Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одсјек за матичне послове и послове мјесних канцеларијаОдсјек за матичне послове и послове мјесних канцеларија
Адреса:
Карађорђева улица 4
76 300 Бијељина
Телефон: +387 (0)55 233 120
Адреса електронске поште: [email protected]
Шеф Одсјека: Драгана Љубојевић

У Одсјеку за матичне послове и послове мјесних канцеларија обављају се следећи послови:
- евиденција личних стања грађана
- евиденција о држављанима БиХ - Републике Српске
- пријем захтјева за стицање држављанства БиХ - Републике Српске, отпуст из држављанства БиХ - Републике Српске и достављање надлежном Министарству
- рад Центра за бирачки списак
- овјера потписа, рукописа и преписа
- издавање увјерења о чињеницама о којима се не води службена евиденција
- стручни и административни послови за потребе Одбора за жалбе Града,
- други послови који су прописима и актима органа Града стављени у дјелокруга рада Одсјека.