Званична интернет презентација
Град Бијељина

Млади


Становници Бијељине воле да назову свој град Градом Младости. Тај епитет Бијељина с правом носи, јер не само да највећи број младих Сембераца након завршетка школовања одлучује да остане у свом Граду, него и бројни млади и образовани људи долазе да живе у Бијељини и Семберији.
Таквом тренду највише је допринијело отварање савремено опремљеног Центра за високо образовање у оквиру Универзитета у Источном Сарајеву, као и неколико приватних високошколских установа на којим тренутно студира преко 4.500 студената. Привреда у Бијељини доживљава једну од најбржих стопа раста у Републици Српској и БиХ, што ствара повољне услове да млади планирају своју професионалну каријеру и породичну егзистенцију у Семберији.
Бијељина је и велики средњошколски центар – у шест средњих школа наставу похађа око 4.200 ученика, а у 12 основних школа почетна знања стиче око 9.800 ђака.
Центар за културу "Семберија" је такође једно од средишта окупљања младих и њихово културно стваралаштво. 
Поред образовања и културе, млади у Бијељини имају и велике могућности за забаву - бројни кафе-барови, дискотеке, излетишта, спортско-рекреативни објекти у Граду су омиљена окупљалишта младих преко цијеле године.
Посебну бригу о младима, кроз своје програме, води Градска управа, с циљем да се створe партнерски односи са омладинским организацијама и да се младима омогући да што лакше остваре своја права. Основа за рад са омладинским организацијама је документ под називом: „Омладинска политика општине Бијељина 2019-2023. године“ који је усвојила Скупштинa Града 2018. године. У овом документу се наводи јасно и дугорочно опредјељење општине, односно града Бијељине за стварање образовних, културних, социјалних, материјалних, политичких и других услова за активно, потпуно и одговорно учествовање младих у животу друштвене заједнице.
Све заинтересоване омладинске организације су уписане у Регистар омладинских организација који води Одјељење за друштвене дјелатности што је предуслов за њихово учешће на јавним конкурсима за додјелу финансијских средстава из буџета Града намијењених за омладинске пројекте које Град расписује сваке године. Пројекти који се тренутно финансирају из буџета града Бијељине су: „Борба против штетних утицаја“, „Омладинска политика“ и „Пројекти из области омладинског организовања“.