Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одјељење за инспекцијске послове

Адреса:
Улица Патријарха Павла 1
76300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 402
Адреса електронске поште: 
[email protected]
[email protected]

Начелник: Бобан Јовичевић

Рођен је 1985. године у Бијељини.

Oсновну школу завршио у Броцу, а Гимназију у Бијељини. Од 2004. године студирао на Пословном факултету у Београду (смјер Ревизија) Универзитета Сингидунум. Дипломирао је 2008. године и стекао звање дипломираног економисте - менаџера за ревизију. После једногодишњих постдипломских мастер студија на Универзитету Сингидунум, 2009. године стекао звање дипломираног економисте - мастера економије.

Од 2010. године запослен је у Центру за културу "Семберија" у којем је обављао неколико руководећих дужности - руководиоца Културно-умјетничког одјељења, руководиоца Биоскопа и организатора програма, а био је и предсједник Синдикалне организације Центра за културу.

Двије године је био предсједник Управног одбора ЈИП „Семберија и Мајевица“.

Од средине децембра 2016. године обавља дужност начелника Одјељења за инспекцијске послове Градске управе Града Бијељина.

Ожењен је и отац је једног дјетета. Са породицом живим у Трњацима. 


Одјељење за инспекцијске послове извршава послове инспекцијског надзора из надлежности Града над активностима, пословањем и поступањем:

- правних лица
- самосталних предузетника
- лица која се баве дјелатностима, као и грађана у погледу придржавања закона и других прописа и општих аката у законом утврђеним областима
- друге послове који му се посебним актима ставе у дјелокруг рада. 


У Одјељењу за инспекцијске послове организовани су следећи одсјеци: 

- Одсјек за инспекцијски надзор у области промета и заштите здравља
- Одсјек за инспекцијски надзор у области грађевинарства, саобраћаја и заштите животне средине