Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одсјек за цивилну заштиту

Ovdje unijeti sadržaj.

Одсјек за цивилну заштиту
Адреса:
Карађорђева улица 4
76300 Бијељина
Телефон: +387 (0)55 233 190
Адреса електронске поште: [email protected]
У Одсјеку за цивилну заштиту обављају се следећи послови:
- припрема и израда планова, програма и аката из области заштите и спасавања грађана и материјалних добара од елементарних и других несрећа
- припрема аката и организовање активности у систему Цивилне заштите, у складу са законом, плановима и програмима Града
- организовање и извођење обуке и вјежби припадника Цивилне заштите, односно јединица и повјереника
- организовање и спровођење мјера цивилне заштите
- распоређивање у структуре Цивилне заштите и вођење прописане евиденције за припадике Цивилне заштите
- вођење прописане евиденције МТС-а за потребе Цивилне заштите
- планирање и вршење набавке средстава и опреме за заштиту и спасавање, односно Цивилну заштиту и старање о њиховој исправности и чувању
- давање стручних упутстава грађанима, привредним друштвима и другим правним лицима по питањима заштите и спасавања односно Цивилне заштите
- израда извјештаја, анализа, информација, програма и других материјала и аката за надлежне републичке и градске органе и институције.