Званична интернет презентација
Град Бијељина

ЈП "Воде"


ЈП "ВОДЕ"
Милоша Црњанског 16
76300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 226 830

Адреса електронске поште: [email protected]

Ј.П. „Воде“ Бијељина је основано 1998. године и правни је сљедбеник Општинског водопривредног фонда основаног 1991. године.

У оквиру основне дјелатности ЈП „Воде“ обавља послове изградње и одржавања хидромелиорационог система на подручју Града Бијељина и разрјешава другу водопривредну проблематику.
ЈП „Воде“ одржава водопривредне објекте који су у функцији одбране од поплава „унутрашњих вода“ на територији Града Бијељина, укључујући цјелокупан хидромелиорациони систем са каналском мрежом и објектима, као и пратећом путном мрежом. Ово одржавање подразумијева редовно кошење банкина канала два пута годишње, инвестиционо одржавање (сјеча дрвећа, шибља и другог растиња, чишћење од смећа), шљунчање и гредерисање путева уз канале, измуљивање канала, одржавање мостова и пропуста на цијелом хидромелиорационом систему, као и све хитне радове за потребе свих мјесних заједница на подручју Града Бијељина.
Све активности ЈП „Воде“ финансирају се из буџета Града Бијељина.