласник Града Бијељина 08/19 од 22. априла 2019. 264.86KB
Службени гласник Града Бијељина 07/19 од 2. априла 2019. 197.86KB
Службени гласник Града Бијељина 06/19 од 22.03.2019. 1.62MB
Службени гласник Града Бијељина 05/19 од 13.03.2019. 243.21KB
Службени гласник Града Бијељина 04/19 од 27.02.2019. 150.59KB
Службени гласник Града Бијељина 03/19 од 07.02.2019. 433.68KB
Службени гласник Града Бијељина 02/19 од 01.02.2019. 365.46KB
Службени гласник Града Бијељина 01/19 од 15.01.2019. 119.78KB