Званична интернет презентација
Град Бијељина

2016. година

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Стручна служба Скупштине Града

Број: 01-013-1-20/18
Датум: 13. јануар 2018. године


ПРЕДМЕТ: Позив за претплату на „Службени гласник Града Бијељина”

Стручна служба Скупштине Града Бијељина издаје „Службени гласник Града Бијељина” у ком се објављују одлуке и други акти које доноси Скупштина Града Бијељина и Градоначелник Града Бијељина, као и акти других органа и организација за које је предвиђена службена објава.

Да би вам Стручна служба достављала „Службени гласник Града Бијељина” потребно је да се на њега претплатите.   

Претплата за „Службени гласник Града Бијељина” у 2018. години износи 100,00 КМ.

У цијену су урачунати трошкови поштарине.

Ако сте заинтересовани да се претплатите на „Службени гласник Града Бијељина” у 2018. години неопходно је да нам доставите наруџбеницу са сљедећим подацима: пун назив, тачну адресу, контакт телефон.

Уколико до сада нисте били претплаћени на „Службени гласник Града Бијељина”, поред горе наведених података, потребно је доставити и потврду о регистрацији ЈИБ (за правна лица), Увјерење о ПДВ-у (уколико сте у систему ПДВ-а), а за физичка лица ЈМБГ, како би Одјељење за финансије могло испоставити фактуру.


ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић

 

Хронолошки регистар за 2016. годину 690.98KB
Службени гласник Града Бијељина 32/16 од 30.12.2016. године 1.75MB
Службени гласник Града Бијељина 31/16 од 20.12.2016. године 1.47MB
Службени гласник Града Бијељина 30/16 од 07.12.2016. године 365.28KB
Службени гласник Града Бијељина 29/16 од 01.12.2016. године 337.91KB
Службени гласник Града Бијељина 28/16 од 18.11.2016. године 302.33KB
Службени гласник Града Бијељина 27/16 од 08.11.2016. године 168.91KB
Службени гласник Града Бијељина 26/16 од 04.11.2016. године 174.57KB
Службени гласник Града Бијељина 25/16 од 21.10.2016. године 2.16MB
Службени гласник Града Бијељина 24/16 од 30.09.2016. године 231.63KB
Службени гласник Града Бијељина 23/16 од 08.09.2016. године 233.9KB
Службени гласник Града Бијељина 22/16 од 12.08.2016. године 174.09KB
Службени гласник Града Бијељина 21/16 од 05.08.2016. године 117.87KB
Службени гласник Града Бијељина 20/16 од 02.08.2016. године 275.51KB
Службени гласник Града Бијељина 19/16 од 29.07.2016. године 282.5KB
Службени гласник Града Бијељина 18/16 од 01.07.2016. године 416.64KB
Службени гласник Града Бијељина 17/16 од 30.06.2016. године 147.46KB
Службени гласник Града Бијељина 16/16 од 16. јуна 2016. године 378.01KB
Службени гласник Града Бијељина 15/16 од 03. јуна 2016. 155.2KB
Службени гласник Града Бијељина 14/16 од 31.05.2016. године 389.11KB
Службени гласник Града Бијељина 13/16 од 24.05.2016. године 438.72KB
Службени гласник Града Бијељина број 12-16 од 17. маја 2016. 257.22KB
Службени гласник Града Бијељина 11/16 од 16.05.2016. године 70.97KB
Службени гласник Града Бијељина 10/16 од 10.05.2016. године - III дио 3.38MB
Службени гласник Града Бијељина 10/16 од 10.05.2016. године - II дио 7.49MB
Службени гласник Града Бијељина 10/16 од 10.05.2016. године - I дио 7.16MB
Службени гласник Града Бијељина 09/16 од 27.04.2016. године 261.13KB
Службени гласник Града Бијељина 08/16 од 14.04.2016. године 3.5MB
Службени гласник Града Бијељина 07/16 од 07.04.2016. 300.48KB
Службени гласник Града Бијељина 06/16 од 01.04.2016. 439.13KB
Службени гласник Града Бијељина 05/16 од 15.03.2016. 450.76KB
Службени гласник Града Бијељина 04/16 од 03.03.2016. 296.01KB
Службени гласник Града Бијељина 03/16 од 18.02.2016. 883.96KB
Службени гласник Града Бијељина 02/16 од 12.02.2016. 293.22KB
Службени гласник Града Бијељина 01/16 од 21.01.2016. 144.39KB