Званична интернет презентација
Град Бијељина

Еколошке дозволе


Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву "SIMING TRADE" Д.О.О. Фоча, одговорно лице Младен Елез заступан по пуномоћнику адвокату Аљоши Васиљевић , за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ "Загони 3" до 150 kWp која се налази у Загонима, на земљишту означеној као к.п. број 2771/6 к.о. Загони 226.04KB
Рјешење о давању еколошке дозволe Привредном друштву "SIMING TRADE" Д.О.О. Фоча, одговорно лице Младен Елез заступан по пуномоћнику адвокату Аљоши Васиљевић , за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ "Загони 1" до 150 kWp која се налази у Загонима, на земљишту означеној као к.п. број 2771/4 к.о. Загони 226.08KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву „SIMIG TRADE“ Д.О.О. Фоча, одговорно лице Младен Елез, заступан по пуномоћнику адвокату Аљоши Васиљевићу, за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ „Загони 2“ до 150 kWp у Загонима, на парцели означеној као к.ч. број 2771/5 к.о. Загони 232.47KB
Oбавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење пословно-производног објекта у Индустријској зони 2, Бијељина, број: 02/3-370-1382/24 од 15.07.2024. године. Подносилац: Нешковић Душко из Горњег Драгаљевца 75.77KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за изградњу септичке јаме за сакупљање осоке са цјевоводом за изђубравање у Горњем Црњелову на земљишту означеном као к.п. 3204/1, 3204/2, 3405, 3409/2, 3418, 3419, 3420, 4182, 4188 и 4270 све к.о. Горње Црњелово. ПОДНОСИЛАЦ: "МЛИН ПАВЛОВИЋ" Д.О.О. Горње Црњелово. 77KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву „SIMIG TRADE“ Д.О.О. Фоча, одговорно лице Младен Елез, заступан по пуномоћнику адвокату Аљоши Васиљевићу, за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ „Oбарска 5“ до 150 kWp у Великој Oбарској, на парцели означеној као к.ч. број 5257/15 к.о. Обарска Велика 232.55KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву „SIMIG TRADE“ Д.О.О. Фоча, одговорно лице Младен Елез, заступан по пуномоћнику адвокату Аљоши Васиљевићу, за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ „Oбарска 1“ до 150 kWp у Великој Oбарској, на парцели означеној као к.ч. број 5257/13 к.о. Обарска Велика 232.47KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву ''SIMIMG TRADE'' Д.О.О. Фоча, одговорно лице Младен Елез заступан по пуномоћнику адвокату Аљоши Васиљевић, за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ ''Обарска 3'' до 150 kWp која се налази у Великој Обарској, на парцели означеној као к.п. број 5257/11 к.о. Обарска Велика 226.95KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву ''SIMIMG TRADE'' Д.О.О. Фоча, одговорно лице Младен Елез заступан по пуномоћнику адвокату Аљоши Васиљевић, за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ ''Обарска 7'' до 150 kWp која се налази у Великој Обарској, на парцели означеној као к.п. број 5257/17 к.о. Обарска Велика 228.01KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву ''SIMIMG TRADE'' Д.О.О. Фоча, одговорно лице Младен Елез заступан по пуномоћнику адвокату Аљоши Васиљевић, за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ ''Обарска 2'' до 150 kWp која се налази у Великој Обарској, на парцели означеној као к.п. број 5257/12 к.о. Обарска Велика 228.17KB
Рјешење о давању еколошке дозволe Привредном друштву "SIMING TRADE" Д.О.О. Фоча, одговорно лице Младен Елез заступан по пуномоћнику адвокату Аљоши Васиљевић , за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ "Обарска 6" до 150 kWp која се налази у Великој Обарској, на парцели означеној као к.п. број 5257/18 к.о. Обарска Велика 227KB
Рјешење о давању еколошке дозволe Привредном друштву "SIMING TRADE" Д.О.О. Фоча, одговорно лице Младен Елез заступан по пуномоћнику адвокату Аљоши Васиљевић , за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ "Обарска 4" до 150 kWp која се налази у Великој Обарској, на парцели означеној као к.п. број 5257/14 к.о. Обарска Велика 226.97KB
Рјешење о давању еколошке дозволe Привредном друштву "MDI COMPANY" Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Младен Љубинковић, за грађење производно-пословног објекта у Бијељини, Индустријској зони 3, на земљишту означеном као к.п. 728/193, к.о. Бијељина село 231.62KB
Рјешење о давању еколошке дозволe Привредном друштву „БИЈЕЉИНА ПУТ“ Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Немања Ђаковић, за пословни објекат-радионица за поправку камиона и машина која се налази у Бијељини улица Баје Пивљанина број 80, на земљишту означеном као к.ч. број 882/2 к.о. Бијељина село 264.76KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-1391/19 од 25.09.2019.године, издата Привредном друштву ''ОРЧЕВАЦ-СНБ'' Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Биљана Ћосовић са роком важења до 08.07.2029. године, за фарму кока носиља, фарму за тов пилића и клаоницу пилића, који се налазе у Гојсовцу, на парцели означеној као к.п. број 234, 221 и 223 к.о. Бијељина Село 165.95KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за објекат за производњу пластичних кеса и израду производа од полимера у Горњем Магнојевићу , на земљишту означеном као парцела к.ч. број 1683/1, к.о. Горњи Магнојевић. ПОДНОСИЛАЦ: ЗР "С ПЛАСТ" Стевић Рајо с.п. Горњи Магнојевић 76.43KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-1150/19 од 02.09.2019.године, издата Привредном друштву ''SIMEX-PROM'' Д.О.О. Јања, одговорно лице Мирјана Симић-Цакончев, са роком важења до 05.07.2029. године, за пословно-производни објекат у Индустријској зони 2 у Бијељини, на земљишту означеном као к.п. број 721/81,721/82,721/99, 721/100, 721/101 и 721/102, к.о. Бијељина Село 156.29KB
Рјешење о обнављању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ број 02/3-370-1209/19 од 10.09.2019. године и 02/3-370-570/20 од 26.05.2020. године, издате Привредном друштву ''G&S TRADERS'' Д.О.О Бијељина, одговорно лице Горан Петровић, са роком важења до 02.07.2029. године, за погон за производњу Al и PVC столарије, који се налази у улици Шабачких ђака, на земљишту означеном као парцеле к.п. број 935/7 и 935/9 к.о. Бијељина 2 158.35KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-1402/19 од 03.10.2019. године, издата Привредном друштву "AЊА ПЛАСТ" Д.О.О. Бијељина , одговорно лице Миленко Милановић, са роком важења до 28.06.2029. године, за погон за производњу амбалаже од пластичних маса у улици Семберских ратара број 13/А, на земљишту означеном као к.п. број 161/2 И 162/2 к.о. Бијељина 2 154.63KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за производно-пословни објекат у Дворовима земљишту означеном као к.ч. број 2914/2 к.о. Дворови.. Подносилац: "TEXTIL LT" ДОО Бијељина 76.02KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за изградњу фарме бикова у Доњој Чађавици, на земљишту означеном као к.п. број 1282 к.о. Чађавица Доња. ПОДНОСИЛАЦ: Ђокић Јован из Ступња 76.56KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за производно-пословни објекат (лабораторија за баждарење мјерних инструмената и електро машинска радионица) у Бијељини, на земљишту означеном као к.ч. број 1322/177 и 1322/178 к.о. Бијељина Село. ПОДНОСИЛАЦ: "ТЕХНОМОНТ " Д.О.О. Брчко 76.58KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за пословне објекте (производно магацински објекти Хала 1, Хала 2, Хала 3) У Љесковцу-Ново Насеље бр. 22, к.ч. број 769/1 к.о. Љесковац, к.ч. број 769/3 к.о. Љесковац, к.ч. број 766 и 767/1 к.о. Љесковац. Подносилац: „PASS“ Д.О.О. Бијељина 77.46KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволe за грађење монтажног пословног објекта – самоуслужне аутоперионице, на земљишту означеном као к.п. 1202, к.о. Обарска Велика, подносилац: Губић Слађан -Горан, из Велике Обарске 75.73KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Ковачић Давору из Бијељине, за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ „Давор“ до 250 kWp у Загонима, на парцели означеној као к.п. број 562/1 к.о. Загони 228.51KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Стевановић Станку из Бијељине, за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ „Станко“ до 250 kWp у Загонима, на парцели означеној као к.п. број 560/5 к.о. Загони 226.17KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Стевановић Здравку из Доњих Загона, за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ ''Здравко'' до 250 kWp која се налази у Загонима, на парцели означеној као к.п. број 560/4 к.о. Загони 227.01KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за изградњу привремене бетонаре капацитета 160 m3/h и асфалтне базе капацитета 200 t/h, на локацији Попови, Бијељина. ПОДНОСИЛАЦ: "Интегра инжењеринг" Д.О.О. Бања Лука 344.76KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-1050/19 од 05.08.2019. године, која је издата Привредном друштву ''DiS COMPANY'' Д.О.О. Бијељина, са роком важења до 17.06.2029. године, одговорно лице Драгана Драгичевић, за изградњу производног објекта за производњу вибропресованих бетонских елемената, који се налазаи у Бијељини, у Индустријској зони II, на земљишту означеном као к.п. број 721/68 и 721/91 к.о. Бијељина Село 204.11KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење соларне фотнапонске електране ФНЕ "Загони 5" до 150 kWp, на земљишту означеном као к.п. број 2771/8 к.о. Загони. ПОДНОСИЛАЦ: "SIMING TRADE" Д.О.О. Фоча по пуномоћнику адвокату Васиљевић Аљоши 77.03KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење соларне фотнапонске електране ФНЕ "Загони 4" до 150 kWp, на земљишту означеном као к.п. број 2771/7 к.о. Загони. ПОДНОСИЛАЦ: "SIMING TRADE" Д.О.О. Фоча по пуномоћнику адвокату Васиљевић Аљоши 77.06KB
Oбавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ „Загони 2“ до 150 kWp у Загонима на земљишту означеном као к.п. број 2771/5 к.о. Загони. Подносилац: “SIMING TRADE“ Д.О.О. Фоча, по пуномоћнику адвокату Аљоши Васиљевићу 79.45KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-1404/19 од 27.09.2019. године, издата Привредном друштву "Деспотовић" Д.О.О. Бијељина , одговорно лице Стевица Деспотовић, са роком важења до13.06.2029. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима у улици Цара Урошаброј 52, на земљишту означеном као к.п. број 882/2 к.о. Бијељина 1 165.69KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење соларне фотонапонске електране Фне „Загони 1“ до 150 kWp у Загонима на земљишту означеном као к.п. број 2771/4 к.о. Загони. Подносилац: “SIMING TRADE“ Д.О.О. Фоча, по пуномоћнику адвокату Аљоши Васиљевићу 78.44KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење соларне фотонапонске електране Фне „Загони 3“ до 150 kWp у Загонима на земљишту означеном као к.п. број 2771/6 к.о. Загони. Подносилац: “SIMING TRADE“ Д.О.О. Фоча, по пуномоћнику адвокату Аљоши Васиљевићу 78.86KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву „МОНТИНГ-МОНТАЖА“ Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Спасоје Албијанић, за грађење соларне фотонапонске електране на крову пословно-производног објекта, 149,52 kWp која се налази у Дворовима, на земљишту означеном као к.п. број 2611/3 к.о. Дворови, у Дворовима код Бијељине 226.9KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву ''SIMIMG TRADE'' Д.О.О. Фоча, одговорно лице Младен Елез заступан по пуномоћнику адвокату Аљоши Васиљевић, за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ ''Попови 2'' до 150 kWp која се налази у Поповима, на парцели означеној као к.п. број 2043/2 к.о. Попови 226.79KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву ''SIMIMG TRADE'' Д.О.О. Фоча, одговорно лице Младен Елез заступан по пуномоћнику адвокату Аљоши Васиљевић, за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ ''Попови 3'' до 150 kWp која се налази у Поповима, на парцели означеној као к.п. број 2043/3 к.о. Попови 227.82KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву „SIMIG TRADE“ Д.О.О. Фоча, одговорно лице Младен Елез, заступан по пуномоћнику адвокату Аљоши Васиљевићу, за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ „Попови 5“ до 150 kWp у Поповима, на парцели означеној као к.ч. број 2042 к.о. Попови 232.78KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву „SIMIG TRADE“ Д.О.О. Фоча, одговорно лице Младен Елез, заступан по пуномоћнику адвокату Аљоши Васиљевићу, за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ „Попови 4“ до 150 kWp у Поповима, на парцели означеној као к.ч. број 2043 к.о. Попови 232.69KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-1161/19 од 02.09.2019.године, издата ''Нестро Петрол'' А.Д Бања Лука ПЈ Јања, одговорно лице Kiryl Tkachou, са роком важења до 11.06.2029. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима, која се налази у улици Карађорђева бб. у Јањи, на парцели означеној као к.п. бр.3913 к.о. Јања 208.15KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву „SIMING TRADE“ Д.О.О. Фоча, одговорно лице Младен Елез заступан по пуномоћнику адвокату Аљоши Васиљевићу, за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ „Попови 1“ до 150 kWp која се налази у Поповима, на земљишту означеној као к.п. број 2043/1 к.о. Попови 228.92KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-1163/19 од 02.09.2019. године, издата "Нестро Петрол" А.Д. Бања Лука ПЈ Бијељина 1, одговорно лице Kiryl Tkachou, са роком важења до 11.06.2029. године, за за бензинску станицу са пратећим садржајима у улици Рачанска број 92, на земљишту означеном као к.п. број526, 527 и 528 к.о. Бијељина 2 166.82KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-1164/19 од 02.09.2019.године, издата ''Нестро Петрол'' А.Д Бања Лука ПЈ Бијељина 2, одговорно лице Kiryl Tkachou, са роком важења до 11.06.2029. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима, која се налази у улици Пантелинска бб. у Хасама, на парцели означеном као к.п. бр.579/3. к.о. Хасе-Бријесница 209.27KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-1162/19 од 02.09.2019. године, која је издата ''НЕСТРО ПЕТРОЛ'' А.Д. Бања Лука, са роком важења до 11.06.2029. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима, која се налази у Дворовима, на парцели означеној као к.п. број 51 к.о. Дворови 209.49KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву "БАБИЛОН" Д.О.О. Тузла, ПЈ Бијељина, одговорно лице Јашаревић Адмир, за објекат за трговину на велико дрветом,грађевинским материјалом и санитарном опремом, као и производњу елемената за плочасти намјештај, који се налази на Агротржном центру бб, на земљишту означеном као к.ч. број 728/28 к.о. Бијељина Село 186.06KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-1153/19 од 07.08.2019. године, издата Привредном друштву "NICOL COMERCE" Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Никола Симић, са роком важења до 10.06.2029. године, за пословни објекат-стовариште грађевинског материјала и техничких гасова и плина у улици Раје Баничића број 340, на земљишту означеном као к.п. број 641 к.о. Бијељина Село 77.8KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење производно-пословног објекта (производња плочастог намјештаја), на земљишту означеном као к.п. 728/193, к.о. Бијељина Село. Подносилац: “MDI COMPANY“ Д.О.О Бијељина 77.8KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ "Обарска 5" снaге до 150 kWp у Великој Обарској на земљишту означеном као к.п. број 5257/15 к.о. Обарска Велика. Подносилац: "SIMING TRADE" ДОО Фоча по пуномоћнику адвокату Васиљевић Аљоши 79.21KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење соларне фотнапонске електране ФНЕ "Обарска 7" до 150 kWp, на земљишту означеном као к.п. број 5257/17 к.о. Велика Обарска. ПОДНОСИЛАЦ: "SIMING TRADE" Д.О.О. Фоча по пуномоћнику адвокату Васиљевић Аљоши 76.76KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ "Обарска 1" снaге до 150 kWp у Великој Обарској на земљишту означеном као к.п. број 5257/13 к.о. Обарска Велика. Подносилац: "SIMING TRADE" ДОО Фоча по пуномоћнику адвокату Васиљевић Аљоши 79.13KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ „Обарска 6“ снаге до 150 kWp у Великој Обарској на земљишту означеном као к.п. број 5257/18 к.о. Обарска Велика. Подносилац: „SIMING TRADE“ Д.О.О Фоча по пуномоћнику адвокату Васиљевић Аљоши 79.29KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење соларне фотнапонске електране ФНЕ "Обарска 2" до 150 kWp, на земљишту означеном као к.п. број 5257/12 к.о. Велика Обарска. ПОДНОСИЛАЦ: "SIMING TRADE" Д.О.О. Фоча по пуномоћнику адвокату Васиљевић Аљоши 76.79KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење соларне фотнапонске електране ФНЕ "Обарска 3" до 150 kWp, на земљишту означеном као к.п. број 5257/11 к.о. Велика Обарска. ПОДНОСИЛАЦ: "SIMING TRADE" Д.О.О. Фоча по пуномоћнику адвокату Васиљевић Аљоши 76.79KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ „Обарска 4“ снаге до 150 kWp у Великој Обарској на земљишту означеном као к.п. број 5257/14 к.о. Обарска Велика. Подносилац: „SIMING TRADE“ Д.О.О Фоча по пуномоћнику адвокату Васиљевић Аљоши 79.02KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за пословни простор-радионица за поправку камиона у улици Баје Пивљанина број 80 у Бијељини, на парцели означеној као к.ч. бр. 882/2 к.о.Бијељина Село. Подносилац: „БИЈЕЉИНА ПУТ“ Д.О.О Бијељина 76.42KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-835/19 од 23.05.2019. године, која је издата Привредном друштву ''КИКО'' Д.О.О. Бијељина, са роком важења до 21.05.2029. године, за пословни објекат-магацински простор са инкубаторском станицом и мјешаоном сточне хране, која се налази у улици Стефана Дечанског број 281, Агротржни центар, Бијељина, на парцели означеној као к.ч. број 728/10 к.о. Бијељина Село 159.2KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву „Maflex“ Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Зоран Прибишић, за грађење соларне фотонапонске електране на крову пословно-производног објекта, 142,80 kWp, привременог карактера, у Индустријској зони 3 број 15 на парцели означеној као к.ч.број 728/141 к.о. Бијељина Село 230.59KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву "ЈОРГОС" Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Петар Видаковић, за производно-пословни објекат за производњу и продају плочастог намјештаја у Бијељини ул. Мајевичких бригада кварт 52, на земљишту означеном као парцела к.ч. бр. 288, к.о. Бијељина Село 232.48KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ "Здравко" до 250 kWp у Загонима, на земљишту означеном као дио к.п. број 560/4 к.о. Загони. ПОДНОСИЛАЦ: Стевановић Здравко из Доњих Загона 78.24KB
Oбавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење соларне фотонапонске електране Фне „Давор“ до 250 kWp на земљишту означеном као дио к.п. број 562/1 к.о. Загони. Подносилац: Ковачић Давор из Бијељине 78.36KB
Обавјештење о подношењу захтјев за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ „Станко“, до 250 kWp у Доњим Загонима. На земљишту означеном као дио к.п. број 560/5 к.о. Загони. Подносилац: Станко Стевановић, из Бијељине 78.65KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву "MILIĆ MIX" Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Милић Недељко, за изграђени погон за прикупљање, транспорт, складиштење, третман, дистрибуцију и одлагање отпада (метални отпад) у Хасама, на земљишту означеном као к.п. бр. 576/2 уписана у посједовни лист број 723/1, к.о. Бријесница - Хасе 253.76KB
Закључак којим се одбацује захтјев Радомира Ђукића за издавање еколошке дозволе за легализацију пословног објекта-аутомеханичарске радионице која се налази у Патковачи, блок 1 број 2А на парцели означеној као к.ч. број 1372к.о. Патковача, као непотпун 79.74KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву ''SIMIMG TRADE'' Д.О.О. Фоча, одговорно лице Младен Елез заступан по пуномоћнику адвокату Аљоши Васиљевић, за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ ''Модран 7'' до 250 kWp која се налази у Модрану, на парцели означеној као к.п. број 2064/2 к.о. Модран 228.12KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву „SIMIG TRADE“ Д.О.О. Фоча, одговорно лице Младен Елез, заступан по пуномоћнику адвокату Аљоши Васиљевићу, за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ „Драгаљевац 9“ до 150 kWp у Модрану, на парцели означеној као к.ч. број 108871 к.о. Средњи Драгаљевац 229.94KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву „SIMIG TRADE“ Д.О.О. Фоча, одговорно лице Младен Елез, заступан по пуномоћнику адвокату Аљоши Васиљевићу, за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ „Модран 6“ до 250 kWp у Модрану, на парцели означеној као к.ч. број 2064/1 к.о. Модран 230.3KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву „SIMIG TRADE“ Д.О.О. Фоча, одговорно лице Младен Елез, заступан по пуномоћнику адвокату Аљоши Васиљевићу, за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ „Модран 5“ до 250 kWp у Модрану, на парцели означеној као к.ч. број 2064/3 к.о. Модран 230.29KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву „SIMIG TRADE“ Д.О.О. Фоча, одговорно лице Младен Елез, заступан по пуномоћнику адвокату Аљоши Васиљевићу, за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ „Модран 1“ до 250 kWp у Модрану, на парцели означеној као к.ч. број 2063/1 к.о. Модран 230.1KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву ''SIMIMG TRADE'' Д.О.О. Фоча, одговорно лице Младен Елез заступан по пуномоћнику адвокату Аљоши Васиљевић, за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ ''Модран 4'' до 250 kWp која се налази у Модрану, на парцели означеној као к.п. број 2064/4 к.о. Модран 229.29KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву ''SIMIMG TRADE'' Д.О.О. Фоча, одговорно лице Младен Елез заступан по пуномоћнику адвокату Аљоши Васиљевић, за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ ''Модран 2'' до 250 kWp која се налази у Модрану, на парцели означеној као к.п. број 2063/3 к.о. Модран 228.05KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву ''SIMIMG TRADE'' Д.О.О. Фоча, одговорно лице Младен Елез заступан по пуномоћнику адвокату Аљоши Васиљевић, за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ ''Модран 3'' до 250 kWp која се налази у Модрану, на парцели означеној као к.п. број 2063/4 к.о. Модран 228.08KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву „SIMING TRADE“ Д.О.О. Фоча, одговорно лице Младен Елез заступан по пуномоћнику адвокат Аљоши Васиљевић , за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ „Чађавица 13“ до 150 kWp која се налази у Доњој Чађавици, на парцели означеној као к.п. број 1777/6 к.о. Доња Чађавица 229.93KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву „SIMING TRADE“ Д.О.О. Фоча, одговорно лице Младен Елез заступан по пуномоћнику адвокат Аљоши Васиљевић , за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ „Чађавица 12“ до 150 kWp која се налази у Доњој Чађавици, на парцели означеној као к.п. број 1777/5 к.о. Доња Чађавица 230.05KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву „SIMING TRADE“ Д.О.О. Фоча, одговорно лице Младен Елез заступан по пуномоћнику адвокат Аљоши Васиљевић , за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ „Чађавица 11“ до 150 kWp која се налази у Доњој Чађавици, на парцели означеној као к.п. број 1777/2 к.о. Доња Чађавица 230.32KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за објекат за трговину на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом у Бијељини, на земљишту означеном као к.ч. 728/28 к.о. Бијељина. ПОДНОСИЛАЦ: "БАБИЛОН" Д.О.О. ТУЗЛА 75.7KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву ''SLOT G'' Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Марија Милошевић заступан по пуномоћнику адвокату Аљоши Васиљевић, за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ ''Слот Г 3'' до 250 kWp која се налази у Поповима, на парцели означеној као к.п. број 1588/5 к.о. Попови. 219.23KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву ''SLOT G'' Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Марија Милошевић заступан по пуномоћнику адвокату Аљоши Васиљевић, за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ ''Слот Г 4'' до 250 kWp која се налази у Поповима, на парцели означеној као к.п. број 1592/3 к.о. Попови. 219.8KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-1034/19 од 29.07.2019. године, која је издата Александру Драгутиновићу, а сада ЗР ''САЛЕ Д''Александар Драгутиновић с.п. Бијељина, са роком важења до 29.04.2029. године, за изградњу самоуслужне аутопраонице , која се налази у улици Филипа Вишњића број 21 у Бијељини, на земљишту означеном као к.п. број 4412, к.о. Бијељина 1. 146.26KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-854/19 од 27.05.2019.године, издата Митровић Јовану из Доњег Магнојевића, са роком важења до 30.04.2029. године, за фарму за тов јунади у Доњем Магнојевићу, на земљишту означеном као к.п. бр. 516/1, к.о. Доњи Магнојевић. 158.68KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-527/19 од 06.05.2019. године, издата Привредном друштву "ЕРИЋ-М" Д.О.О. Бијељина, сада Привредно друштво "ИМПЕРИЈА ЕРИЋ" Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Ерић Благо, са роком важења до 30.04.2029. године, за пословно-производни објекат који се налази у Индустријској зони 2, на земљишту означеном као к.п. број 721/61 к.о. Бијељина Село. 164.97KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву ''Новоформ'' Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Предраг Бајић, за производни објекат за прераду дрвета (погон за производњу намјештаја и грађевинске столарије) на Павловића путу број 16 , на земљишту означеном као к.п. број 1322/162, 1322/163, 1322/164 к.о. Бијељина Село. 167.89KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-785/19 од 10.06.2019. године, издата С.П. "СПУЖВА БОБ" Бијељина а сада З.Р. Аутопраоница "СПУЖВА БОБ" Данијел Пајић с.п. Бијељина, одговорно лице Данијел Пајић, са роком важења до26.04.2029. године, за аутопраоницу која се налази у улици Сремска бб у Бијељини, на катастарској парцели к.п. број882/1(део) к.о. Бијељина 1. 100.4KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење соларне фотонапонске електране на крову пословно-производног објекта 149,52 kW, привременог карактерa, на земљишту означеном као к.п. број 2611/3 к.о. Дворови, у Дворовима код Бијељине. Подносилац: „МОНТИНГ-МОНТАЖА“ Д.О.О. Бијељина 77.42KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ ''Попови 3'', до 150 kWp, на земљишту означеном као к.п. број 2043/3 к.о. Попови. ПОДНОСИЛАЦ: ''SIMING TRADE '' Д.О.О. Фоча по пуномоћнику адвокату Васиљевић Аљоши 76.72KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ ''Попови 2'', до 150 kWp, на земљишту означеном као к.п. број 2043/2 к.о. Попови. ПОДНОСИЛАЦ: ''SIMING TRADE '' Д.О.О. Фоча по пуномоћнику адвокату Васиљевић Аљоши 76.68KB
Oбавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење соларне фотонапонске електране Фне „Попови 5“ до 150 kWp на земљишту означеном као к.п. број 2042/1 к.о. Попови. Подносилац: "SIMING TRADE" ДОО Фоча по пуномоћнику адвокату Аљоши Васиљевићу 79.36KB
Oбавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење соларне фотонапонске електране Фне „Попови 4“ до 150 kWp на земљишту означеном као к.п. број 2043/4 к.о. Попови. Подносилац: "SIMING TRADE" ДОО Фоча по пуномоћнику адвокату Аљоши Васиљевићу 79.07KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ „Попови 1“ снаге до 150 kWp на земљишту означеном као к.п. број 2043/1 к.о. Попови, у Поповима код Бијељине, град Бијељина. Подносилац: „SIMING TRADE“ Д.О.О Фоча по пуномоћнику адвокат Васиљевић Аљоши 79.04KB
Еколошка дозвола Симић Аљоши из Бијељине за изградњу производно-пословног објекта који се налази у улици Димитрија Туцовића, на земљишту означеном као к.ч. број 612/5 к.о. Бијељина 2. 218.32KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-869/19 од 03.06.2019. године, издата Занатско-трговинској радњи ''Полет'' из Средњег Драгаљевца, одговорно лице Милан Миливојевић, са роком трајања до 16.04.2029. године, за мјешаону сточне хране у Средњем Драгаљевцу, на парцели означеној као к.п. број 189/1 к.о. Средњи Драгаљевац. 99.31KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за производно-пословни објекат за производњу и продају плочастог намјештаја у улици Мајевичких бригада кварт 52, Бијељина. Подносилац: „ЈОРГОС“ Д.О.О Бијељина. 76.59KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-978/19 од 19.06.2019. године, издате Привредном друштву "Транском 93" Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Сандра Перић, са роком важења до 15.04.2029. године, за погон за производњу бетона, камене и бетонске галантерије, који се налази на Павловића путу бб, поред магистралног пута Бијељина-Богатић, на катастарској парцели к.п. број 2891/9 к.к. уложак број 2204/1 к.о. Дворови. 141.98KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење соларне фотонапонске електране на крову пословно-производног објекта, 142,80 kWp, привременог карактера у Бијељини. Подносилац ДОО "Мaflex" Бијељина. 115.83KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву „MDI COMPANY“ Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Младен Љубинковић заступан по пуномоћнику адвокат Аљоши Васиљевић, за грађење соларне фотонапонске електране на крову пословног објекта, 147,06kWp која се налази у Љељенчи, на парцели означеној као к.п. број 388/28, к.о. Љељенча, Град Бијељина. 217.54KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву „MDI COMPANY“ Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Младен Љубинковић заступан по пуномоћнику адвокат Аљоши Васиљевић, за грађење соларне фотонапонске електране на крову пословног објекта, 149,64kWp која се налази у Љељенчи, на парцели означеној као к.п. број 388/28, к.о. Љељенча, Град Бијељина. 217.32KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Марковић Недељку из Бијељине, за легализацију бетонског платоа-аутоперионице која се налази у улици Крушевачка на земљишту означеном као к.ч. број 180/3, 180/6, 180/7 и 181/2 к.о. Бијељина 1 228.76KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву "ЕТНО СЕЛО СТАНИШИЋИ" Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Борислав Станишић, за доградњу и реконструкцију система за прикупљање, одводњу и пречишћавање свих продуктивних отпадних вода комплекса "ЕТНО СЕЛО СТАНИШИЋИ", који се налази у Дворовима, на земљишту означеном као к.ч. број 2641, 2612/2, 2640/1, 2634/1 и 2632 , к.о. Дворови, град Бијељина 295.3KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-714/19 од 25.04.2019. године, издата Привредном друштву ''ФРАНКО ЏЕП'' Д.О.О. Вршани, одговорно лице Благоје Поповић са роком важења до 04.04.2029. године, за погон-мјешаона сточне хране, која се налази у Вршанима, на парцели означеној као к.п. бр.2472/2 к.о. Вршани 146.82KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за објекат за прикупљање, транспорт, складиштење, третман, дистрибуција и одлагање отпада (метални отпад) „MILIĆ-MIX“ у Хасама. ПОДНОСИЛАЦ: „MILIĆ-MIX“ Д.О.О Бијељина 77.15KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Марјановић Радојки из Попова, за легализацију производног објекта (погон за обраду дрвета), који се налази у Поповима, Павловића пут 52, Бијељина, на земљишту означеном као к.п. број 1665/3, к.о. Попови 176.63KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење соларне фотонапонске електране Фне "Драгаљевац 9" до 250 kWp. Подносилац ДОО "SIMING TRADE" Фоча по пуномоћнику адвокату Аљоши Васиљевићу 80.97KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење соларне фотонапонске електране Фне "Модран 1" до 250 kWp. Подносилац ДОО "SIMING TRADE" Фоча по пуномоћнику адвокату Аљоши Васиљевићу 80.63KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење соларне фотонапонске електране Фне "Модран 5" до 250 kWp. Подносилац ДОО "SIMING TRADE" Фоча по пуномоћнику адвокату Аљоши Васиљевићу 80.64KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење соларне фотонапонске електране Фне "Модран 6" до 250 kWp. Подносилац ДОО "SIMING TRADE" Фоча по пуномоћнику адвокату Аљоши Васиљевићу 80.85KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ ''Модран 7'', до 250 kWp, у Модрану. ПОДНОСИЛАЦ: ''SIMING TRADE '' Д.О.О. Фоча по пуномоћнику адвокату Васиљевић Аљоши 76.54KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ ''Модран 4'', до 250 kWp, у Модрану. ПОДНОСИЛАЦ: ''SIMING TRADE '' Д.О.О. Фоча по пуномоћнику адвокату Васиљевић Аљоши 76.54KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ ''Модран 3'', до 250 kWp, у Модрану. ПОДНОСИЛАЦ: ''SIMING TRADE '' Д.О.О. Фоча по пуномоћнику адвокату Васиљевић Аљоши 76.59KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ ''Модран 2'', до 250 kWp, у Модрану. ПОДНОСИЛАЦ: ''SIMING TRADE '' Д.О.О. Фоча по пуномоћнику адвокату Васиљевић Аљоши 76.52KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ „Чађавица 13“ снаге до 150 kWp у Доњој Чађавици. ПОДНОСИЛАЦ: „SIMING TRADE“ Д.О.О Фоча по пуномоћнику адвокат Васиљевић Аљоши 78.97KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ „Чађавица 12“ снаге до 150 kWp у Доњој Чађавици. ПОДНОСИЛАЦ: „SIMING TRADE“ Д.О.О Фоча по пуномоћнику адвокат Васиљевић Аљоши 78.95KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ „Чађавица 11“ снаге до 150 kWp у Доњој Чађавици. ПОДНОСИЛАЦ: „SIMING TRADE“ Д.О.О Фоча по пуномоћнику адвокат Васиљевић Аљоши 78.93KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-642/19 од 13.05.2019.године, издата Привредном друштву ''Млин Павловић'' Д.О.О. Горње Црњелово, одговорно лице Павловић Зоран са роком важења до 26.03.2029. године, за изграђену фарму за тов јунади у Горњем Црњелову, на земљишту означеном као к.п. бр. 3204/2, к.о. Горње Црњелово 143.78KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ " Слот Г 3" у Поповима. ПОДНОСИЛАЦ: "СЛОТ Г" Д.О.О. БИЈЕЉИНА 76.7KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ " Слот Г 4" у Поповима 76.51KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву „TRIMIX“ Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Небојша Баковић, за грађење соларне фотонапонске електране на крову пословног објекта, 229,6 kWp која се налази у Дворовима, на парцели означеној као к.п. број 266/3 к.о. Бијељина Село, у Бијељини 219.12KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-705/19 од 23.04.2019. године, издате Привредном друштву "ЕКО-МЕТАЛС" Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Дарко Дробић, са роком важења до 25.03.2029. године, за закупљени погон за сакупљање и складиштење неопасног отпадног материјала у Дворовима, ул. Вука Караџића бр.2, на парцели означеној као к.п. бр. 2796 к.о. Дворови 98.74KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Рашевић Раденку из Бијељине, за грађење производног објекта привременог карактера (пријем, чишћење, сушење, складиштење и издавање житарица) складишни силоси са мобилном сушаром и пратећим објектима и опремом, који се налази у Ковачићима-Загони, на земљишту означеном као к.п. број 1478 и 1479, к.о. Загони (засеок Ковачићи) 176.05KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-640/19 од 15.04.2019. године, која је издата Привредном друштву ''4 АППРИЛ'' Д.О.О. Балатун, одговорно лице Стевановић Мишо, са роком важења до 20.03.2029. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима, која се налази у Бијељини, на парцели означеној као к.п. број 53/1 к.о. Бијељина 2 151.82KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за производни објекат за прераду дрвета у Бијељини. ПОДНОСИЛАЦ: "НОВОФОРМ" Д.О.О. БИЈЕЉИНА 76.14KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Кнежевић Станку из Главичица, за грађење економског објекта- за складиштење и прераду пољопривредних производа у Главичицама, на земљишту означеном као к.ч. број 396/2 к.о. Главичице 151.06KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за изградњу производно-пословног објекта у Бијељини. Подносилац Аљоша Симић из Бијељине 75.04KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Илић Рајку из Главичица, за легализацију пословно-производног објекта (производња алкохолних пића-дестилерија) у Главичицама, на земљишту означеном као к.ч. број 6/5 к.о. Главичице 215.08KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву ''SIMING TRADE'' Д.О.О. Фоча, одговорно лице Младен Елез заступан по пуномоћнику адвокату Аљоши Васиљевић, за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ ''Чађавица 9'' до 150 kWp која се налази у Доњој Чађавици, на парцели означеној као к.п. број 1824/4 к.о. Доња Чађавица 219.11KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву ''SIMING TRADE'' Д.О.О. Фоча, одговорно лице Младен Елез заступан по пуномоћнику адвокату Аљоши Васиљевић, за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ ''Чађавица 8'' до 150 kWp која се налази у Доњој Чађавици, на парцели означеној као к.п. број 1824/2 к.о. Доња Чађавица 219.03KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву "LPG SUN ENERGY" Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Лука Цвјетиновић за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ "LPG solar 1, до 150 kWp у Љељенчи, на парцели означеној као к.ч. број 588/9 к.о. Љељенча 220.89KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву "LPG SUN ENERGY" Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Лука Цвјетиновић за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ "LPG solar 1, до 150 kWp у Љељенчи, на парцели означеној као к.ч. број 588/9 к.о. Љељенча 220.98KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву „SLOT G“ Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Марија Милошевић, за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ „Слот Г 2“ до 250 kWp која се налази у Поповима, на парцели означеној као к.п. број 1591/1 к.о. Попови 220.96KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву „SLOT G“ Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Марија Милошевић, за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ „Слот Г 1“ до 250 kWp која се налази у Поповима, на парцели означеној као к.п. број 1590/1 к.о. Попови. 220.82KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву „SIMING TRADE“ Д.О.О. Фоча, одговорно лице Младен Елез заступан по пуномоћнику адвокат Аљоши Васиљевић , за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ „Чађавица 10“ до 150 kWp која се налази у Доњој Чађавици, на парцели означеној као к.п. број 1824/5 к.о. Доња Чађавица 219.2KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за доградњу и реконструкцију система за прикупљање, одводњу и пречишћавање свих продукованих отпадних вода комплекса „ЕТНО СЕЛО СТАНИШИЋИ“ у Дворовима. Подносилац „ЕТНО СЕЛО СТАНИШИЋИ“ Д.О.О Бијељина 76.66KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-384/19 од 12.03.2019.године, издате Привредном друштву "BODAXCO IMPEX" Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Његослав Загорац, са роком трајања до 20.02.2029.године, за пословни објекат-пекаре, која се налази у улици Жоивојина Мишића бр. 9а у Бијељини, на парцели означеној као к.п. бр. 3026/0 к.о. Бијељина 99KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за легализацију бетонског платоа-аутоперионице у Бијељини. Подносилац Марковић Недељко по пуномоћнику Сави Бојановићу 90.75KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење соларне електране на крову постојећег пословног објекта, 147,06 kWp у Љељенчи. Подносилац “MDI COMPANY“ Д.О.О Бијељина по пуномоћнику адвокат Васиљевић Аљоши. 79.15KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење соларне електране на крову постојећег пословног објекта, 149,64 kWp у Љељенчи. Подносилац “MDI COMPANY“ Д.О.О Бијељина по пуномоћнику адвокат Васиљевић Аљоши 79.6KB
У поновљеном поступку издаје се Кокановић Чедомиру из Горњег Црњелова, ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА, за изградњу фарме за тов јунади у Горњем Црњелову, на земљишту ознеченом као к.п. број 1773/2 к.о. Горње Црњелово 182.86KB
Рјешење обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-480/19 од 24.04.2019. године, издате Привредном друштву "G-Petrol" Д.О.О. Сарајево, одговорно лице Милан Чоловић, са роком важења до 27.02.2029. године, за терминал за складиштење и претакање нафтних деривата са пратећим садржајима у Поповима, на парцели означеној као к.п. број 1633/2, 1663/3 и 1663/5 к.о. Попови 151.53KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење производног објекта привременог карактера (пријем, чишћење, сушење, складиштење и издавање житарица) складишни силоси са мобилном сушаром и пратећим објектима и опремом у Ковачићима-Загони. Подносилац Рашевић Раденко из Бијељине по пуномоћнику Вучковић Горану 76.09KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за легализацију производног објекта ( производни погон за обраду дрвета) у Поповима. ПОДНОСИЛАЦ: Марјановић Радојка по пуномоћнику Љиљани Недељковић 76.53KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-341/19 од 07.03.2019. године, која је издата Привредном друштву ''MONACO'' Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Стевић Љубомир, са роком важења до 15.02.2029. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима, која се налази у Средњем Драгаљевцу, на парцели означеној као к.п. број 297/2 к.о. Средњи Драгаљевац. ПОДНОСИЛАЦ: ''MONACO'' Д.О.О. Бијељина 112.45KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву "КОНДОР ДМ" Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Драган Билић запословно-производни погон (производња обуће), који се налази у улици Шабачких ђака број 20 на парцели означеној као к.п. бр. 935/4 к.о. Бијељина 218.4KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву "ЕУРОТЕРМ" Д.О.О. Дворови, одговорно лице Божо Мрђеновић за изградњу производног објекта за производњу машинске пластике, који се налази у Бијељини на парцели означеној као к.ч. бр. 721/59 к.о. Бијељина Село 239.98KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за за грађење соларне фотонапонске електране на крову пословног објекта 229,6 kWp. ПОДНОСИЛАЦ: ''TRIMIX'' Д.О.О. Бијељина 119.5KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење економског објекта-за складиштење и прераду пољопривредних производа у Главичицама. ПОДНОСИЛАЦ: Кнежевић Станко из Главичица 117.33KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-73/19 од 22.02.2019. године, издата Привредном друштву ''VID INOX'' Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Велибор Пантић, са роком важења до 13.02.2029. године, за производно-пословни објекат, који се налази у Индустријској зони 2, на земљишту означеном као к.п. бр. 721/110 к.о. Бијељина Село 98.58KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-563/19 од 09.04.2019. године, издате Привредном друшву "ЗП КОМЕРЦ" Д.О.О. Вршани, одговорно лице Љубиша Росић, са роком важења до 12.02.2029. године за објекат клаонице са прерадом меса и производњу производа од меса у Вршанима на парцели означеној као к.п. бр. 1805/2, 1805/3 и 184 к.о. Вршани 105.13KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за легализацију пословно-производног објекта (производња алкохолних пића-дестилерија) у Главичицама, ПОДНОСИЛАЦ: Рајко Илић из Главичица 76.14KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за легализацију пословног објекта-аутомеханичарске радионице у Патковачи ПОДНОСИЛАЦ: Радомир Ђукић из Патковаче 75.73KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ „Чађавица 10“ снаге до 150 kWp у Доњој Чађавици. ПОДНОСИЛАЦ: „SIMING TRADE “ Д.О.О Фоча по пуномоћнику адвокат Васиљевић Аљоши 81.12KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ „Слот Г1“ снаге до 250 kWp у Поповима. ПОДНОСИЛАЦ: „SLOT G“ Д.О.О Бијељина по пуномоћнику адвокат Васиљевић Аљоши 78.8KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ „Слот Г 2“ снаге до 250 kWp у Поповима. ПОДНОСИЛАЦ: „SLOT G“ Д.О.О Бијељина по пуномоћнику адвокат Васиљевић Аљоши 78.82KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ ''Чађавица 8'', до 150 kWp, у Доњој Чађавици. ПОДНОСИЛАЦ: ''SIMING TRADE '' Д.О.О. Фоча по пуномоћнику адвокату Васиљевић Аљоши 78.35KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ ''LPG solar 1'', до 150 kWp, у Љељенчи. ПОДНОСИЛАЦ: ''LPG SUN ENERGY'' Д.О.О. Бијељина по пуномоћнику адвокату Васиљевић Аљоши 78.4KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ ''Чађавица 9'', до 150 kWp, у Доњој Чађавици. ПОДНОСИЛАЦ: ''SIMING TRADE '' Д.О.О. Фоча по пуномоћнику адвокату Васиљевић Аљоши 78.59KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ ''LPG solar 2'', до 150 kWp, у Љељенчи. ПОДНОСИЛАЦ: ''LPG SUN ENERGY'' Д.О.О. Бијељина по пуномоћнику адвокату Васиљевић Аљоши 78.42KB
РЈЕШЕЊЕ о давању еколошке дозволе Привредном друштву „SIMING TRADE“ Д.О.О. Фоча, одговорно лице Младен Елез заступан по пуномоћнику адвокат Аљоши Васиљевић, за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ „Драгаљевац 8“ до 150 kWp која се налази у Средњем Драгаљевцу, на парцели означеној као к.п. број 1088/11 к.о. Драгаљевац Средњи 219.35KB
Привредном друштву „SIMING TRADE“ Д.О.О. Фоча, ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА, одговорно лице Младен Елез заступан по пуномоћнику адвокат Аљоши Васиљевић , за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ „Драгаљевац 7“ до 150 kWp која се налази у Средњем Драгаљевцу, на парцели означеној као к.п. број 1088/10 к.о. Драгаљевац Средњи 219.37KB
РЈЕШЕЊЕ о давању еколошке дозволе Привредном друштву „SIMING TRADE“ Д.О.О. Фоча, одговорно лице Младен Елез заступан по пуномоћнику адвокат Аљоши Васиљевић , за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ „Драгаљевац 6“ до 150 kWp која се налази у Средњем Драгаљевцу, на парцели означеној као к.п. број 1088/9 к.о. Драгаљевац Средњи 219.26KB
РЈЕШЕЊЕ о давању еколошке дозволе Привредном друштву ''G&S TRADERS'' Д.О.О. Бијељина, , одговорно лице Горан Петровић, за грађење соларне фотонапонске електране на крову пословних објеката, 170 kWp, која се налази у Бијељини, на земљишту означеном као к.п. број 935/1 и 935/9 к.о. Бијељина 2 217.28KB
РЈЕШЕЊЕ о давању еколошке дозволе Привредном друштву ''G&S TRADERS'' Д.О.О. Бијељина, , одговорно лице Горан Петровић, за грађење соларне фотонапонске електране на крову пословног објекта, 91,80 kWp, која се налази у Бијељини, на земљишту означеном као к.п. број 935/7 к.о. Бијељина 2 217.59KB
РЈЕШЕЊЕ о обнављању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ број 02/3-370-2072/18 од 25.01.2019. године, издате Привредном друштву ''MDI COMPANY'' Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Младен Љубинковић, са роком важења до 25.01.2029. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима, у заштитном појасу магистралног пута М-14.1 дионица Вршани-Бијељина, са десне стране пута, на земљишту означеном као к.п. број 388/23, 388/30 и 388/31, к.о. Љељенча 150.9KB
РЈЕШЕЊЕ о давању еколошке дозволе Привредном друштву „ЗП КОМЕРЦ“ Д.О.О. Вршани, одговорно лице Љубиша Росић, за постављање соларних панела на постојећем производном објекту који се налази у Вршанима на парцели означеној као к.ч. 1810/4,1810/11, 1810/12, 1810/13 и 1810/14 к.о. Вршани, Град Бијељина 218.89KB
РЈЕШЕЊЕ о давању еколошке дозволе Привредном друштву "МИМИ" Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Миљановић Миљан, за производно-складишни простор (лимарска радионица), који се налази у Пучилама, на земљишту означеном као к.ч. број 1379/4 к.о. Пухаре-Пучиле 169.21KB
РЈЕШЕЊЕ о давању еколошке дозволе Привредном друштву "Танасић" Д.О.О. Дворови, одговорно лице Танасић Перица, за фазно грађење производног објекта који је намјењен за рад CNC машина за производњу елемената од челичних лимова, који се налази у Индустријској зони 2, на парцели означеној као к.п. број 721/73 и 721/119 к.о. Бијељина Село 230.16KB
РЈЕШЕЊЕ о обнављању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ број 02/3-370-198/19 од 15.02.2019. године, издата Привредном друштву "Браћа Лазић" Д.О.О. Дворови, одговорно лице Љубинка Лазић, са роком трајања до 16.01.2029. године, за пословни објекат-пекаре, која се налази у улици Карађорђева бр. 261 у Дворовима, на парцели означеној као к.п. бр.62 и 53, уписан з.к. уложак бр. 1243/2 к.о. Дворови 98.57KB
РЈЕШЕЊЕ о давању еколошке дозволе Ђукић Предрагу за млдб. Ђукић Стефана из Дијеловa за легализацију пословно-поизводног објекта (мала производна радионица са предвиђеним дијелом за складиштење сировина за производњу), у Индустријској зони број 3 на земљишту означеном као к.п. број 728/124 к.о. Бијељина Село 214.29KB
РЈЕШЕЊЕ о давању еколошке дозволе Привредном друштву ''БИЈЕЉИНА ПУТ'' Д.О.О. Бијељина за производни објекат - постројење за сепарацију шљунка и пијеска у Поповима ( Павловића пут број 55) на парцели означеној као к.ч. бр. 1558, к.о. Попови 197.9KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за изградњу производног објекта за производњу машинске пластике у Бијељини, ПОДНОСИЛАЦ: Д.О.О. „ЕУРОТЕРМ“ Бијељина 75.73KB
РЈЕШЕЊЕ о давању еколошке дозволе Привредном друштву "ROBOT GENERAL TRADING Co" Д.О.О. Сарајево, Пословна јединица Бијељина, одговорно лице Алма Гојак, за пословни објекат са комерцијалним садржајем-Мега маркет и објекат за смјештај опреме за гријање, хлађење и климатизацију са подземним резервоаром ТНГ (пропан-бутан), који се налази у улици Пантелинска, на земљишту означеном као парцеле број 6206/11 и 6206/7, к.о. Бијељина 1 270.42KB
РЈЕШЕЊЕ о давању еколошке дозволе Јованки Живановић из Бијељине за грађење монтажно- пословног објекта - самоуслужне аутопраонице (привременог карактера) која се налази у улици Незнаних јунака бб, на земљишту означеном као к.ч. број 1706 к.о. Бијељина 1 237.25KB
Обавјештење о подношењу захтјева за пословно-производни погон (производња обуће) ПОДНОСИЛАЦ: Д.О.О. „КОНДОР Д.М.“ Бијељина 75.93KB
Обавјештење о подношењу захтјева за производно-складишни објекат (лимарска радионица) у Пучилама, ПОДНОСИЛАЦ: ''МИМИ'' Д.О.О. Бијељина 75.89KB
Обавјештење о подношењу захтјева за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ „ Драгаљевац 6 „ снаге до 150 kWp у Средњем Драгаљевцу. ПОДНОСИЛАЦ: “SIMING TRADE“ Д.О.О Фоча, по пуномоћнику адвокат Васиљевић Аљоши 81.75KB
Обавјештење о подношењу захтјева за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ „ Драгаљевац 7 „ снаге до 150 kWp у Средњем Драгаљевцу. ПОДНОСИЛАЦ: “SIMING TRADE“ Д.О.О Фоча, по пуномоћнику адвокату Васиљевић Аљоши 81.75KB
Обавјештење о подношењу захтјева за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ Драгаљевац 8 „ снаге до 150 kWp у Средњем Драгаљевцу. ПОДНОСИЛАЦ: “SIMING TRADE“ Д.О.О Фоча, по пуномоћнику, адвокату Васиљевић Аљоши 81.76KB
Обавјештење о подношењу захтјева за грађење соларне фотонапонске електране на крову пословних објеката, 170 kWp, привременог карактера, у Бијељини. ПОДНОСИЛАЦ: ''G&S TRADERS'' Д.О.О. Бијељина по пуномоћнику, адвокату Васељевић Аљоши 77.43KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење соларне фотонапонске електране на крову пословног објекта, 91,80 kWp, привременог карактера, у Бијељини. ПОДНОСИЛАЦ: ''G&S TRADERS'' Д.О.О. Бијељина по пуномоћнику, адвокату Васељевић Аљоши. 77.63KB
Рјешење о мијењању диспозитива правоснажног рјешења број 02/3-370-825/23 од 21.06.2023. године, којим је издата еколошка дозвола, Занатској радњи аутопраоница „ПЕТ ЈЕЗЕРА“ из Бијељине, одговорно лице Јованка Живановић, за објекат у изградњи монтажнопословни објекат аутопраоница (привременог карактера), који се налази у улици Српске добровољачке гарде, на земљишту означеном као к.ч. број 1774 к.о. Бијељина 2 95.53KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за постављање соларних панела, на постојећем производном објекту ПОДНОСИЛАЦ: Д.О.О. „ЗП КОМЕРЦ“ Вршани 75.69KB
РЈЕШЕЊЕ о давању еколошке дозволе Тањи Лучић из Велике Обарске за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ „ Тања 1 “ инсталисане снаге 78,72 kWp која се налази на крову пословног објекта у власништву Марка Ењаковића из Велике Обарске , на парцели означеној као к.п. број 1440/5 и 1440/6 к.о. Велика Обарска 218.29KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за легализацију пословно-производног објекта ( мала производна радионица са предвиђеним дијелом за складиштење сировина за производњу) ПОДНОСИЛАЦ: Ђукић Предраг за млдб. Ђукић Стефана 76.71KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за фазно грађење производног објекта ( намјењен за рад CNC машина за производњу елемената од челичних лимова). ПОДНОСИЛАЦ: „Танасић“, Д.О.О. Бијељина 76.85KB
РЈЕШЕЊЕ о давању еколошке дозволе ТЗР “ТЕРМОДОМ” Хасе, одговорно лице Софрен Стевановић, за изграђени објекат-трговинско занатска радња за производњу алуминијумске и PVC столарије и производњу алуминијумских профила, који се налази у Хасама, на земљишту означеном као к.ч. број 928/1, к.о. Хасе-Бријесница 282.64KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за изградњу аутопута Рача-Бијељина-Брчко, дионица Рача-Бијељина укупне дужине око 20 km на територији Града Бијељина, Подносилац захтјева: ЈП ''Аутопутеви Републике Српске'' Д.О.О. Бањалука 339.11KB
РЈЕШЕЊЕ о обнављању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ за производни објекат за прераду дрвета , који се налази у Патковачи, блок 1 бб, на парцели означеној као к.ч. број 1390/1 к.о. Патковача 252.26KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за П.Ј. “ Сепарација шљунка „ у Поповима ПОДНОСИЛАЦ: „ Бијељина пут „ Д.О.О Бијељина 76.8KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за изградњу фарме за тов јунади. ПОДНОСИЛАЦ: Кокановић Чедомир из Горњег Црњелова 75.33KB
РЈЕШЕЊЕ о давању еколошке дозволе Привредном друштву „SIMING TRADE“ Д.О.О. Фоча, одговорно лице Младен Елез, за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ „Драгаљевац 5“ до 250 kWp која се налази у Средњем Драгаљевцу, на парцели означеној као к.п. број 1108/6 к.о. Драгаљевац Средњи 220.96KB
РЈЕШЕЊЕ о давању еколошке дозволе Привредном друштву „SIMING TRADE“ Д.О.О. Фоча, одговорно лице Младен Елез, за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ „Драгаљевац 4“ до 250 kWp која се налази у Средњем Драгаљевцу, на парцели означеној као к.п. број 1108/7 к.о. Драгаљевац Средњи 220.96KB
РЈЕШЕЊЕ о давању еколошке дозволе Привредном друштву „SIMING TRADE“ Д.О.О. Фоча, одговорно лице Младен Елез, за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ „Драгаљевац 3“ до 250 kWp која се налази у Средњем Драгаљевцу, на парцели означеној као к.п. број 1108/1 к.о. Драгаљевац Средњи 221.02KB
РЈЕШЕЊЕ о давању еколошке дозволе Привредном друштву „SIMING TRADE“ Д.О.О. Фоча, одговорно лице Младен Елез, за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ „Драгаљевац 2“ до 250 kWp која се налази у Средњем Драгаљевцу, на парцели означеној као к.п. број 1108/8 к.о. Драгаљевац Средњи 220.95KB
РЈЕШЕЊЕ о давању еколошке дозволе Привредном друштву „SIMING TRADE“ Д.О.О. Фоча, одговорно лице Младен Елез, за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ „Драгаљевац 1“ до 250 kWp која се налази у Средњем Драгаљевцу, на парцели означеној као к.п. број 1108/9 к.о. Драгаљевац Средњи 220.85KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за изгадњу монтажно пословног објекта - самоуслужна аутопраонице привременог карактера у Бијељини. ПОДНОСИЛАЦ: Јованка Живановић из Бијељине 75.74KB
РЈЕШЕЊЕ о обнављању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ број 02/3-370-2105/18 од 10.01.2019. године, издата Привредном друштву ''PRESS PACK'' Д.О.О. Хасе, одговорно лице Витомир Веселиновић, са роком трајања до 15.11.2028. године, за погон за производњу флексибилне амбалаже, која се налази у Хасама на магистралном путу Бијељина-Тузла, на парцели означеној као к.п. бр. 256/2 и 256/3 које одговарају парцели број 565/11 уписане у з.к. уложак број 91, к.о. Бријесница-Хасе 99.2KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за изгадњу соларне фотонапонске електране ФНЕ “ Тања 1„ инталисане снаге 78,72 KWp у Великој Обарској. ПОДНОСИЛАЦ: Тања Лучић , Велика Обарска 77.7KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за пословни објекат са комерцијалним садржајем - мега маркет и објекат за смјештај опреме за гријање, хлађење и климатизацију у Бијељини, подносилац: „ROBOT GENERAL TRADING Co“ Д.О.О. Сарајево, пословна јединица Бијељина 76.61KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за производни објекат за прераду дрвета - подносилац захтјева Борко Тешић из Патковаче 75.29KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ “Драгаљевац 5“ до 250 Kw у Средњем Драгаљевцу 78.16KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ “Драгаљевац 4“ до 250 Kw у Средњем Драгаљевцу 78.22KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ “Драгаљевац 3“ до 250 Kw у Средњем Драгаљевцу 78.22KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ “Драгаљевац 2“ до 250 Kw у Средњем Драгаљевцу 78.22KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ “Драгаљевац 1“ до 250 Kw у Средњем Драгаљевцу 78.22KB
РЈЕШЕЊЕ о давању еколошке дозволе Привредном друштву "КИКО" Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Јово Стојановић, за адаптацију и пренамјену дијела пословног објекта-магацинског простора са инкубаторском станицом и мјешаоном сточне хране у производни (производња средстава за заштиту биља) у улици Стефана Дечанског број 281, у Бијељини на земљишту означеном као к.п. број 728/10 к.о. Бијељина Село 155.69KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за трговинско-занатску радњу (производња алуминијумске и PVC столарије и производња алуминијумских профила) у Хасама 77.56KB
за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ „Чађавица 7“ до 250 kWp која се налази у Чађавици Доњој, на парцели означеној као к.ч. број 1826/11 к.о. Чађавица Доња 221.27KB
за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ „Чађавица 6“ до 250 kWp која се налази у Чађавици Доњој, на парцели означеној као к.ч. број 1826/2 к.о. Чађавица Доња 221.64KB
за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ „Чађавица 5“ до 250 kWp која се налази у Чађавици Доњој, на парцели означеној као к.ч. број 1826/8 к.о. Чађавица Доња 221.67KB
РЈЕШЕЊЕ о давању еколошке дозволе Привредном друштву „SIMING TRADE“ Д.О.О. Фоча, одговорно лице Младен Елез, за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ „Чађавица 4“ до 250 kWp која се налази у Чађавици Доњој, на парцели означеној као к.ч. број 1826/6 к.о. Чађавица Доња 221.73KB
РЈЕШЕЊЕ о давању еколошке дозволе Привредном друштву „SIMING TRADE“ Д.О.О. Фоча, одговорно лице Младен Елез, за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ „Чађавица 3“ до 250 kWp која се налази у Чађавици Доњој, на парцели означеној као к.ч. број 1826/5 к.о. Чађавица Доња 221.71KB
РЈЕШЕЊЕ о давању еколошке дозволе Привредном друштву „SIMING TRADE“ Д.О.О. Фоча, одговорно лице Младен Елез, за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ „Чађавица 2“ до 250 kWp која се налази у Чађавици Доњој, на парцели означеној као к.ч. број 1826/4 к.о. Чађавица Доња 221.78KB
РЈЕШЕЊЕ о давању еколошке дозволе Привредном друштву „SIMING TRADE“ Д.О.О. Фоча, одговорно лице Младен Елез, за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ „Чађавица 1“ до 250 kWp која се налази у Чађавици Доњој, на парцели означеној као к.ч. број 1826/7 к.о. Чађавица Доња 221.57KB
РЈЕШЕЊЕ о обнављању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ број 02/3-370-1874/18 од 05.11.2018. године, издате А.Д. ЕЛЕКТРОПРИЈЕНОС-ЕКЛЕКТРОПРЕНОС БиХ, ОП Тузла, одговорно лице Самир Јагодић, са роком важења до 11.10.2028. године, за трафостаницу 110/35/10 kV у Јањи, са прикључком на посотојећи далековод 110 kV Бијељина-Лешница, на стубно мјесто СМ бр: 42, на парцели означеној као к.п. бр. 3952/4 к.о. Јања 105.06KB
РЈЕШЕЊЕ о давању еколошке дозволе Привредном друштву "БН-ДУКАТ" Д.О.О. Бродац, одговорно лице Ненад Пајић, за изградњу пословно-производног објекта ( производња тјестенине и производња сточне хране), који се налази у Дворовима, на земљишту означеном као к.ч. број 2915/5, к.о. Дворови. 283.08KB
РЈЕШЕЊЕ о давању еколошке дозволе Привредном друштву „СОЛ-АРТ“ Д.О.О. Бијељина, ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА, одговорно лице Миланка Обрадовић, за грађење соларне фотонапонске електране ФНЕ до 250 kWp која се налази у Љељенчи, на парцели означеној као к.ч. број 578 к.о. Љељенча 223.36KB
број 02/3-370-1601/18 од 25.10.2018. године, издата Привредном друштву ''БП ДРАГСТЕС'' Д.О.О. Брчко, одговорно лице Мира Лазић са роком важења до 27.09.2028. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима, која се налази у Горњем Црњелову , на парцели означеној као к.ч. бр. 398/2 и 398/1, к.о. Црњелово Горње 158.79KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-1518/18 од 05.10.2018. године издате Привредном друштву „БП ДРАГСТЕС“ Д.О.О. Брчко, одговорно лице Мира Лазић, са роком важења до 27.09.2028. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима, која се налази у заштитоном појасу магистралног пута М-18.2, дионица Гојсовац-Павловића мост и обухвата земљиште означено као к.п. бр. 1740/6, к.о. Попови 158.17KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-1650/18 од 01.10.2018. године, издате Привредном друштву ''РИСТИЋ КОМПАНИ'' Д.О.О. Главичице, одговорно лице Петра Ристић, са роком важења до 14.09.2028. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима, која се налази у Главичицама, на парцели означеној као к.п. број 790/1, к.о. Главичице 151.09KB
Рјешење о обнављању Еколошке дозволе број 02/3-370-1688/18 од 01.10.2018. године, издате Привредном друштву 'ПЕТРОЛ БХ ОИЛ КОМПАНИ" Д.О.О. Сарајево, одговорно лице Грегор Жнидаршић са роком важења до 18.09.2028. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима, која се налази у Дворовима, на парцели означеној као к.ч. бр.2899/2 и 2900, уписане у з.к.ул. 1269 к.о. Дворови. 157.89KB
Решење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-1468/18 од 24.09.2018. године, издате Привредном друштву ''ДЕКОР ЦЕНТАР'' Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Зоран Мишић, Ђса роком важења до 14.09.2028. године, за производни објекат, који се налази у Индустријској зони 2, на земљишту означеном као к.п. 721/56, к.о. Бијељина Село 98.46KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за адаптацију и пренамјену дијела пословног објекта-магацинског простора са инкубаторском станицом и мјешаоном сточне хране у производни (производња средства за заштиту биља) у Бијељини, ПОДНОСИЛАЦ: „КИКО“ Д.О.О. Бијељина 77.37KB
Рјешење о издавању еколошке дозволе изградњу пословно-производног објекта у Дворовима, ПОДНОСИЛАЦ: „БН-ДУКАТ“ Д.О.О. Бродац, 76.4KB
РЈЕШЕЊЕ о обнављању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ број 02/3-370-1842/18 од 06.11.2018. године, која је издата Привредном друштву ''СТЕВИЋ СЕМБЕРИЈА'' Д.О.О. Велика Обарска, одговорно лице Бранислав Стевић, са роком важења до 06.09.2028. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима, која се налази у Великој Обарској, на парцели означеној као к.п. број 1745/2 к.о. Велика Обарска. 106.87KB
РЈЕШЕЊЕ о додјели еколошке дозволе Општој пољопривредној задрузи ОПЗ „АГРО ХИТ “ из Гојсовца, одговорно лице Дејан Стојановић - доградња постојећег пословно-производног објекта који се налази у Бијељини, улица Гојсовац број 18А, на парцели означеној као к.ч. број 236/1 и 236/3 к.о. Бијељина Село 233.16KB
РЈЕШЕЊЕ о давању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ (у поновљеном поступку) Мијатовић Зорану из Бијељине за изграђени ауто-сервис који је у склопу породичног стамбеног објекта у улици Алексе Шантића бб у Бијељини , на земљишту означеном као к.п. број 1601/6 уписан у Лист непокретности број: 4271 КО Бијељина 2 127.37KB
РЈЕШЕЊЕ о давању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ Петровић Драгани из Доњег Црњелова за грађење економског објекта-стаја за узгој свиња, који се налази у Доњем Црњелову, на земљишту означеном као к.п. 6580/2 к.о. Црњелово Доње 287.69KB
РЈЕШЕЊЕ о обнављању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ број 02/3-370-1637/18 од 26.10.2018. године, издата Привредном друштву ''MDM COMPANY'' Д.О.О. Главичице, одговорно лице Мићо Танасић, са роком важења до 31.08.2028. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима, која се налази у Главичицама број 30, на парцели означеној као к.ч. бр.514/4, 514/6 и 515/1, к.о. Главичице 151.08KB
РЈЕШЕЊЕ о обнављању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ број 02/3-370-1817/18 од 30.10.2018. године, издате Занатској радњи пекара ''КЛАС-СБ'' Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Ходај Фадил, са роком трајања до 30.08.2028. године, за пословни објекат-пекаре, која се налази у улици Пантелинска бр. 3, на парцели означеној као к.п. бр. 2542/27, к.о. Бијељина. 102.66KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за изградњу фотонапонске електране до 250 kWp у Љељенчи. ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА: „SOL-ART„ Бијељина 77.83KB
РЈЕШЕЊЕ о обнављању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ број 02/3-370-1633/18 од 27.09.2018. године, издате Привредном друштву „МГ-СТЕВАНОВИЋ“ Д.О.О Бијељина, одговорно лице Дарко Стевановић, са роком важења до 14.08.2028. године, за пословно-производне објекте за обраду камена који се налазе у Љељенчи, на земљишту означеном по новом катастарском премјеру као парцела к.п. 298/15 к.о. Љељенча 105.44KB
РЈЕШЕЊЕ о обнављању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ број 02/3-370-1390/18 од 15.08.2018. године, издата МХ ЕРС-МП А.Д. Требиње-ЗЕДП ''Електро-Бијељина'' А.Д. Бијељина, одговорно лице Обрен Марковић, са роком важења до 07.08.2028. године, за трансформаторске станице ТС 35/10 [KV], 2x8[MVA] "Бијељина 4" са 35[KV] прикључним каблом и 10 [KV] кабловским расплетом у Бијељини, на парцели број дио к.ч. 1050 уписана у Земљишнокњижни уложак број 457, к.о. Бијељина Село, пут Бијељина (Томбак) Пучиле, затим као к.п. 6453, 6456/1, 6457, 6458, 6470, 6473, 5363/6, 5173/39, 5497, 5498, 5649, 5500/1, 5499/2, 5519/2, 5551, 5103, 5099/1, 5663/5, 5675, 5671, 5672, 5870/7 ,5749, 5754/3, 5754/1, 5755/16, 5755/17, 5755/20, 5741/1, 5763, 4636/1, све к.о.Бијељина 1, Бијељина 2 и Бијељина Село. 101.4KB
РЈЕШЕЊЕ о давању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ привредном друштву “БРУАГ БА“ Д.О.О. из Бијељине, ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА,одговорно лице Саша Тришић, за пословни објекат за прераду фурнира и осталих плоча од дрвета који се налази у Индустријској зони 2, на парцели означеној као к.ч. број 721/73 и 721/119 к.о. Бијељина Село 239.85KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за доградњу постојећег пословно-производног објекта у Гојсовцу. ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА: ОПЗ „АГРО ХИТ „ Гојсовац 75.58KB
РЈЕШЕЊЕ о обнављању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ број 02/3-370-1789/18 од 23.10.2018. године, издата Занатској радњи БРЕНТА ''БАЏЕ'' Главичице, одговорно лице Чедомир Ристић, са роком важења до 01.08.2028. године, за пилану, која се налази у Главичицама, на парцели означеној као к.п. број 1234/1 и 1234/3, уписане у з.к.уложак број 96 к.о. Главичице. 98.96KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење економског објекта-стаја за узгој свиња у Доњем Црњелову - подносилац захтјева Драгана Петровић из Доњег Црњелова 75.52KB
РЈЕШЕЊЕ о обнављању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ број 02/3-370-1497/18 од 31.08.2018. године, издате Привредном друштву ''DIV PLAST'' Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Драган Станишић, са роком важења до 26.07.2028. године, за пословно-производни објекат, који се налази у Индустријској зони III, на парцели означеној као к.п. број 728/117, к.о. Бијељина Село 100.84KB
РЈЕШЕЊЕ о обнављању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ број 02/3-370-1728/18 од 08.10.2018. године, издате Привредном друштву „БН-ДУКАТ“ Д.О.О. Горњи Бродац, одговорно лице Ненад Пајић, са роком важења до 17.07.2028. године, за пословни објекат - млин за прераду житарица, који се налази у Горњем Броцу, на парцели означеној као к.п. бр. 2009, к.о. Горњи Бродац 100.57KB
РЈЕШЕЊЕ о давању ЕКОЛОШКЕ Занатској радњи АУТОСЕРВИС "BOWELDD" Доња Чађавица, ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА, за изградњу пословног објекта (намјене продајни простор и аутосервис) у Доњој Чађавици код Бијељине, на парцели означеној као к.ч. бр. 3057/2, к.о. Чађавица Доња. 177.19KB
РЈЕШЕЊЕ о давању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ Ђурђевић Петру из Горњег Броца за реконструкцију и промјену намјене дијела пословног објекта у производни објекат - производња пекарских производа у Горњем Броцу , на земљишту означеном као к.ч. број 1857 к.о. Горњи Бродац. 219.63KB
РЈЕШЕЊЕ о давању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ за грађење економског објекта-штала за музне краве и измузиште, који се налази у Горњем Црњелову, на парцели означеној као к.ч. број 1664 и 3300 к.о. Црњелово Горње. 282.38KB
РЈЕШЕЊЕ о обнављању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ број 02/3-370-1264/18 од 20.08.2018. године, издата Привредном друштву ''Нешковић'' Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Јовица Вучковић, са роком важења до 07.07.2027. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима, која се налази у улици Сремска број 2, на парцели означеној као к.ч. бр.790/3 и 790/7, к.о. Бијељина 1. 158.65KB
РЈЕШЕЊЕ о обнављању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ број 02/3-370-1156/18 од 06.08.2018. године, издате Привредном друштву ''ЛОГО'' Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Бранислав Ђокић, са роком важења до 06.07.2028. године, за производно-пословни објекат (креирање и производња свјетлећих реклама, свих врста рекламних паноа, застава и јарбола, дигитална штампа на текстилу и PVC материјалима), који се налази у Индустријској зони 2 у Бијељини, на земљишту означеном као к.п. бр. 721/111, к.о. Бијељина Село. 103.49KB
РЈЕШЕЊЕ о обнављању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ број број 02/3-370-1226/18 од 13.08.2018. године, издате Привредном друштву ''Стојановић и син'' Д.О.О. Рухотина, одговорно лице Зоран Стојановић, са роком важења до 07.07.2028. године, за пословни објекат- млин са пратећим садржајима, који се налази у Рухотини, на земљишту означеном као к.п. бр. 616/2 и 616/3, к.о. Рухотина. 107.32KB
РЈЕШЕЊЕ о давању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ Привредном друштву " НН ХОЛДИНГ" Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Ненад Нешковић, ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА, за изградњу производних објеката,прва фаза за обраду,припрему и флаширање воде у Поповима, на земљишту означеном као к.ч. бр. 1694 к.о. Попови. 115.85KB
РЈЕШЕЊЕ о обнављању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ број број 02/3-370-1445/18 од 27.08.2018. године, издате Привредном друштву ''SAVIĆ COMPANY'' Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Димитрије Савић, са роком важења до 23.06.2028. године, за производно-пословни комплекс сточне хране који се налази у насељу Нови Дворови, улица Мајевичких бригада кварт 52. бр. 31, на земљишту означеном по новом катастарском премјеру као парцела кп. бр. 274, 274/2 и 275 к.о Бијељина Село. 169.37KB
РЈЕШЕЊЕ о обнављању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ број 02/3-370-939/18 од 26.06.2018. године, издате Привредном друштву ''DMM WOOD'' Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Јелена Рашевић, са роком важења до 26.06.2028. године, за пословне објекте производно-услужног комплекса (фазна изградња), у Индустријској зони 2, у Бијељини, на земљишту означеном као к.п. бр. 721/121, к.о. Бијељина Село. 109.62KB
РЈЕШЕЊЕ о давању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ Занатској радњи аутпраоница „ПЕТ ЈЕЗЕРА“ из Бијељине, одговорно лице Јованка Живановић, за објекат у изградњи монтажно-пословни објекат аутопраоница (привременог карактера), која се налази у улици Српске добровољачке гарде, на земљишту означеном као к.ч. број 1774 к.о. Бијељина 2 186.5KB
ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ за пословни објекат за прераду фурнира и осталих плоча од дрвета, ПОДНОСИЛАЦ: Д.О.О. „БРУАГ БА“ Бијељина 41.5KB
РЈЕШЕЊЕ о обнављању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ број 02/3-370-1212/18 од 12.07.2018. године, издатe Привредном друштву ''ВИНЕР ФА'' Д.О.О. Бијељина,одговорно лице Миодраг Божић, са роком важења до 20.06.2028. године, за изнајмљени пословни објекат, који се налази у улици Стефана Дечанског број 162, на земљишту означеном по новом катастарском премјеру као парцела к.ч. број 1024 уписана у з.к. уложак број 8495, к.о. Бијељина 1. 98.45KB
РЈЕШЕЊЕ о обнављању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ број 02/3-370-1192/18 од 09.07.2018. године,која је издата Привредном друштву ''Агротехника'' Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Јово Вујић, са роком важења до 20.06.2028. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима, која се налази у Батковићу, на парцели означеној као к.п. број 5716 и к.п. 5717, уписане у посједовни лист број 1657/4 и 2830/0 к.о. Батковић. 166.64KB
02/3-370-1684/17 од 15.11.2017. године, која је издата Привредном друштву ''Талум'' Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Жељко Дамјанац, са роком важења до 15.11.2027. године, за пословно-производни објекат, који се налази у Индустријској зони III у Бијељини, на земљишту означеном као парцела к.п. број 728/119, к.о. Бијељина Село 145.72KB
02/3-370-1623/17 од 28.11.2017. године, издата З.К.Р. ''Цане'' из Бијељине, одговорно лице Ђорђе Глигоревић из Бијељине, са роком важења до 17.11.2027. године, за каменорезачку радњу, која се налази у улици Стевана Крњића број 1 у Бијељини, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 634/0 к.о. Бијељина 100.43KB
РЈЕШЕЊЕ о обнављању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ број 02/3-370-1969/17 од 03.01.2018. године, издате Привредном друштву ''Рашевићи'' Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Драженко Рашевић, са роком важења до 25.11.2027. године, за производно-пословни комплекс-пилане са пратећим садржајима, у улици Мике Боснића број 45. у Бијељини, на земљишту означеном као парцеле к.п. бр.898/1, 898/2, 899/1, 898/9 и 899/2, к.о. Бијељина Село 109.75KB
РЈЕШЕЊЕ о обнављању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ број 02/3-370-176/18 од 06.02.2018. године, издате Привредном друштву ''G-PETROL'' Д.О.О. Сарајево ПЈ Бијељина, одговорно лице Милан Чоловић, са роком важења до 02.12.2027. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима, која се налази у Бијељини, у улици Стефана Дечанског број 119, на земљишту означеном као к.п. бр.1387/1, к.о. Бијељина 1 153.57KB
РЈЕШЕЊЕ о давању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ Ортачкој самоуслужној аутопраоници ''Норкамп'' Сухо Поље. ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА - одговорна лица Милкица Лазић и Невенка Јовановић, за изградњу самоуслужне аутопраонице-привремене, у Сухом Пољу, уз магистрални пут Угљевик-МП-Бијељина, на земљишту означеном као к.ч. бр. 873/2, к.о. Суво Поље, Град Бијељина. 103.4KB
РЈЕШЕЊЕ о обнављању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ број 02/3-370-55/18 од 23.01.2018. године, издатe Привредном друштву ''Млин Томић'' Д.О.О. Трњаци, одговорно лице Рада Томић, са роком трајања до 12.12.2027. године, за пословни објекат-млин, који се налази у Трњацима, улица Главна број 132, на парцели означеној као к.п. број 1034, к.о. Међаши. Eколошка дозвола која се обнавља односи се на пословни објекат-млина, капацитета 30t/на дан, односно инсталисани годишњи капацитет је око 7.500 тона 100.04KB
РЈЕШЕЊЕ о обнављању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ број 02/3-370-1938/17 од 10.01.2018. године, издатe Занатско каменорезачкој радњи ''Мермер'' из Бијељине, одговорно лице Мирковић Драгољуб, са роком важења до 23.12.2027. године, за погон за обраду камена и израду споменика-каменорезачка радња, која се налази у улици Филипа Вишњића број 145 у Бијељини, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 3088, к.о. Бијељина 1. Eколошка дозвола се обнавља за погон за обраду камена и израду споменикакаменорезачка радња који у свом саставу има: одјељење за обраду камена (полирање камена); канцеларије; просторије за испирање и гравирање; манипулативних површина; просторије за резање камена; просторије за боравак радника (трпезарија); санитарни чвор; магацинског простора. 101.01KB
РЈЕШЕЊЕ о давању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ Занатској радњи ''ВУК ВАСИЛИЈЕ'' из Бијељине, одговорно лице Александар Вуковић, за изграђену занатску радњу за сјечење, обликовање и обраду камена, која се налази у улици Старине Новака број 11, у Бијељини, на земљишту означеном као к.п. број 5597/2, к.о. Бијељина 1. Еколошка дозвола се издаје за занатску радњу за сјечење, обликовање и обраду камена. Објекат је укупне површине 291 m2 . Изграђена спратност је приземље гдје је смјештена каменорезачка радња. Око објекта урађене су бетонске и поплочане површине. Парцела је ограђена дворишном оградом. У предметном објекту врше се послови: сјечења, обликовања и обраде камена. Пријем камених плоча врши се у самом кругу пословног субјекта. Камене плоче прво иду на машину за резање, гдје се врши резање на одређене 207.27KB
РЈЕШЕЊЕ о обнављању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ број 02/3-370-103/18 од 24.01.2018. године издатe Привредном друштву Млин ''Благојевић'' Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Радомир Благојевић, са роком трајања до 12.01.2028. године, за пословни објекат-млин, који се налази у Којчиновцу, на парцели означеној као к.п. број 834, к.о. Љесковац. Eколошка дозвола која се обнавља односи се на пословни објекат-млина, капацитета 24t/на дан, односно око 6 000 t/god произведеног брашна. 99.45KB
РЈЕШЕЊЕ о обнављању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ број 02/3-370-1886/17 од 15.01.2018. године,која је издата Привредном друштву ''CSP'' Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Саво Лазић, са роком важења до 15.01.2028. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима, који се налази у улици Карађорђева број 78 у Дворовима, на парцели означеној као к.ч. број 1486/3, к.о. Дворови. Еколошка дозвола која се обнавља је за бензинску станицу са пратећим садржајима која у свом саставу има: објекат бензинске станице - трговачко-угоститељски објекат, кухиња, ресторан, магацин, оставе, канцеларија и мокри чвор, димензија (20.00 x13.00)m, спратности Пр+1, настрешница са точионим мјестима, 4 подземна резервоара са дуплим плаштом за смјештај горива, капацитета 4×50m 3 =200m3 , 1 подземни резервоар са дуплим плаштом за 165.62KB
РЈЕШЕЊЕ о обнављању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ број 02/3-370-70/18 од 22.01.2018. године, која је издата Привредном друштву ''Милкус'' Д.О.О. Пале, одговорно лице Миломир Кусмук, са роком важења до 16.01.2028. године, за погон за прикупљање и рециклажу металног отпада, који се налази у Великој Обарској, на парцели означеној као к.п. број 6801, к.о. Велика Обарска. 2. Еколошка дозвола се обнавља за: - пословни простор димензија 13,0 х 8,0 m, спратности По+Пр+1+Пот, - настрешница, димензија 20,0 х 8,0 m, спратности Пр+0, - вага, димензија 22,0 х 5,0 m - плато за одлагање секундарних сировина,неправилног облика, дужине страна 45,0 + 78,0 + 13,0 + 45,01 + 11,0 + 8,0 + 7,0 + 78,0 + 35,0 m. 146.1KB
РЈЕШЕЊЕ о обнављању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ број 02/3-370-76/18 од 15.03.2018. године, издате Привредном друштву ''Нешковић'' Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Јовица Вучковић, са роком важења до 24.01.2028. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима, која се налази на Регионалном путу Рача-Вршани у мјесту Горњем Црњелову, на земљишту означеном као к.п. бр.375/3, к.о. Горње Црњелово. 2. Еколошка дозвола која се обнавља је за бензинску станицу са пратећим садржајима која у свом саставу има: - пословни објекат бензинске станице, димензија 50,00х20,00m, - надстрешница, димензија 16,50х12,00m, испод које се лоцирају точиона мјеста- аутомати за точење горива, - самоуслужна аутоперионица димензија 6,00х6,00m, - међунадстрешница, димензија 16,50х12,00m, - објекат за технички преглед возила, диме 152.89KB
РЈЕШЕЊЕ о обнављању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ број 02/3-370-177/18 од 26.02.2018. године, издата Занатској радњи-млин ''ЗЛАТНИ КЛАС'' из Трњака, одговорно лице Славко Крстић, са роком важења до 02.02.2028. године, за млин, који се налази у Трњацима, на земљишту означеном као парцела к.п. број 382 и к.п. 383, уписана у катастарско књижни уложак 1327, и к.п. 429/2,429/3, катастарско књижни уложак 466, к.о. Трњаци. 2. Eколошка дозвола која се обнавља је за млин, величине 14,00 x 8,00 m са настрешницом. Са источне стране уз њега је дограђен објекат димензија 14,00 x 3,50 m и са јужне стране постојећег објекта у димензијама 11,50 x 20,00 m. У склопу предметног објекта је и магацин димензија 25,00 x 12,00 m, приземље + 0. Капацитет је 40 t/24h. 103.39KB
РЈЕШЕЊЕ о давању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ Привредном друштву "БРАЋА ЛАЗИЋ" Д.О.О. Дворови, ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА, одговорно лице Бранко Лазић, за грађење пословно-производног објекта, који се налази у Дворовима, Крађорђева улица, на парцели означеној као к.ч. број 693/6 и 693/7 к.о. Дворови. 2. Еколошка дозвола се издаје за грађење пословно-производног објекта (пекотека,пицерија,играоница и ресторан), димензија 42,50х16,50m,спратности П+1. У пословнопроизводном објекту вршит ће се производња разних пецива и пица, те послужење разних јела, алкохолних и безалкохолних напитака у ресторану на спрату. На спрату је предвиђен простор за дјечију играоницу са организовањем прослава рођендана и других славља. Као основне сировине које се користе у овом производном и радном процесу су: брашно,со,шећер,маргарин,ад 275.81KB
РЈЕШЕЊЕ о обнављању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ број 02/3-370-158/18 од 01.02.2018. године, издата Занатској радњи ''Микрон'' из Бијељине, одговорно лице Бранислав Јовичић, са роком важења до 30.01.2028. године, за производни објекат за машинску обраду метала, који се налази у Индустријској зони III, у Бијељини, на земљишту означеном по новом катастарском премјеру као парцела к.ч. број 728/122, к.о. Бијељина Село. 107.99KB
РЈЕШЕЊЕ о обнављању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ број 02/3-370-106/18 од 01.03.2018. године, издате Привредном друштву ''ИЦМ'' Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Никола Росић, са роком важења до 20.02.2028. године, за изграђени пословни објекат за складиштење лијекова и медицинске опреме, који се налази у улици Доња Љељенча број 045, на парцели означеној као к.ч. бр. 347/2 к.о. Љељенча. 2. Еколошка дозвола се обнавља за изграђени пословни објекат за складиштење лијекова и медицинске опреме (готови производи упаковани у оргиналну амбалажу произвођача) и помоћна љековита средства која су такође упакована у оргиналну амбалажу произвођача. Пословни објекат се загријава помоћу топлотних пумпи 141.57KB
РЈЕШЕЊЕ о обнављању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ број 02/3-370-466/18 од 12.03.2018. године, која је издата Трговинској радњи ''Влајко'' Бијељина, одговорно лице Мирјана Перковић, са роком важења до 27.02.2028. године, за ауто отпад на Павловића путу број 36, на земљишту означеном као парцела к.п. број 2612/1 и 2612/5, к.о. Дворови. Eколошка дозвола која се обнавља је за пословни објекат-ауто отпад који у свом саставу има: пословни објекат број 1, зидани, димензија 12.00 х 7.30 m, спратности П + 0; пословни објекат број 2, монтажни, димензија 21.00 х 10.30 m, спратности П + 1 149.16KB
РЈЕШЕЊЕ о обнављању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ број 02/3-370-678/18 од 17.04.2018. године, издате Привредном друштву ''G-PETROL'' Д.О.О. Сарајево ПЈ Бијељина 4, одговорно лице Милан Чоловић, са роком важења до 28.02.2028. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима, која се налази у Бијељини, у улици Сремска број 2, на земљишту означеном као к.п. бр. 482,482/1,790 и 790/1 к.о. Бијељина 1. 2. Eколошка дозвола која се обнавља је за бензинску станицу са пратећим садржајима која се састоји од: пословног објекта са настрешницом, димензија 20,00 х 6,00 m, спратноси Пр+0; 1 укопани двоплаштни резервоар, запремине 100+50= 150 m3 ; 1 укопани двоплаштни резервоар за TNG, запремине 10 m 3 са пратећим садржајима 150.22KB
РЈЕШЕЊЕ о издавању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ Лазаревић Бранку из Бијељине за грађење производног објекта (производња арматурних мрежа, бинор носача и биговане арматуре),у Индустријској зони 2, улица Стефана Дечанског број 258, на земљишту означеном као к.ч. бр. 1105,1106/1,1106/2 и 1106/3, к.о. Бијељина 1. 2. Еколошка дозвола која се издаје је за изградњу производног објекта (производња арматурних мрежа, бинор носача и биговане арматуре) димензија 60,60m х 25,10m, спратности Пр+0. У хали површине око 1 500 m2 организоваће се производња арматурних мрежа, бинор носача и других производа из области грађевинског жељеза те биговање жељеза. Производна хала је подијељена на три међусобно одвојена дијела и то: магацинско-складишни дио за пријем репроматеријала-сировина, производни дио (погон за производњу 171.93KB
РЈЕШЕЊЕ о обнављању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ број 02/3-370-351/18 од 21.03.2018. године, издате Привредном друштву ''CSP'' Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Саво Лазић, са роком важења до 21.03.2028. године, за производни објекат-бетонара са сепарацијом у Дворовима, на земљишту означеном као парцеле к.п. бр.2568/21, к.о. Дворови. Eколошка дозвола се обнавља за производни објекат-бетонара са сепарацијом, димензија: плато бетонаре 40.00 х 40.00m, плато сепарације 60.00х40.00m 106.11KB
ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ за реконструкцију и промјену намјене дијела пословног објекта у производни објекат (за производњу кора за пите) који се налази у Горњем Броцу ПОДНОСИЛАЦ: Петар Ђурђевић из Горњег Броца Дана 08.06.2023. године, подносилац Петар Ђурђевић из Горњег Броца, као инвеститор предао је Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине захтјев за издавање еколошке дозволе за реконструкцију и промјену намјене дијела пословног објекта у производни објекат. З 75.89KB
ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ за грађење економског објекта-штала за музне краве и измузиште - ПОДНОСИЛАЦ: Гајић Љубомир из Црњелова Горњег 75.13KB
РЈЕШЕЊЕ о обнављању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ број 02/3-370-526/18 од 20.03.2018. године, издате Привредном друштву ''Млин Павловић'' Д.О.О. Горње Црњелово, одговорно лице Чедомир Павловић, са роком важења до 09.03.2028. године, за производне објекте за производњу млинских производа и производњу сточне хране, који се налазе у Горњем Црњелову, на земљишту означеном као парцеле к.п. бр. 1703, 3217, 1703, 1698/2, 1705/2, 3217/1 и 32178/3, уписане у посједовне листове број 111, 1715, 644 и 1764, к.о. Горње Црњелово. Eколошка дозвола која се обнавља је за: млин за житарице, димензија 18,30 x 17,20 m, спратности Пр+2, настрешницу са западне стране, димензија 21,0 x 5,0 m, настрешницу са јужне стране, димензија 7,20 x 4,50 m и 8,40 x 8,20 m, - силос, димензија 21,50 x 8,90 m. - објекат, димензија 16,20 x 114.68KB
РЈЕШЕЊЕ о обнављању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ број 02/3-370-707/18 од 19.04.2018. године, издате Привредном друштву ''G-PETROL'' Д.О.О. Сарајево ПЈ Бијељина 3, одговорно лице Едина Бишчевић, са роком важења до 28.03.2028. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима, која се налази у Поповима, на парцелама означеним као к.п. бр. 1663/2, 1663/2 и 1663/5 к.о. Попови. 2. Eколошка дозвола која се обнавља је за бензинску станицу са пратећим садржајима која се састоји од: - пословног објекта, димензија 23,00 х 14,00 m, спратности По+Пр+1; - надстрешница,димензија 25,00 х 25,00 m ( наткривени дио објекта за точећа мјеста); - пет укопаних двоплаштних резервоара, запремине 50+50+50+40+10=200 m 3 . 151.33KB
РЈЕШЕЊЕ о обнављању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ број 02/3-370-504/18 од 13.04.2018. године, издате Привредном друштву ''КонтоПром'' Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Милан Којић, са роком важења до 03.04.2028. године, за пословно-производни објекат, у улици Мајевичких бригада кварт 52, број 24 у Новим Дворовима, на земљишту означеном као парцеле к.п. бр.265/1 к.о. Бијељина Село. 105.53KB
РЈЕШЕЊЕ о обнављању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ број 02/3-370-468/18 од 10.04.2018. године, издате Привредном друштву ''JOVIĆ S & D'' Д.О.О. Угљевик, одговорно лице Даниел Јовић, са роком важења до 10.04.2028. године, за погон за производњу бетона и постројење за експлоатацију и сепарацију шљунка у Јоховцу, на земљишту означеном као парцеле к.п. бр.1679, 1599/2, 1597 и 1598, к.о. Батар-Јоховац 109.15KB
РЈЕШЕЊЕ о обнављању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ број 02/3-370-728/18 од 27.04.2018. године, издате Привредном друштву ''Мега дрво'' Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Стефан Остојић, са роком важења до 07.04.2028. године, за фабрику за производњу резане грађе и намјештаја, која се налази уз магистрални пут Бијељина-Брчко, на земљишту означеном као парцеле к.п. бр. 6865/1, 6865/2, 6865/3, 6857/2, 6857/3, к.о. Велика Обарска. 107.29KB
РЈЕШЕЊЕ о обнављању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ број 02/3-370-902/18 од 21.05.2018. године, издате Привредном друштву ''Браћа Ерић'' Д.О.О. Трњаци, одговорно лице Саво Ерић, са роком трајања до 18.04.2028. године, за пословни објекат-пекаре, која се налази у Трњацима,на магистралном путу Бијељина-Рача, на парцели означеној као к.п. бр.875/1, к.о. Трњаци. 99.71KB
РЈЕШЕЊЕ о обнављању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ број 02/3-370-1091/18 од 26.06.2018. године, издате Привредном друштву ''Поли Гарден'' Д.О.О. Доње Црњелово, одговорно лице Добрица Наранчић, са роком трајања до 18.04.2028. године, за производно-пословни објекат (дрвомашинбраварска радионица), која се налази у Доњем Црњелову, на парцели означеној као к.п. бр.2705 к.о. Доње Црњелово. 100.17KB
РЈЕШЕЊЕ о обнављању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ број 02/3-370-727/18 од 24.04.2018. године, издате Привредном друштву "Полет'' Д.О.О. Доња Буковица, одговорно лице Василије Драгић, са роком важења до 24.04.2028. године, за пословни објекат- клаонице са пратећим садржајима, у Доњој Буковици, на катастарској парцели к.п. бр.1427 и 1428, к.о. Буковица. 107.8KB
РЈЕШЕЊЕ о давању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ Привредном друштву "Поли Гарден" Д.О.О. Доње Црњелово, одговорно лице Добрица Наранчић, за изграђене пословно-производне објекте за прераду дрвета у Великој Обарској, на парцели означеној као к.ч. број 1282, к.о. Велика Обарска. 155.92KB
РЈЕШЕЊЕ о обнављању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ број 02/3-370-612/18 од 11.05.2018. године, инвеститору Божић Жарку из Горње Чађавице, а сада Занатској радњи-металостругар ''БСБ БОЖИЋ'' Љељенча,одговорно лице Божић Жарко, са роком важења до 11.05.2028. године, за производни објекат-радионице за обраду метала, који се налази у Љељенчи, на земљишту означеном као к.п. бр. 298/37 и 298/53, к.о.Љељенча. 99.07KB
РЈЕШЕЊЕ о издавању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ Привредном друштву "Дрводом" Д.О.О. Сарајево, подружница Бијељина, одговорно лице Пантић Ненад, за пословни простор у склопу приземља стамбено-пословног објекта (продаја, дистрибуција и услужно резање и кантовање плочастих репроматеријала за индустрију намјештаја по мјери), који се налази у Љељенчи, на парцели означеној као к.ч. број 298/8, к.о. Љељенча. 178.96KB
РЈЕШЕЊЕ о обнављању ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ број 02/3-370-826/18 од 15.05.2018. године, издата Занатско пекарској радњи ''ЗЛАТНО КЛАСЈЕ'' Бијељина, одговорно лице Свјетлана Цацановић, са роком важења до 15.05.2028. године, за пословни објекат-пекаре, која се налази у улици Живојина Мишића бр.23, на парцели означеној као к.п. бр. 1116/1 и 1117, уписане у к.к. уложак бр: 3271 и 5287, к.о. Бијељина 2. 99.8KB
РЈЕШЕЊЕ О ОБНАВЉАЊУ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ број 02/3-370-1010/18 од 13.06.2018. године, издате Привредном друштву ''Нешковић'' Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Јовица Вучковић, са роком важења до 23.05.2028. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима, која je са сјеверозападне стране ограничена магистралним путем М-18, дионицом Рача-Гојсовац и са југоисточне стране магистралним путем М-18.2 Павловића Мост-Гојсовац, на парцели означеној као к.ч. бр. 291/1 к.о. Бијељина Село. 159.18KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење пословног објеката (намјене продајни простор и аутосервис) у Доњој Чађавици. ПОДНОСИЛАЦ: ЗР АУТО СЕРВИС „BOWELDD “ Доња Чађавица. 76.62KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Остојић Сави из Батра за доградњу постојећег индивидуалног стамбено-пословног објекта, који се налази у Главичицама, на парцели означеној као к.п. број 544/2 и 544/6 к.о. Главичице. 281.79KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-893/18 од 25.05.2018. године, издате Привредном друштву ''БУК ПРОМЕТ'' Д.О.О. Бијељина, а сада Привредном друштву ''GALAX'' Д.О.О. Доњи Жабар ПЈ Бијељина, са роком важења до 25.05.2028. године, за бетоњару са пратећим садржајима, која се налази у Улици Стефана Дечанског 302, на парцели означеној као к.п. бр. 6927/5 и 6927/15 к.о. Велика Обарска. 107.47KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-1010/18 од 13.06.2018. године, издате Привредном друштву ''Нешковић'' Д.О.О. Бијељина, са роком важења до 23.05.2028. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима, која je са сјеверозападне стране ограничена магистралним путем М-18, дионицом Рача-Гојсовац и са југоисточне стране магистралним путем М-18.2 Павловића Мост-Гојсовац, на парцели означеној као к.ч. бр. 291/1 к.о. Бијељина Село NANB
Обавјештење о издавању еколошке дозволе за изградњу индивидуалног стамбено-пословног објекта у Чардачинама код Бијељине, на парцели означеној као к.ч. бр. 413/1, к.о. Чардачине-Којчиновац. NANB
Извјештај о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе - за изградњу производних објеката, права фаза за обраду,припрему и флаширање воде у Поповима (на Павловића путу), подносилац захтјева "НН ХОЛДИНГ"Д.о.о. Бијељина 76.48KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе - ЗР "Пет језера" - за објекат у изградњи-монтажно пословни објекат-аутопраоница (привременог карактера) 75.94KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Милету Ђурићу из Бијељине, за фазно грађење пословних објеката - самоуслужне аутоперионице и магацина за робу широке потрошње у улици Српске војске бр. 315, на земљишту означеном као к.п. бр 1086/1,1087/1 и 1088 к.о. Бијељина Село 102.8KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење производних објеката (прерада дрвета) у Међашима, подносилац Срђан Михајловић из Међаша 118.72KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву ''СЕП'' ДОО Бијељина, одговорно лице Војислав Глигић, за доградњу производног објекта уз постојећи пословни објекат који се налази у Љесковцу број 123, на земљишту означеном као к.п. бр 773/1, 773/2, 773/3, 774/3 и 774/4 к.о. Љесковац 104.64KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Занатској радњи ''Medex'' Пучиле, одговорно лице Данијел Гајић, за реконструкцију и промјену намјене дијела пословног у производни објекат који се налази у Пучилама, на земљишту означеном као к.п. бр 54 к.о. Пучиле 98.98KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-1159/17 од 31.07.2017. године, издате Привредном друштву ''ATLANTIC GRAND''' ДОО Бијељина, одговорно лице Миланка Глигић, са роком важења до 30.06.2027. године, за пословни објекат-пржионица кафе који се налази у Главичицама, на земљишту означеном као к.п. бр. 510/2 и 508/1, к.о. Главичице 106.52KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву ''Бинго'' ДОО Тузла ПЈ број 166 ''Минимаркет'' Јања, одговорно лице Аднан Делалић, за минимаркет који се налази у улици Карађорђева број 201 у Јањи, на земљишту означеном као к.п. бр 2670 к.о. Јања 1 96.6KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за фазно грађење пословних објеката самоуслужне аутоперионице и магацина за робу широке потрошње у Бијељини, подносилац Ђурић Миле из Бијељине 119.38KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-785/17 од 09.06.2017. године, издате Привредном друштву ''Декор центар''' ДОО Бијељина, одговорно лице Вања Мишић, са роком важења до 08.06.2027. године, за пословно-производни објекат који се налази у улици Стефана Дечанског бр. 209 у Бијељини, на земљишту означеном као к.п. бр. 1179/1, 1180 и 1182/4, к.о. Бијељина 1 97.72KB
Обавјештење о подношењу захтјева за реконструкцију и промјену намене дијела пословног у производни објекат у Пучилама, подносилац занатска радња ''Medex'' Пучиле 119.23KB
Рјешење о обнављању, и спајању у једну, еколошких дозвола број 02/3-370-1132/17 од 26.07.2017. године и број 02/3-370-792/20 од 20.07.2020. године, издатих Привредном друштву ''Бријест''' ДОО Бијељина, одговорно лице Душко Трифковић, са роком важења до 23.05.2027. године, за производни комплекс пилане са пратећим садржајима који се налази на Павловића путу број 3, на земљишту означеном као к.п. бр. 1322/45,1322/55 и 1322/186, к.о. Бијељина Село 104.89KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за изграђени минимаркет у Јањи, подносилац ''Бинго'' ДОО Тузла 118.55KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Мики Јовићу из Бијељине, за изградњу пословно-производног објекта у Индустријској зони 2 у Бијељини, на земљишту означеном као к.п. бр 721/114 к.о. Бијељина Село 95.31KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-673/17 од 10.05.2017. године, издате Привредном друштву ''Крстић- Ж''' ДОО Велика Обарска, одговорно лице Љубиша Крстић, са роком важења до 06.05.2027. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима којa се налази у Великој Обарској бб., на земљишту означеном као к.п. бр. 1455/2, к.о. Велика Обарска 153.24KB
Eколошка дозвола ЈП ''Градској топлани'' Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Раде Хаџи-Стевић, за градску топлану, која се налази у улици Сремска бб, на парцели означеној по новом катастарском премјеру као к.п. број 882/4, к.о . Бијељина 100.48KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-718/17 од 23.05.2017. године, издате Привредном друштву ''STEMIL''' ДОО Бијељина, одговорно лице Слађан Максимовић, са роком важења до 21.04.2027. године, за погон за производњу PVC и AL столарије који се налази у Главичицама, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 494/1, к.о. Главичице 98.4KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-720/17 од 23.05.2017. године, издате Привредном друштву ''Нешковић''' ДОО Бијељина, одговорно лице Јовица Вучковић, са роком важења до 20.04.2027. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима која се налази у Јањи, на земљишту означеном као парцеле к.п. бр. 1169 и 1170, к.о. Јања 2 152.69KB
Рјешење о обнављању, и спајању у једну, еколошких дозвола број 02/3-370-493/20 од 06.04.2020. године и број 02/3-370-522/17 од 19.04.2017. године, издатих Привредном друштву ''Нешковић''' ДОО Бијељина, одговорно лице Јовица Вучковић, са роком важења до 19.04.2027. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима која се налази у Доњој Чађавици, на земљишту означеном као парцеле к.п. бр. 1235/32 и 3023/2, к.о. Доња Чађавица 156.03KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву ''Бинго'' ДОО Тузла ПЈ број 252 ''Хипермаркет'' Јања, одговорно лице Аднан Делалић, за реконструкцију и промјену намјене производног објекта у пословни, који се налази у улици Бијељинска број 300 В у Јањи, на земљишту означеном као к.п. бр 3949/1 к.о. Јања 1 103.76KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-707/17 од 19.05.2017. године, издате Занатско лимарској радњи ''Лимар Ђукић'' Бијељина, одговорно лице Радиша Ђукић, са роком важења до 28.03.2027. године, за лимарску радњу која се налази у улици Стефана Дечанског бр. 242А, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 1116/3 уписана у зк уложак број 19449, к.о. Бијељина 1 96.12KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за изграђени тржни центар у Јањи, подносилац ''Бинго'' ДОО Бијељина 118.59KB
Обавјештење Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију о понодошењу захтјева за издавање еколошке дозволе за комплекс "Житопромет" намјене складиштење и прерада житарица, подносилац захтјева: "Кутјево" Бањалука", ПЈ "Житопромет" Бијељина, Улица Димитрија Туцовића 195, Бијељина 195.13KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву ''HY-POWER-FLEXOMATIC'' ДОО Бијељина, одговорно лице Весна Цвјетиновић, за доградњу производног објекта за производњу хидрауличних цријева и машинску обраду метала и пластике, у Индустријској зони III у Бијељини, на земљишту означеном као к.п. бр 728/112 к.о. Бијељина Село 102.04KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за изграђени тржни центар у Јањи, подносилац ''Бинго'' ДОО Тузла 118.58KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за легализацију изграђене бетоњаре са пратећим садржајима у Дворовима, подносилац ''CSP'' ДОО Дворови 118.96KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Николи Матићу из Попова, за изградњу економског објекта за држање крупне стоке у Поповима, на земљишту означеном као к.п. бр 495/4 к.о. Попови 99.4KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Николи Матићу из Попова, за изградњу економског објекта за држање крупне стоке у Поповима, на земљишту означеном као к.п. бр 495/3 к.о. Попови 98.44KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-1062/16 од 15.09.2016. године, издате Трговинској радњи Аутоотпад - ''SPEED'' Дворови, одговорно лице Ненад Петричевић, са роком важења до 15.09.2026. године, за пословни објекат - аутоотпад који се налази у улици Мајевичких бригада, кварт 52 бр. 12 у Дворовима, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 2901/3, к.о. Дворови 67.73KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за доградњу производног објекта у Бијељини, подносилац ''HY-POVER-FLEXOMATIC'' ДОО Бијељина 119.01KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-132/17 од 06.03.2017. године, издате Привредном друштву ''Agrimatco'' ДОО Бијељина, одговорно лице Милан Вујановић, са роком важења до 14.02.2027. године, за пословни објекат за складиштење и продају средстава за заштиту биља, ђубрива и сјеменског материјала који се налази у Љељенчи, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 298/43, к.о. Љељенча 98.48KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-150/17 од 07.03.2017. године, издате Привредном друштву ''Катаник'' ДОО Бијељина, одговорно лице Миодраг Стајић, са роком важења до 11.02.2027. године, за производно-продајни објекат који се налази у Индустријској зони 2 број 11 у Бијељини, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 721/115, к.о. Бијељина Село 96.94KB
Рјешење о обнављању, и спајања у једну, еколошких дозвола број 02/3-370-227/17 од 20.02.2017. године и број 02/3-370-1024/2 од 01.09.2021.године, издатих Привредном друштву ''МДМ СТАНКОМ''' ДОО Брчко, одговорно лице Јованка Станковић, са роком важења до 15.02.2027. године, за пословно-производни објекат који се налази у улици Комитска бб у Бијељини, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 331/4 и 331/2, к.о. Бијељина Село 104.78KB
Обавјештење о подношењу захтјева за изградњу економског објекта за држање крупне стоке у Поповима, подносилац Никола Матић из Попова 118.53KB
Обавјештење о подношењу захтјева за изградњу економског објекта за држање крупне стоке у Поповима, подносилац Никола Матић из Попова 118.53KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-548/17 од 30.03.2017. године, издате Привредном друштву ''Пансион'' ДОО Тријешница, одговорно лице Милорад Живановић, са роком важења до 01.02.2027. године, за пословни објекат-пилану која се налази у Тријешници, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 165, к.о. Тријешница 100.97KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву ''Elvaco MetPro'' ДОО Бијељина, одговорно лице Драган Љубинковић, за закупљени погон за производњу процесне опреме, у улици Шабачких ђака бр. 19 у Бијељини, на земљишту означеном као к.п. бр 744/2 к.о. Бијељина 98.32KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-43/17 од 17.01.2017. године, издате МХ ЕРС-МП АД Требиње-ЗЕДП ''Електро-Бијељина'' АД Бијељина, одговорно лице Обрен Марковић, са роком важења до 17.01.2027. године, за TC 35/10 kV са погонском зградом која се налази у Доњој Чађавици, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 1777/1 к.о. Доња Чађавица 114.92KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-45/17 од 16.01.2017. године, издате МХ ЕРС-МП АД Требиње-ЗЕДП ''Електро-Бијељина'' АД Бијељина, одговорно лице Обрен Марковић, са роком важења до 16.01.2027. године, за TC 35/10 kV са погонском зградом која се налази у Дворовима, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 70/1 к.о. Дворови 114.84KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-46/17 од 16.01.2017. године, издате МХ ЕРС-МП АД Требиње-ЗЕДП ''Електро-Бијељина'' АД Бијељина, одговорно лице Обрен Марковић, са роком важења до 16.01.2027. године, за TC 35/10 kV са погонском зградом која се налази у улици Софке Николић бб у Бијељини, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 3823 к.о. Бијељина 115.29KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-47/17 од 17.01.2017. године, издате МХ ЕРС-МП АД Требиње-ЗЕДП ''Електро-Бијељина'' АД Бијељина, одговорно лице Обрен Марковић, са роком важења до 17.01.2027. године, за TC 35/10 kV са погонском зградом која се налази у улици Шабачких ђака бр. 23 у Бијељини, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 748 к.о. Бијељина 2 116.48KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-44/17 од 17.01.2017. године, издате МХ ЕРС-МП АД Требиње-ЗЕДП ''Електро-Бијељина'' АД Бијељина, одговорно лице Обрен Марковић, са роком важења до 17.01.2027. године, за TC 35/10 kV са погонском зградом која се налази у Остојићеву, к.о. Остојићево 114.32KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву ''Бијељина пут'' ДОО Бијељина, одговорно лице Немања Ђаковић, за фабрику бетона, у улици Баје Пивљанина бр. 80, на земљишту означеном као к.п. бр 882/2 к.о. Бијељина село 105.02KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-117/17 од 02.02.2017. године, издате Привредном друштву ''Танасић'' ДОО Дворови, одговорно лице Перица Танасић, са роком важења до 11.01.2027. године, за погон за прераду воћа и поврћа који се налази у Дворовима, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 665/1, к.о. Дворови 102.01KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву ''Модернизација'' ДОО Градачац, подружница Бијељина, одговорно лице Амир Рекић, за изградњу настрешнице и два смјештајна контејнера са бетонским платоом за рециклажу посебно издвојеног материјала, у улици Димитрија Туцовића бр. 195, на земљишту означеном као к.п. бр 612/5 к.о. Бијељина 2 101.24KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-1527/16 од 03.01.2017. године, издате Привредном друштву ''Monaco'' ДОО Бијељина, одговорно лице Љубомир Стевић, са роком важења до 27.12.2026. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима код Агротржног центра у Бијељини, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 728/15, к.о. Бијељина Село 110.46KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за погон за производњу процесне опреме у Бијељини, подносилац ''ELVACO METPRO'' ДОО Бијељина 118.61KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-209/17 од 22.02.2017. године, издате Привредном друштву ''Интергај'' ДОО Бијељина, одговорно лице Слободан Јовановић, са роком важења до 23.12.2026. године, за комплекс за складиштење житарица у Дворовима, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 2610/1, к.о. Дворови 95.87KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за реконструкцију и доградњу фабрике бетона, подносилац ''Бијељина пут'' ДОО Бијељина 118.71KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за изградњу пословног објекта привременог карактера (настрешница са бетонским платоом за рециклажу посебно издвојених метала), подносилац ''Модернизација'' ДОО Градачац-Подружница Бијељина 118.96KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-1533/16 од 03.01.2017. године, издате Привредном друштву ''Мљекара Дуле'' ДОО Средњи Драгаљевац, одговорно лице Душко Цвјетиновић, са роком важења до 02.12.2026. године, за мљекару са пратећим садржајима у Средњем Драгаљевцу, на земљишту означеном као парцеле к.п. бр. 632, 635, 636 и 637, к.о. Средњи Драгаљевац 102.26KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-1360/16 од 29.11.2016 године, издате Занатској радњи "БАН КОМ" из Патковаче, одговорно лице Драган Бартула, са роком важења до 29.11.2026. године, за погон за примарну прераду дрвета-пилану у Патковачи, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 275, к.о. Патковача 100.19KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Акционарском друштву ''Нешковић осигурање'' Бијељина, одговорно лице Миленко Мишановић, за изградњу бензинске станице са пратећим садржајима и магацином, у улици Кнез Иво од Семберије бб (насеље Амајлије), на земљишту означеном као к.п. бр 3902/1 к.о. Бијељина 2 106.59KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву ''Ракић'' ДОО Брчко, одговорно лице Драган Ракић, за изградњу аутопраонице и реконструкцију и доградњу постојећег пословног објекта - претварање дјела приземља у кафе бар и постављање наткривене баште, у улици Стефана Дечанског бб, на земљишту означеном као к.п. бр. 728/12, к.о. Бијељина Село 104.79KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-1314/16 од 14.11.2016. године, издате Привредном друштву ''ПРОМАЛ А.Б'' ДОО Лакташи ПЈ Бијељина, одговорно лице Борис Малиновић, са роком важења до 14.11.2026. године, за изнајмљени пословни објекат за прикупљање, складиштење и транспорт неопасног отпада у Великој Обарској, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 4120/29, к.о. Велика Обарска 95.26KB
Рјешење о обнови еколошке дозволе број 02/3-370-1375/16 од 03.11.2016. године, издате ЗБР ''АЛП-Драгић'' Дворови, одговорно лице Слободан Драгић, са роком важења до 03.11.2026. године, за погон за производњу PVC и AL столарије који се налази у Дворовима, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 1765/3, уписана као зк уложак бр. 1695/3, к.о. Дворови 59.5KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-1212/16 од 24.10.2016. године, издате Привредном друштву ''Бинго'' ДОО Тузла ПЈ ''Семберка - прерада воћа, поврћа и зачина'' Јања, одговорно лице Аднан Делалић, са роком важења до 24.10.2026. године, за фабрику за прераду воћа, поврћа и зачина, која се налази у улици Бијељинска бр. 294 у Јањи, на земљишту означеном по новом катастарском премјеру као парцела к.п. бр. 3953/2, уписана у земљишно-књижни извадак 508 к.о. Јања 1 81.29KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-829/16 од 24.11.2016. године, издате Привредном друштву ''Нешковић'' Бијељина, одговорно лице Јовица Вучковић, са роком важења до 22.10.2026. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима, која се налази са десне стране магистралног пута Бијељина-Тузла у центру насеља Суво Поље, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 740/8, к.о. Суво Поље 83.22KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-1571/16 од 15.12.2016. године, издате Занатској радњи пекара ''Чаршија'' Јања, одговорно лице Енвер Кабашај, са роком важења до 20.10.2026. године, за погон пекаре, који се налази у улици Бијељинска бр. 139 у Јањи, на парцели означеној као к.п. бр. 1782 , к.о. Јања 1 60.8KB
Обавјештење о подношењу захтјева за изградњу аутоперионице и реконструкцију и доградњу постојећег пословног објекта-претварање дела приземља у кафе бар и постављање наткривене баште у Бијељини, подносилац ''Ракић'' ДОО Брчко 48.06KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-1317/16 од 19.10.2016. године, издате Привредном друштву '''ЗП КОМЕРЦ''' ДОО Вршани, одговорно лице Љубиша Росић, са роком важења до 19.10.2026. године, за фарму за тов јунади која се налази у Вршанима, на земљишту означеном као парцеле к.п. бр.1810/2, уписана у посједовни лист број 562 и к.п. број 1810/1(дио), уписана у посједовни лист број 58, обје к.о. Вршани 66.62KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-1316/16 од 19.10.2016. године, издате Привредном друштву '''ЗП КОМЕРЦ''' ДОО Вршани, одговорно лице Љубиша Росић, са роком важења до 19.10.2026. године, за фарму свиња која се налази у Вршанима, на земљишту означеном као парцеле к.п. број 1257/3 и 1259, уписаном у з.к.извадак бр.62 и 65 к.о. Вршани 64.66KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-1530/16 од 05.12.2016. године, издате Привредном друштву '''МОСТ''' ДОО Бијељина, одговорно лице Саша Лазић, са роком важења до 18.10.2026. године, за пословно производни објекат - производња бетонских елемената, који се налази на Павловића путу бб, на парцели означеној као к.п. бр. 1593/2, уписаној у лист непокретности број 1005/1 к.о. Попови 66.25KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву ''Агротехника' Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Јово Вујић, за легализацију производне монтажне настрешнице уз постојећи производни објекат у улици Стефана Дечанског број 205 у Бијељини, на земљишту означеном као к.п. бр. 1182/7, к.о. Бијељина 1 60.79KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-1112/16 од 26.09.2016. године, издате Привредном друштву '''N group''' Д.О.О.Бијељина, одговорно лице Жико Нешковић, са роком важења до 26.09.2026. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима, који се налази у улици Живојина Мишића број 9 у Бијељини, на парцели означеној као к.п. бр. 5164/12, к.о. Бијељина 2 75.24KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-1551/16 од 09.12.2016. године, издате Привредном друштву ''Хигра'' Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Драган Сарић, са роком трајања до 29.09.2026. године, за постројење за производњу бетона-бетоњару у склопу постојећег магацинско-складишног комплекса и интерне бензинске пумпе , којe се налази у улици Стефана Дечанског број 251 у Бијељини, на парцели означеној као к.п. бр. 728/31, к.о. Бијељина Село 70.19KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-1570/16 од 15.12.2016. године, издате Привредном друштву '''ЕКО'' Д.О.О.Бијељина, одговорно лице Зоран Василић, са роком трајања до 27.09.2026. године, за погон за производњу термовате, који се налази у улици Српске Војске број 324 у Бијељини, на парцели означеној као к.п. бр. 1272/1, к.о. Пучиле 58.94KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-1178/16 од 30.09.2016. године, издате Привредном друштву ''ПРИЗМА'' Д.О.О.Бијељина, одговорно лице Душко Бојић, са роком трајања до 23.09.2026. године, за погон за производњу PVC и AL столарије, који се налази у Хасама, на парцели означеној као к.п. бр.573/22, к.о. Хасе-Бријесница. 85.73KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-1090/16 од 21.09.2016. године, издате Николи Матићу из Попова, са роком трајања до 16.9.2026. године, за економски објекат - фарму свиња у Поповима број 45, на земљишту означеном као парцела к.п.бр.497 к.о. Попови 127.5KB
Рјешење о обнови еколошке дозволе број 02/3-370-1179/16 од 20.09.2016. године, издате Привредном друштву ''NATURA FOOD'' ДОО Балатун, одговорно лице Сенахид Хуремовић, са роком важења до 10.09.2026. године, погон за прераду воћа и поврћа са пратећим објектима у Балатуну, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 676/5, к.о. Балатун 132KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за легализацију производне металне настрешнице у Бијељини, подносилац ''Агротехника'' ДОО Бијељина 128KB
Рјешење о обнови еколошке дозволе број 02/3-370-981/16 од 25.08.2016. године, издате Привредном друштву ''МОНТИНГ-МОНТАЖА'' ДОО Бијељина, одговорно лице Спасоје Албијанић, са роком важења до 05.08.2026. године, за производно-пословни објекат који се налази на Павловића путу бб, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 2611/3 и 2611/24, к.о. Дворови 65.45KB
Рјешење о обнови еколошке дозволе број 02/3-370-944/16 од 16.08.2016. године, издате Привредном друштву ''Еуротерм'' ДОО Дворови, одговорно лице Божо Мрђеновић, са роком важења до 03.08.2026. године, за погон за машинску производњу цијеви, шипки и плоча од пластике који се налази у ''Индустријске зоне 3'' у Бијељини, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 728/173, к.о. Бијељина Село 58.16KB
Рјешење о обнови еколошке дозволе број 02/3-370-991/16 од 30.08.2016. године, издате Привредном друштву ''FLEX-PRO'' ДОО Бијељина, одговорно лице Богдановић Миодраг, са роком важења до 02.08.2026. године, за погон за машинску обраду метала који се налази у Љељенчи бр. 23, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 978/1 и 974/1, к.о. Љељенча 64.65KB
Рјешење о обнови еколошке дозволе број 02/3-370-995/16 од 16.08.2016. године, издате Привредном друштву ''Јоргос'' ДОО Бијељина, одговорно лице Петар Видаковић, са роком важења до 29.07.2026. године, за погон за монтажу намјештаја који се налази у улици Раје Бањичића бб, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 201 к.о. Бијељина 2 58.71KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за доградњу пословно-производног објекта у Бијељини, подносилац ''МДМ СТАНКОМ'' из Брчког 48.01KB
Рјешење о обнови еколошке дозволе број 02/3-370-855/16 од 22.07.2016. године, издате Занатској радњи аутопраоница ''Лукић'' Бијељина, одговорно лице Миленко Лукић, са роком важења до 22.07.2026. године, за аутоперионицу, којa се налази у улици Стефана Дечанског број 115, на земљишту означеном као парцела к.п. бр.1608/1 и 1608/4 к.о. Бијељина 1 62.76KB
Рјешење о обнови еколошке дозволе број 02/3-370-952/16 од 16.08.2016. године, издате Зорану Томићу из Бијељине, са роком важења до 23.07.2026. године, за пословни објекат – одржавање и поправка моторних возила, који се налази у Улици Стефана Дечанског број 110, на земљишту означеном као парцела к.п.бр.1336/2 к.о. Бијељина 62.3KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Милутину Лазићу из Међаша, за изградњу бензинске станице са пратећим садржајима у узаштитном појасу магистралног пута М-1 (104) у Поповима, на земљишту означеном као к.п. бр. 1740/1 и 1740/8, к.о. Попови 74.09KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-771/16 од 01.07.2016. године, издате Раденку Рашевићу из Бијељине, са роком важења до 01.07.2026. године, за фарму оваца, која се налази у Загонима, на земљишту означеном као парцела к.п. 1480 к.о. Загони 63.28KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-908/16 од 08.08.2016. године, издате Привредном друштву ''Интергај'' Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Слободан Јовановић, са роком важења до 22.06.2026. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима, која се налази на магистралном путу Бијељина-Дворови, на земљишту означеном као парцела к.п. 2611/17 и дио к.п. 3018, к.о. Дворови 69.35KB
Рјешење о давању еколошке дозволе ''МАГУС' Д.О.О. Ново Горажде П.Ј. бр.11 Дворови, одговорно лице Јована Ковачевић,, за бензинску станицу са пратећим садржајима у узаштитном појасу магистралног пута (М-1) 115, дионица Рача-Гојсовац, на земљишту означеном као к.п. бр. 263 и 264, к.о. Бијељина Село 76.39KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-754/16 од 24.06.2016. године, издате Привредном друштву 'Меридијана'' Д.О.О Горњи Бродац, одговорно лице Зоран Матић, са роком важења до 15.06.2026. године, за производне објекте за импрегнацију дрвених стубова у Горњем Бродцу, на земљишту означеном као парцеле к.п. бр. 1777, 1762, 1763 и 1761 к.о. Горњи Бродац 75.01KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за изградњу бензинске станице са пратећим садржајима у Поповима, подносилац Милутин Лазић из Бијељине 48.76KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-733/16 од 17.06.2016. године, издате Привредном друштву ''Зета'' Д.О.О. ВеликаОбарска, одговорно лице Томислав Стевановић, са роком важења до 09.06.2026. године, за погон за производњу амбалаже од пластичних маса у Великој Обарској, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 802/1 уписано у земљишно-књижни уложак број 3607 к.о. Велика Обарска 63.64KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-805/16 од 08.07.2016. године, издате З.Р. ''Савић ММ'' из Бијељине, одговорно лице ЈеленаСавић, са роком важења до 31.05.2026. године, за аутоперионицу у улици Српске Војске број 300, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 5608 к.о. Бијељина 1 64.86KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-740/16 од 20.06.2016. године, издате Привредном друштву "Produkt export-import" Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Зоран Маринковић, са роком важења до 27.05.2026. године, за млин са пратећим садржајима на Павловића путу број 31, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 2898/16 к.о. Дворови 67.89KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву ''Партнер'' Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Радован Петровић, за изградњу пословно-производног објекта у Бијељини, у Улици Стефана Дечанског бб у Бијељини, на земљишту означеном као к.п. бр. 1368/1 и 1369, к.о. Бијељина 1 60.86KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-675/16 од 27.05.2016. године, издате Привредном друштва ''Еуро-панели'' Д.О.О. Дворови, одговорно лице Драгана Стојановић, са роком важења до 26.05.2026. године, за пословно-производни објекат на Павловића путу број 19, на земљишту означеном као парцела к.п.бр.2891/43 и 2891/167 к.о. Дворови 68.23KB
Обавјештење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-756/16 од 01.06.2016. године, издате Привредном друштву ''Петрић'' Д.О.О. Вршани, одговорно лице Ристо Петрић, са роком важења до 24.05.2026. године, за објекат-сепарације шљунка са пратећим садржајима у Балатуну, на земљишту означеном као парцеле к.п. број 1752/1 и 1753/1 к. о. Балатун 69.75KB
Обнова еколошке дозволе број 02/3-370-622/16 од 27.5.2016. године, издате Привредном друштву ''БП Драгстес'' Д.О.О. Брчко, одговорно лице Мира Лазић, са роком важења до 17.5.2026. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима, која се налази уз магистрални пут Бијељина-Брчко, на земљишту означеном као парцеле к.п. бр.6927/13, 6927/14 и 6927/19 к.о. Велика Обарска 72.88KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење штале за музне краве у Доњем Драгаљевцу, подносилац Драган Петровић из Доњег Драгаљевцааљевца 48.15KB
Еколошка дозвола број 02/3-370-549/21, од 06.05.2021., издата Вићи Симићу из Вршана, за изграђени економски објекат, који ће се налазити у Вршанима, на земљишту означеном као к.п. бр. 1724/2, к.о. Вршани 65.4KB
Еколошка дозвола број 02/3-370-513/21, од 27.04.2021., издата Привредном друштву ''БОС-НОР'' Д.О.О. из Јање, одговорно лице Суад Шабановић, за грађење стамбено-пословно-производног објекта, који ће се налазити у Јањи, на земљишту означеном као к.п. бр. 4230, 4231, 4232, 4233/1 и 4233/2, к.о. Јања 1 64.02KB
Еколошка дозвола број 02/3-370-491/21, од 21.4.2021, издата Шефику Градашчевићу из Јање, за грађење пословно-производног објекта, који ће се налазити у Јањи, на земљишту означеном као к.п. бр. 2632 к.о. Јања 2 68.19KB
Обнова еколошке дозволе број 02/3-370-229/16 од 03.05.2016. године, издата Привредном друштву ''NN HOLDING'' Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Ненад Нешковић, са роком важења до 12.04.2026. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима, која се налази на магистралном путу Бијељина-Рача, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 1703/1 (нови премјер) к.о. Балатун 71.7KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за изградњу фарме музних крава у Вршанима, подносилац Симић Вићо из Вршана, 47.55KB
Обнова еколошке дозволе број 02/3-370-321/16 од 23.03.2016. године, издата Привредном друштву "БП Петрић" Д.О.О. Вршани, одговорно лице Ристо Петрић, са роком важења до 23.3.2026. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима, која се налази у Љељенчи, на земљишту означеном као парцеле к.п. број 388/14 и 388/13 к.о. Љељенча 74.39KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за изграђени стамбено-пословни објекат. Подносилац: П.Д. "Бос-нор" из Јање. Број: 02/3-370-513-513/21 47.74KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за изградњу пословно-производног објекта (фазна изградња). Подносилац: Шефик Градашчевић из Јање. Број: 02/3-370-491/21 48.16KB
Обнова еколошке дозволе број 02/3-370-347/16 од 28.3.2016. године, издата Привредном друштву ''Металоградња'' Д.О.О. Којчиновац, одговорно лице Младен Малишановић, са роком важења до 16.3.2026. године, за пословно-производни објекат за производњу PVC и AL столарије, који се налази у Којчиновцу, на земљишту означеном као парцеле к.п. број 1057/1и 1057/3 к. о. Јања 2. 61.14KB
Обнова еколошке дозволе број 02/3-370-406/16 од 12.4.2016. године, издата ''Лимопродукт'' Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Миленко Јовић, са роком важења до 10.3.2026. године, за пословно-производни објекат (лимарска радионица), која се налази у Индустријској зони 3 у Бијељини, на земљишту означеном као парцеле к.п. број 728/115 к. о. Бијељина Село. 59.91KB
Обнова еколошке дозволе број 02/3-370-75/16 од 26.02.2016. године, издата Занатско-каменорезачкој радњи ''Манојловић'' Бијељина, одговорно лице Амела Манојловић, са роком важења до 26.02.2026. године, за каменорезачку радњу, која се налази у улици Филипа Вишњића број 29, на земљишту означеном као парцеле к.п. број 2911 к. о. Бијељина. 63.17KB
Еколошка дозвола број 02/3-370-128/21, од 2.3.2021, издата Привредном друштву „МЕГА СИСТЕМ“ Д.О.О. Пађине-Зворник, одговорно лице Гордана Илић, за грађење пословно-производних објеката у Дворовима, на земљишту означеном као к.п. бр. 2891/125 и 2891/126, к.о. Дворови. 69.97KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за гасовод на подручју Града Бијељина средњег притиска 10 кт и дистрибутивне гасне мреже 299 кт 66.97KB
Обнова еколошке дозволе Занатској радњи ''Делић'' Бијељина за ауто сервис и ауто отпад на Павловића путу 68.35KB
Обнова еколошке дозволе Привредног друштва 'Н гроуп'' Д.О.О. Бијељина бензинску станицу са пратећим садржајима на Павловића путу 71.04KB
Еколошка дозбола број 02/3-370-6504/15 од 25.01.2016. године, издата Привредном друштву "МОНАЦО" Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Љубомир Стевић, са роком важења до 30.12.2025. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима, која се налази у Улици Стефана Дечанског број 88, на земљишту означеном као парцела к.п.бр.1617/10 к.о. Бијељина 1 70.65KB
Еколошка дозвола привредном друштву "РОТАЛ" д.о.о. Брезово Поље-Брчко, одговорно лице Бранко Јовановић, за грађење пословно-производног објекта у Индустријској зони 2. – фазна изградња у Бијељини, на земљишту означеном као к.п. бр. 721/127, к.о. Бијељина Село 66.59KB
Еколошка дозвола Љиљи Рајковић из Бијељине за грађење производног објекта-металске радионице, која ће се налазити у Патковачи, на земљишту означеном као к.п. бр. 858/1, к.о. Патковача 99.14KB
Еколошка дозвола Привредном друштву "ИТАКОИЛ" д.о.о. Бијељина, одговорно лице Мирослав Рикић, за грађење пословног објекта-производног погона у Индустријској зони 3 у Бијељини, на земљишту означеном као к.п. бр. 728/174, к.о. Бијељина Село 67.13KB
Обновљена еколошка дозбола број 02/3-370-5311/15 од 21.12.2015. године, издата Привредном друштву "Г-ПЕТРОЛ" Д.О.О. Сарајево, ПЈ Јања, одговорно лице Срђан Пешевић, са роком важења до 14.12.2025. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима, која се налази на углу улица Змај Јовине и Карађорђеве улице у Јањи, на земљишту означеном као парцеле к.п. бр.699/2 к. о. Јања 1 71.18KB
Обновљена еколошка дозбола број 02/3-370-6643/15 од 25.01.2016. године, издата Привредном друштву ''Агротехника''' Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Јово Вујић, са роком важења до 15.12.2025. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима, која се налази у Трњацима, на земљишту означеном као парцеле к.п. бр.123/2 к. о. Трњаци 70.24KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за издавање еколошке дозволе за изградњу пословног објекта - производног погона у Индустријској зони 3 у Бијељини, подносилац захтјева "Итакоил" д.о.о. NANB
Обновљена еколошка дозвола број 02/3-370-94/16 од 04.02.2016. године, издата Занатско пекарској радњи. ''Пекара Алекса'' Бијељина - одговорно лице Раденко Пелемиш 62.01KB
Обновљена еколошка дозвола број 02/3-370-3854/15 од 29.10.2015. године, издата Јавној здравственој установи Болница „Свети Врачеви“ Бијељина, одговорно лице проф. др Златко Максимовић, са роком важења до 26.10.2025. године, за објекат Нове болнице и постројење за стерилизацију медицинског отпада 86.31KB
Обновљена еколошка дозвола број 02/3-370-4298/15 од 27.11.2015. године, издата Занатској радњи аутосервис „Пелемиш“ Бијељина, одговорно лице Војислав Пелемиш, са роком важења до 23.10.2025. 66.65KB
Еколошка дозвола Привредном друштву 'Мега дрво' Д.О.О. Бијељина за фабрику за производњу резане грађе и намјештаја, која се налази уз магистрални пут Бијељина-Брчко, на земљишту означеном као пар 99.22KB
Обновљена еколошка дозвола број 02/3-370-2618/15 од 01.10.2015. године и број 02/3-370-750/17 од 31.05.2017.године и спајају у једну, издате Јефтић Александру из Амајлија, са роком важења до 01.10.2025. године, за фарму бикова у Амајлијама, на земљишту означеном као парцеле к.п. бр. 180/2 и 180/3 к.о. Амајлије 66.79KB
Еколошка дозвола привредном друштву "Jović S & D" Д.О.О. Угљевик за погон за производњу бетона и постројење за експлоатацију и сепарацију шљунка који се налази у Јоховцу 102.14KB
Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање еколошке дозволе за изградњу бензинске станице са пратећим садржајима у Пучилама 49.76KB
Обнова еколошке дозволе Привредног друштва "Млин Павловић" Д.О.О. Горње Црњелово, за производне објекте за производњу млинских производа и производњу сточне хране 103.72KB
Еколошка дозвола за привредно друштво „КС-20“ ДОО Бијељина, одговорно лице Сара Стевић, за изградњу производног комплекса, у Индустријска зона 2 у Бијељини, на земљишту означеном као к.п. бр. 720/1, 721/1 и 1373/2, к.о. Бијељина Село 65.91KB
Еколошка дозвола привредном друштву "CSP" Д.О.О. Дворови-Бијељина за изградњу бетонаре са сепарацијом, која ће се налазити у Дворовима 93.13KB
Еколошка дозвола за привредно друштво „Дукат“ ДОО Бања Лука, ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА, одговорно лице Перица Репајић, за изградњу пословно-производног објекта, у Дворовима, на земљишту означеном као к.п. бр. 2890/8, к.о. Дворови 61.16KB
Еколошка дозвола привредном друштву "Нешковић" Д.О.О. Бијељина за бензинску станицу са пратећим садржајима, која ће се налазити на Регионалном путу Рача-Вршани у мјесту Горњем Црњeлову 99.34KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење складишта за компримовани природни гас (CNG) - платформа са боцама CNG, подносилац "Атлантик гранд" д.о.о. Бијељина 49.81KB
Обнова еколошке дозволе Привредног друштва "G-PETROL" Д.О.О.Сарајево ПЈ Бијељина, која се налази у улици Стефана Дечанског број 119. у Бијељини 180.73KB
Обновљена еколошка дозвола број 02/3-370-2440/15 од 25.09.2015. године, издата Привредном друштву ''Браћа Лазић'' ДОО Дворови 70.76KB
Обнова еколошке дозволе Занатској радњи-млин "Златни клас" Трњаци 93.08KB
Еколошка дозвола ЗР ''Стеф-марк пласт'' Бијељина, Олег Крндија 63.92KB
Еколошка дозвола Привредном друштву "ИЦМ" Д.О.О. Бијељина за изграђени пословни објекат за складиштење лијекова и медицинске опреме, који се налази у улици Доња Љељенча број 45. 85.81KB
Еколошка дозвола Зорану Мијатовићу за изграђени ауто сервис који је у склопу породично стамбеног објекта у улици Алексе Шантића бб. у Бијељини 334.59KB
Обнова еколошке дозволе Привредног друштва Млин "Томић" за пословни објекат-млин, који се налази у Трњацима 141.8KB
Рјешење којим се одбија захтјев у поновљеном поступку Мијатовић Зорана из Бијељине за издавање еколошке дозволе за легализацију пословног објекта – ауто сервиса који је у склопу породичног стамбеног објекта у улици Скендера Куленовића бр. 46 у Бијељини 124.51KB
Обнова еколошке дозволе Привредног друштва Млин "Благојевић" за пословни објекат-млин, који се налази у Којчиновцу 145.55KB
Обновљена еколошка дозвола Привр. друштву Кико Д.О.О. Д. Црњелово за посл.објекат-магацински простор са инк.станицом и мјешаоном сточне хране у Агротржном центру у Бијељини 155.07KB
Обнова еколошке дозволе Привредног друштва "Милкус" Д.О.О. Пале за погон за прикупљање и рециклажу металног отпада, који се налази у Великој Обарској 129.19KB
Еколошка дозвола Привредном друштву ''Млин Павловић'' Д.О.О. Горње Црњелово за изграђену фарму за тов јунади у Горњем Црњелову 156.16KB
Обнова еколошке дозволе Привредном друштву "TАЛУМ" Д.О.О. Бијељина, за пословно-производни објекат у Индустријској зони III 127.24KB
Еколошка дозвола Привредном друштву Милић микс Д.О.О. Бијељина за изграђени погон за прикупљање, транспорт, складиштење, третман, дистрибуцију и одлагање неопасног отпада у Хасама 158.17KB
Обнова еколошке дозволе Привредном друштву "НЕШКОВИЋ" Д.О.О. Бијељина за бензинску станицу са пратећим садржајима, у улици Српске Војске број 328 130.75KB
Еколошка дозвола Живану Маринковићу за вулканизерску радњу на Павловића путу 147.36KB
Еколошка дозвола Привредном друштву "КОВАЧНИЦА САКРАМЕНТСКИ" Д.О.О. Бијељина за производно-пословни објекат (израда коване галантерије), који се налази у Хасама број 36 150.3KB
Еколошка дозвола Казнено-поправном заводу Бијељина за изградњу пратећег производног објекта - фарме свиња у склопу комплекса Казнено-поправног завода у Бијељини 153.55KB
Обнова еколошке дозволе Привредног друштва "Бинго" Д.О.О. export-import Тузла П.Ј. број 145 "Хипермаркет" Бијељина 129.63KB
Еколошка дозвола Привредном друштву "Ракић комерц" д.о.о. Батковић за фарму за производњу конзумних јаја у Батковићу 148.45KB
Еколошка дозвола Привредном друштву "Херба-Комерц" Д.О.О.Бијељина за изнајмљени погон за паковање средстава за заштиту биља 145.29KB
Обнављена Еколошка дозвола број 02/3-370-606/14 од 24.04.2014. године, издата Привредном друштву ''MONACO'' Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Стевић Љубомир, са роком важења до 07.03.2024. године, за бензиску станицу са пратећим садржајима, која се налази у Средњем Драгаљевцу, на парцели означеној као к.п. бр.297/2 к.о. Средњи Драгаљевац 141.54KB
Обнова еколошке дозволе Привредном друштву 'Спектар Дринк' Д.О.О. Бијељина за погоне за производњу прехрамбених производа у Патковачи 131.62KB
Еколошка дозвола Привредном друштву ''ТОП ТИМ" , одговорно лице Раденко Јефтић, за грађење пословно-производног објекта (фазна изградња) у Индустријској зони 2 у Бијељини, на земљишту означеном као к.п. бр. 721/58, к.о. Бијељина Село 132.3KB
Еколошка дозвола Привредном друштву 'СТИРОДОМ' Д.О.О. Бијељина за пословно-производни објекат за производњу стиропора, који се налазити на Павловића путу број 15 59.48KB
Еколошка дозвола Привредном друштву ''Бистрик'' Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Миле Ђурић, за грађење пословно-производног објекта, који се налази у Индустријској зони 3, на земљишту означеном као к.п. бр. 728/123 и 728/113, к.о. Бијељина Село 130.97KB
Еколошка дозвола привредном друштву "МБ ПЛУС" Д.О.О. Дворови за погон за примарну прераду дрвета 83.58KB
Обнављена Еколошка дозвола број 02/3-370-481/14 од 03.04.2014. године, издата Привредном друштву ''EDINTHON'' Д.О.О. Вршани, одговорно лице Кнежевић Грујица, са роком важења до 18.02.2024. године, за пословно –производне објекте за производњу боја и фасадних материјала, који се налазе у Вршанима, на парцели означеној као к.п. бр.1810/2 и 1810/3 к.о. Вршани 137.73KB
Еколошка дозвола привредном друштву "MDI Company" Д.О.О. Бијељина за изградњу пословно- производног објекта 78.37KB
Обнављена Еколошка дозвола број 02/3-370-358/14 од 11.03.2014. године, издата Привредном друштву ''Браћа Лазић'' Д.О.О. Дворови, одговорно лице Љубиша Лазић, са роком важења до 15.02.2024. године, за пословни објекат-пекаре, која се налази у улици Карађорђева бб. у Дворовима, на парцели означеној као к.п. бр.62 и 53, уписане у з.к.уложак бр.1243/2 к.о. Дворови 127.83KB
Обнова еколошке дозволе Привредном друштву "HY-POWER-FLEXOMATIC" Д.О.О. Бијељина погон за производњу и монтажу хидрауличних цријева, који се налази у Индустријској зони III 75.57KB
Обновљена Еколошка дозвола број 02/3-370-130/14 од 18.02.2014. године, издата Занатскoј пекарској радњи ''Подриње'' Јања, одговорно лице Ходај Неђмедин, са роком важења до 06.02.2024. године, за изнајмљени пословни објекат-пекаре, која се налази у улици Карађорђева бр.208. у Јањи, на парцели означеној као к.п. бр.2728, уписане у з.к.уложак бр.3071 к.о.Јања 1 130.27KB
Обнова еколошке дозволе Привредном друштву "Кофиком продукт" Д.О.О. Бијељина-Главичице за пословни објекат - пржионица кафе у Главичицама 77.78KB
Еколошка дозвола број 02/3-370-55/14 од 04.02.2014. године, издата Привредном друштву ''БП Петрић'' Д.О.О. Вршани, одговорно лице Ристо Петрић, са роком важења до 21.01.2024. године, за бензиску и плинску станицу са пратећим садржајима, која се налази у Вршанима, на парцели означеној као кч. бр.1266/04 к.о.Вршани 139.17KB
Еколошка дозвола привредном друштву "МЗ промет" за производно - складишни објекат, на локалитету Дијелови- Павловића пут 66.44KB
Еколошка дозвола број 02/3-370-53/14 од 04.02.2014. године, издата Привредном друштву ''БП Петрић'' Д.О.О. Вршани, одговорно лице Ристо Петрић, са роком важења до 21.01.2024. године, за бензиску и плинску станицу са пратећим садржајима, која се налази у улици Пантелинска бб у Бијељини, на парцели означеној као к.п. бр.6206/09 к.о.Бијељина 1 139.06KB
Еколошка дозвола привредном друштву "Тропик малопродаја" за пословни објекат-тржни центар на Павловића путу- Бијељина 91.23KB
Еколошка дозвола број 02/3-370-55/14 од 04.02.2014. године, издата Привредном друштву ''БП Петрић'' Д.О.О. Вршани, одговорно лице Ристо Петрић, са роком важења до 18.01.2024. године, за бензиску и плинску станицу са пратећим садржајима, која се налази у улици Карађорђева бр.27 у Јањи, на парцели означеној као к.п. бр.764/1 и 765, к.о.Јања 142.77KB
Еколошка дозвола привредном друштву "Декор центар" за изградњу пословно-производног објекта у улици Стефана Дечанског број 240 Бијељина 81.99KB
Еколошка дозвола број 02/3-370-471/14 од 21.03.2014. године, издата Привредном друштву ''НОВОФОРМ'' Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Предраг Бајић, са роком важења до 10.01.2024. године, за фабрику за производњу намјештаја и грађевинске столарије, која се налази на Павловића путу бр.16, на парцели означеној по новом катастарском премјеру као к.п. бр.1322/164, уписана у к.к. уложак број 2147 к.о.Бијељина Село. 132.84KB
Еколошка дозвола Занатској радњи-аутосервис "CITI CAR" Љељенча за изгрђени аутосервис у Љељенчи 82.64KB
Еколошка дозвола број 02/3-370-101/14 од 03.02.2014. године, издата Привредном друштву ''Бобар Аутосемберија'' Д.О.О. Бијељина, а сада Привредном друштву ''Брацо и синови'' Д.О.О. Брчко, П.Ј. 2 ''Барел'' Бијељина одговорно лице Жељко Вркачевић, са роком важења до 16.01.2024. године, за бензиску станицу са пратећим садржајима, која се налази у улици Филипа Вишњића бр.211 у Бијељини, на парцели означеној као к.п. бр.4409, уписане у к.к.ул. 3 к.о.Бијељина 1 143.83KB
Еколошка дозвола Месној индустрији Д.О.О. "ЗП КОМЕРЦ" Вршани за изграђени објекат клаонице са прерадом меса и производњу производа од меса у Вршанима 85.3KB
Еколошка дозвола Милошевић Зорану из Бијељине за грађење производно-пословног објекта, који се налази у Улици семберских ратара број 118, на земљишту означеном као к.п. бр. 410/4, к.о. Бијељина Село 132.35KB
Еколошка дозвола Јефтић Александру из Амајлија за изградњу фарме за узгој бикова у Амајлијама 81.4KB
Обновљена еколошка дозвола Занатској радњи-БРЕНТА ''БАЏE'' у Главичицама 87.7KB
Еколошка дозвола Привредном друштву "STEMIL" Д.О.О. Бијељина за погон за производњу PVC и AL столарије 80.23KB
Обновљена еколошка дозвола Занатској радњи пекара ''КЛАС-Б'' за пословни објекат-пекаре у Улици Стефана Дечанског 2 86.27KB
Еколошка дозвола привредном друштву "Нешковић" за бензинску станицу са пратећим садржајима у Јањи 94.12KB
Еколошка дозвола Привредном друштву ''Монтерм'' Д.О.О. Бијељина за изградњу пословно-производног објекта, који ће се налазити у Индустријској зони 2 132KB
Еколошка дозвола Ђукић занатско лимарској радњи "Лимар Ђукић" Бијељина, за изграђену лимарску радњу у улици Стефана Дечанског број 242А NANB
Еколошка дозвола Привредном друштву ''Deкor centar'' Д.О.О. Бијељина за изградњу производног објекта, који ће се налазити у Индустријској зони 2 87.37KB
Обнова еколошке дозволе А.Д. "Орао" Бијељина за испитну станицу за турбомлазне моторе у улици Шабачких ђака бб у Бијељини 77.6KB
Еколошка дозвола Занатско графичкој радњи ''Декорарт штампарија'' Бијељина за изграђену занатску радњу-штампарије, која се налази у Улици Лазе Костића број 96 88KB
Еколошка дозвола Крстић Жикици из Велике Обраске за изграђену бензинску станицу са пратећим садржајима у Великој Обарској бб NANB
Еколошка дозвола Занатској радњи 'Мега пласт' Бијељина за пословно-производни објекат за производњу PVC и AL столарије 79.9KB
Еколошка дозвола Привредном друштву 'Стојановић и син' Д.О.О. Рухотина за пословни објекат-млина са пратећим садржајима у Рухотини 95.82KB
Еколошка дозвола "Нешковић" Д.О.О. Бијељина, за станицу за снабдјевање моторних возила течним нафтним гасом у склопу бензинске станице са пратећим садржајима у Доњој Чађавици 83.41KB
Еколошка дозвола Привредном друштву ''Нешковић'' Д.О.О. Бијељина, за реконструкцију и надоградњу постојећег пословног објекта и доградњу објекта са изградњом бензинске станице у Сремској улици број 2. у Бијељини 141.74KB
Еколошка дозвола "MONACO" Д.О.О. Бијељина, за бензинску станицу са пратећим садржајима на Агротржном центру у Бијељини 99.78KB
Обнова еколошких дозвола Привредном друштву ''SAVIĆ COMPANY" Д.О.О. Бијељина, за производно-пословни комплекс сточне хране, који се налази у насељу Нови Дворови, Улица Мајевичких бригада кварт 52. бр.31 142.63KB
Еколошка дозвола "Мљекара Дуле" Д.О.О. Средњи Драгаљевац, за мљекару у Средњем Драгаљевцу 88.98KB
Еколошка дозвола Привредном друштву 'Лого' Д.О.О. Бијељина за изградњу производно- пословног објекта у Индустријској зони 2 у Бијељини 93.34KB
Еколошка дозвола "Финалпром" Д.О.О. Бијељина, за складишни простор на Павловића путу 80.52KB
Ревизија еколошке дозволе Привредном друштву "ВИНЕР ФА" за изнајмљени пословни објекат 88.79KB
Обнова еколошке дозволе ЗЕДП "Електро-Бијељина" А.Д.Р.Ј."Електродистрибуција" Бијељина, са погонском зградом у Дворовима NANB
Ревизија еколошке дозволе Привредном друштву "Агротехника" Д.О.О. Бијељина за бензиску станицу са пратећим садржајима 105.91KB
Обнова еколошке дозволе ЗЕДП "Електро-Бијељина" А.Д.Р.Ј."Електродистрибуција" Бијељина, са погонском зградом у Бијељини NANB
Еколошка дозвола Драженко Рашевић за изградњу пословних објеката производно услужног комплекса (фазна изградња) у Индустријској зони 2 90.64KB
Обнова еколошке дозволе ЗЕДП "Електро-Бијељина" А.Д.Р.Ј."Електродистрибуција" Бијељина, са погонском зградом у Остојићеву NANB
Ревизија еколошке дозволе Привредном друштву "Полигарден" д.о.о. Доње Црњелово 86.46KB
Обнова еколошке дозволе ЗЕДП "Електро-Бијељина" А.Д.Р.Ј."Електродистрибуција" Бијељина, са погонском зградом у Бијељина 2 NANB
Еколошка дозвола Привредном друштву "НЕШКОВИЋ" Д.О.О. Бијељина за бензинску станицу са пратећим садржајима, која је са сјеверозападне стране ограничена магистралним путем М-18, дионицом Рача-Гојсовац 100.88KB
Обнова еколошке дозволе ЗЕДП "Електро-Бијељина" А.Д.Р.Ј."Електродистрибуција" Бијељина, за ТЦ 35/10kV са погонском зградом у Доњој Чађавици NANB
Еколошка дозвола Привредном друштву 'Браћа Ерић' Д.О.О. Трњаци за пословни објекат-пекаре, која се налази у Трњацима на магистралном путу Бијељина-Рача 91.37KB
Oбнова еколошке дозволе "Глобус" Д.О.О. Дворови, за фарму за тов свиња у Дворовима 78.43KB
Обнова еколошке дозволе "Танасић" Д.О.О. Дворови, за погон за прераду воћа и поврћа у Дворовима 77.36KB
Еколошка дозвола Ћато Витомир из Патковаче, за примарну прераду дрвета у Пучилама 93.86KB
Обнова еколошке дозволе "МДМ Станком" Д.О.О. Брчко, за погон за израду металне галантерије у Бијељини 73.93KB
Обнова еколошке дозволе "Интергај" Д.О.О. Бијељина, за комплекс за складиштење житарица у Дворовима 66.79KB
Еколошка дозвола Милошевић Даница из Патковаче, за погон за производњу намјештаја у Поповима 77.53KB
Еколошка дозвола "AGRIMATCО" Д.О.О.Бијељина, за пословни објекат за складиштење и продају средстава за заштиту биља, ђубрива и сјеменског материјала у Љељенчи 81.89KB
Еколошка дозвола Стајић Николи из Бијељине, за производно - продајни објекат (за производњу металне галантерије и машинска обрада метала у Индустријској зони II 78.49KB
Обнова еколошке дозволе "VID INOX" Д.О.О. Бијељина, за аутопраоницу у Бијељини 69.06KB
Еколошка дозвола "SCHROTT" Д.O.O. Бијељина, за изнајмљени пословни објекат за прикупљање металног отпада у Бијељини 1 79.83KB
Обнова еколошке дозволе "Пансион" Д.О.О. Тријешница, за пилану у Тријешници 70.92KB