Званична интернет презентација
Град Бијељина

Пројекат "Јачање улоге мјесних заједница у БиХ"


Пројекат "Јачање улоге мјесних заједница у БиХ" је вишегодишњи пројекат и тренутно је у другој фази која ће трајати четири године (2020-2023).
 
Градска управа Града Бијељина је успјешно аплицирала и Град Бијељина је једна од 41 јединице локалне самоуправе из БиХ које учествују у реализацији овог Пројекта. 

Мјесне заједнице које учествују у II фази Пројекта су: 

1. МЗ Црњелово Горње, 
2. МЗ Доњи Загони,
3. МЗ “Ново Насеље”,
4. МЗ “Соколски дом” и
5. МЗ Вршани 
 
Пројекат „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“ се фокусира на подстицање локалног развоја на челу с мјесним заједницама јер управо мјесне заједнице имају кључну улогу у посредовању између својих грађана и локалне управе.

Циљ пројекта је унапређење квалитета живота грађана и грађанки у БиХ кроз оснажене, родно одговорне мјесне заједнице (МЗ) које потпомажу активан ангажман грађана и грађанки у јавном животу, и представљају примјер добре праксе локалних самоуправа у чијем фокусу су људи и демократске промјене на локалном нивоу.

Наведени пројекат је заједнички пројекат влада Швајцарске и Шведске, а спроводи га Развојни програм Уједињених нација (UNDP) у БиХ у партнерству са Министарством управе и локалне самоуправе Републике Српске, Владом Брчко дистрикта БиХ, Министарством за људска права и избјеглице БиХ, Федералним министарством правде и оба ентитетска Савеза општина и градова.

 .....................

Реализован четврти пројекат изабран на форуму грађана МЗ у оквиру пројекта „Јачање улоге МЗ у БиХ“
 
У оквиру друге фазе пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини“ реализован је пројекат који је од стране грађана који живе у Мјесној заједници „Ново Насеље“ у Бијељини издефинисан као приоритетан на форуму грађана одржаном у јуну 2022. године.
 
У Мјесној заједници „Ново Насеље“ Бијељина реализован је пројекат
Реконструкција зграде МЗ Ново Насеље”, којим је извршена санација постојећег Дома културе, површине 80 м2 и побољшана енергетска ефикасност. Реализацијом пројекта су обезбијеђени предуслови за унапређење пружања административних услуга и услован простор за интензивније коришћење, како за културна дешавања, тако и за окупљање и дружење грађана МЗ “Ново Насеље”. Кроз пројекат су, такође, омогућени адекватни услови за несметано функционисање Савјета МЗ, као и за активније укључење младих у локална дешавања у овој мјесној заједници. Укупна вриједност пројекта износи 34.934,04 КМ, од чега су донаторска средства 8.957,45 КМ а учешће Града Бијељина 25.976,59 КМ. 

У име Градске управе, Одсјек за локални економски развој и европске интеграције Града Бијељина координира пројекат „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“, у којем учествује пет МЗ са подручја Бијељине: Соколски дом,  Вршани, Црњелово Горње, Ново Насеље и Загони.
У току 2022. године успјешно су имплементирани приоритетни пројекти који су изгласани на форумима грађана у четири пројектне МЗ, укупне вриједности 129.889,60 КМ, док ће приоритетни пројекат једне преостале МЗ бити реализован током 2023. године.
 
Пројекат „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“ има за циљ да унаприједи рад мјесних заједница, како би директно утицале на  локални развој кроз повећање учешћа грађана у дефинисању приоритета локалне заједнице, као и њихово укључивање у рад мјесних заједница и рјешавање локалних потреба.
 
Наведени пројекат је заједнички пројекат Владе Швајцарске и Шведске, а спроводи га Развојни програм Уједињених нација (UNDP) у Босни и Херцеговини у партнерству са Министарством управе и локалне самоуправе Републике Српске, Владом Брчко дистрикта БиХ, Министарством за људска права и избјеглице БиХ, Федералним министарством правде и оба ентитетска савеза општина и градова. 

(Фотографије су на линку)