Званична интернет презентација
Град Бијељина

Инструкције за плаћање


РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа града Бијељина
Одјељење за финансије


Број: 02/4-40-2-51/23
Датум, 13. јануар .2023. године
 
Предмет: О б а в ј е ш т е њ е
 
 
Обавјештавамо све наше комитенте да су од 01. јануара 2023. године важећи сљедећи рачуни отворени код „Уникредит банке“ Бања Лука
 
1.Рачун јавних прихода Града број: 5517902222590850
2.Јединствени рачун трезора Град број: 5517902222618689
3.Рачун посебних намјена за воде број: 5517902222596282
4.Рачун посебних намјена за прикупљање средстава од мјесног самодоприноса број:                  5517902222595312 
5.Рачун посебних намјена за донације број: 5517902222604236
6.Рачун посебних намјена Економске школе број: 5517902222592693
7.Рачун посебних намјена Техничке школе број: 5517902222593566
8. Рачун посебних намјена Пољопривредне и медицинске школе број: 5517902222591723
9.Намјенски рачун за враћање и прекњижавање јавних прихода број: 5517902222594439
10.Рачун за средства социјане заштите број: 5517902222602490
11.Рачун за затварање колективних центара број: 5517902222600647
12 Рачун за прикупљање боравишне таксе број:5517902222598028
13.Рачун за концесионе накнаде број:5517902222597155
14.Рачун посебних намјена за реализацију пројеката број:5517902222599968
15.Рачун посебних намјена за реализацију пројеката „Унапређење пословног окружења“ број: 5517902222606079
16.Рачун посебних намјена „Партнерство одрживог развоја“ број: 5517902222605109
17.Рачун посебних намјена „ИЛО“ БРОЈ: 5517902222601520
 
 
С поштовањем,
 
П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Гордана Петровић
 

Инструкције за плаћање 572.94KB