Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одјељење комуналне полиције

Адреса:
Улица Меше Селимовића 22
76300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 211 355
Факс: +387 (0)55 211 355

Адреса електронске поште:
[email protected] [email protected]

Начелник: Ратомир Драганић

Рођен 1970. године у Коњицу

Основну школу завршио је у Коњицу, средњу Полицијску школу у Сарајеву, а Војну академију КОВ у Београду.

Учесник је Одбрамбено отаџбинског рата, борац 1. категорије, ратни војни инвалид, одликован Карађорђевом звијездом.

У периду од 1993. до 2001. године обављао дужност команданта Четвртог одреда Специјалне полиције Бијељина.

Од  2002. до 2008. године сувласник Агенције за промет некретнина „Кров“.

 Од  2008. до 2013. године замјеник директора фирме за физичко-техничко обезбјеђење „Sector security“ Бијељина

Од  2013.  до новембра 2016.  обављао дужност помоћника директора у АД „Комуналац“ Бијељина, а од новембра 2016. до фебруара 2017.  године вршилац дужности директора АД „Комуналац“.

Ожењен, отац двоје дјеце, живи у Бијељини.


Одјељење комуналне полиције обавља послове комунално-инспекцијског надзора над примјеном закона и других прописа из области комуналних и других дјелатности утврђених Законом о комуналној полицији, другим законима као и послове утврђене прописима Града. 

У вршењу комунално-инспекцијског надзора комунална полиција има права и обавезе утврђене законом и прописима Града из комуналних и других дјелатности.

У вршењу послова из своје надлежности Одјељење:
- спроводи одговарајуће поступке и предузима мјере у складу са законом
- израђује извјештаје и информације за потребе градоначелника и Скупштине Града
- обезбјеђује статистичке и друге показатеље о раду и доставља их надлежним органима и службама
- обезбјеђује комуникацију са јавношћу у складу са овлашћењима, укључујући и пријем пријава грађана и других субјеката
- организује и обавља административно-техничке послове и управљање ресурсима за потребе Одјељења, у складу са прописима и у координацији са надлежним органима и службама
- обавља друге послове из дјелокруга рада у циљу ефикасног и законитог остваривања функције комуналне полиције.

Одјељење комуналне полиције нема у свом саставу унутрашњих организационих јединица.