Званична интернет презентација
Град Бијељина

Еколошке дозволе

Обнова еколошких дозвола Привредном друштву ''SAVIĆ COMPANY" Д.О.О. Бијељина, за производно-пословни комплекс сточне хране, који се налази у насељу Нови Дворови, Улица Мајевичких бригада кварт 52. бр.31 142.63KB
Еколошка дозвола Привредном друштву ''Нешковић'' Д.О.О. Бијељина, за реконструкцију и надоградњу постојећег пословног објекта и доградњу објекта са изградњом бензинске станице у Сремској улици број 2. у Бијељини 141.74KB
Еколошка дозвола Привредном друштву 'Стојановић и син' Д.О.О. Рухотина за пословни објекат-млина са пратећим садржајима у Рухотини 95.82KB
Еколошка дозвола Занатско графичкој радњи ''Декорарт штампарија'' Бијељина за изграђену занатску радњу-штампарије, која се налази у Улици Лазе Костића број 96 88KB
Еколошка дозвола Привредном друштву ''Deкor centar'' Д.О.О. Бијељина за изградњу производног објекта, који ће се налазити у Индустријској зони 2 87.37KB
Еколошка дозвола Привредном друштву ''Монтерм'' Д.О.О. Бијељина за изградњу пословно-производног објекта, који ће се налазити у Индустријској зони 2 132KB
Обновљена еколошка дозвола Занатској радњи пекара ''КЛАС-Б'' за пословни објекат-пекаре у Улици Стефана Дечанског 2 86.27KB
Обновљена еколошка дозвола Занатској радњи-БРЕНТА ''БАЏE'' у Главичицама 87.7KB
Еколошка дозвола Привредном друштву 'Лого' Д.О.О. Бијељина за изградњу производно- пословног објекта у Индустријској зони 2 у Бијељини 93.34KB
Ревизија еколошке дозволе Привредном друштву "ВИНЕР ФА" за изнајмљени пословни објекат 88.79KB
Ревизија еколошке дозволе Привредном друштву "Агротехника" Д.О.О. Бијељина за бензиску станицу са пратећим садржајима 105.91KB
Еколошка дозвола Драженко Рашевић за изградњу пословних објеката производно услужног комплекса (фазна изградња) у Индустријској зони 2 90.64KB
Ревизија еколошке дозволе Привредном друштву "Полигарден" д.о.о. Доње Црњелово 86.46KB
Еколошка дозвола Привредном друштву "НЕШКОВИЋ" Д.О.О. Бијељина за бензинску станицу са пратећим садржајима, која је са сјеверозападне стране ограничена магистралним путем М-18, дионицом Рача-Гојсовац 100.88KB
Еколошка дозвола Привредном друштву 'Браћа Ерић' Д.О.О. Трњаци за пословни објекат-пекаре, која се налази у Трњацима на магистралном путу Бијељина-Рача 91.37KB
Еколошка дозвола Привредном друштву 'Мега дрво' Д.О.О. Бијељина за фабрику за производњу резане грађе и намјештаја, која се налази уз магистрални пут Бијељина-Брчко, на земљишту означеном као пар 99.22KB
Еколошка дозвола привредном друштву "Jović S & D" Д.О.О. Угљевик за погон за производњу бетона и постројење за експлоатацију и сепарацију шљунка који се налази у Јоховцу 102.14KB
Обнова еколошке дозволе Привредног друштва "Млин Павловић" Д.О.О. Горње Црњелово, за производне објекте за производњу млинских производа и производњу сточне хране 103.72KB
Еколошка дозвола привредном друштву "CSP" Д.О.О. Дворови-Бијељина за изградњу бетонаре са сепарацијом, која ће се налазити у Дворовима 93.13KB
Еколошка дозвола привредном друштву "Нешковић" Д.О.О. Бијељина за бензинску станицу са пратећим садржајима, која ће се налазити на Регионалном путу Рача-Вршани у мјесту Горњем Црњeлову 99.34KB
Обнова еколошке дозволе Привредног друштва "G-PETROL" Д.О.О.Сарајево ПЈ Бијељина, која се налази у улици Стефана Дечанског број 119. у Бијељини 180.73KB
Обнова еколошке дозволе Занатској радњи-млин "Златни клас" Трњаци 93.08KB
Еколошка дозвола Привредном друштву "ИЦМ" Д.О.О. Бијељина за изграђени пословни објекат за складиштење лијекова и медицинске опреме, који се налази у улици Доња Љељенча број 45. 85.81KB
Обнова еколошке дозволе Привредног друштва Млин "Томић" за пословни објекат-млин, који се налази у Трњацима 141.8KB
Обнова еколошке дозволе Привредног друштва Млин "Благојевић" за пословни објекат-млин, који се налази у Којчиновцу 145.55KB
Обнова еколошке дозволе Привредног друштва "Милкус" Д.О.О. Пале за погон за прикупљање и рециклажу металног отпада, који се налази у Великој Обарској 129.19KB
Обнова еколошке дозволе Привредном друштву "TАЛУМ" Д.О.О. Бијељина, за пословно-производни објекат у Индустријској зони III 127.24KB
Обнова еколошке дозволе Привредном друштву "НЕШКОВИЋ" Д.О.О. Бијељина за бензинску станицу са пратећим садржајима, у улици Српске Војске број 328 130.75KB
Еколошка дозвола Привредном друштву "КОВАЧНИЦА САКРАМЕНТСКИ" Д.О.О. Бијељина за производно-пословни објекат (израда коване галантерије), који се налази у Хасама број 36 150.3KB
Обнова еколошке дозволе Привредног друштва "Бинго" Д.О.О. export-import Тузла П.Ј. број 145 "Хипермаркет" Бијељина 129.63KB
Еколошка дозвола Привредном друштву "Херба-Комерц" Д.О.О.Бијељина за изнајмљени погон за паковање средстава за заштиту биља 145.29KB
Обнова еколошке дозволе Привредном друштву 'Спектар Дринк' Д.О.О. Бијељина за погоне за производњу прехрамбених производа у Патковачи 131.62KB
Еколошка дозвола Привредном друштву 'СТИРОДОМ' Д.О.О. Бијељина за пословно-производни објекат за производњу стиропора, који се налазити на Павловића путу број 15 59.48KB
Еколошка дозвола привредном друштву "МБ ПЛУС" Д.О.О. Дворови за погон за примарну прераду дрвета 83.58KB
Еколошка дозвола привредном друштву "MDI Company" Д.О.О. Бијељина за изградњу пословно- производног објекта 78.37KB
Обнова еколошке дозволе Привредном друштву "HY-POWER-FLEXOMATIC" Д.О.О. Бијељина погон за производњу и монтажу хидрауличних цријева, који се налази у Индустријској зони III 75.57KB
Обнова еколошке дозволе Привредном друштву "Кофиком продукт" Д.О.О. Бијељина-Главичице за пословни објекат - пржионица кафе у Главичицама 77.78KB
Еколошка дозвола привредном друштву "МЗ промет" за производно - складишни објекат, на локалитету Дијелови- Павловића пут 66.44KB
Еколошка дозвола привредном друштву "Тропик малопродаја" за пословни објекат-тржни центар на Павловића путу- Бијељина 91.23KB
Еколошка дозвола привредном друштву "Декор центар" за изградњу пословно-производног објекта у улици Стефана Дечанског број 240 Бијељина 81.99KB
Еколошка дозвола Занатској радњи-аутосервис "CITI CAR" Љељенча за изгрђени аутосервис у Љељенчи 82.64KB
Еколошка дозвола Месној индустрији Д.О.О. "ЗП КОМЕРЦ" Вршани за изграђени објекат клаонице са прерадом меса и производњу производа од меса у Вршанима 85.3KB
Еколошка дозвола Јефтић Александру из Амајлија за изградњу фарме за узгој бикова у Амајлијама 81.4KB
Еколошка дозвола Привредном друштву "STEMIL" Д.О.О. Бијељина за погон за производњу PVC и AL столарије 80.23KB
Еколошка дозвола привредном друштву "Нешковић" за бензинску станицу са пратећим садржајима у Јањи 94.12KB
Еколошка дозвола Ђукић занатско лимарској радњи "Лимар Ђукић" Бијељина, за изграђену лимарску радњу у улици Стефана Дечанског број 242А NANB
Обнова еколошке дозволе А.Д. "Орао" Бијељина за испитну станицу за турбомлазне моторе у улици Шабачких ђака бб у Бијељини 77.6KB
Еколошка дозвола Крстић Жикици из Велике Обраске за изграђену бензинску станицу са пратећим садржајима у Великој Обарској бб NANB
Еколошка дозвола Занатској радњи 'Мега пласт' Бијељина за пословно-производни објекат за производњу PVC и AL столарије 79.9KB
Еколошка дозвола "Нешковић" Д.О.О. Бијељина, за станицу за снабдјевање моторних возила течним нафтним гасом у склопу бензинске станице са пратећим садржајима у Доњој Чађавици 83.41KB
Еколошка дозвола "MONACO" Д.О.О. Бијељина, за бензинску станицу са пратећим садржајима на Агротржном центру у Бијељини 99.78KB
Еколошка дозвола "Мљекара Дуле" Д.О.О. Средњи Драгаљевац, за мљекару у Средњем Драгаљевцу 88.98KB
Еколошка дозвола "Финалпром" Д.О.О. Бијељина, за складишни простор на Павловића путу 80.52KB
Обнова еколошке дозволе ЗЕДП "Електро-Бијељина" А.Д.Р.Ј."Електродистрибуција" Бијељина, са погонском зградом у Дворовима NANB
Обнова еколошке дозволе ЗЕДП "Електро-Бијељина" А.Д.Р.Ј."Електродистрибуција" Бијељина, са погонском зградом у Бијељини NANB
Обнова еколошке дозволе ЗЕДП "Електро-Бијељина" А.Д.Р.Ј."Електродистрибуција" Бијељина, са погонском зградом у Остојићеву NANB
Обнова еколошке дозволе ЗЕДП "Електро-Бијељина" А.Д.Р.Ј."Електродистрибуција" Бијељина, са погонском зградом у Бијељина 2 NANB
Обнова еколошке дозволе ЗЕДП "Електро-Бијељина" А.Д.Р.Ј."Електродистрибуција" Бијељина, за ТЦ 35/10kV са погонском зградом у Доњој Чађавици NANB
Oбнова еколошке дозволе "Глобус" Д.О.О. Дворови, за фарму за тов свиња у Дворовима 78.43KB
Обнова еколошке дозволе "Танасић" Д.О.О. Дворови, за погон за прераду воћа и поврћа у Дворовима 77.36KB
Еколошка дозвола Ћато Витомир из Патковаче, за примарну прераду дрвета у Пучилама 93.86KB
Обнова еколошке дозволе "МДМ Станком" Д.О.О. Брчко, за погон за израду металне галантерије у Бијељини 73.93KB
Обнова еколошке дозволе "Интергај" Д.О.О. Бијељина, за комплекс за складиштење житарица у Дворовима 66.79KB
Еколошка дозвола Милошевић Даница из Патковаче, за погон за производњу намјештаја у Поповима 77.53KB
Еколошка дозвола "AGRIMATCО" Д.О.О.Бијељина, за пословни објекат за складиштење и продају средстава за заштиту биља, ђубрива и сјеменског материјала у Љељенчи 81.89KB
Еколошка дозвола Стајић Николи из Бијељине, за производно - продајни објекат (за производњу металне галантерије и машинска обрада метала у Индустријској зони II 78.49KB
Обнова еколошке дозволе "VID INOX" Д.О.О. Бијељина, за аутопраоницу у Бијељини 69.06KB
Еколошка дозвола "SCHROTT" Д.O.O. Бијељина, за изнајмљени пословни објекат за прикупљање металног отпада у Бијељини 1 79.83KB
Обнова еколошке дозволе "Пансион" Д.О.О. Тријешница, за пилану у Тријешници 70.92KB