Званична интернет презентација
Град Бијељина

Мјесне заједнице

 
 
 
  Мјесна заједница Предсједник МЗ Телефон
1 Амајлије Младен Трифковић 065/881-721
2 Балатун Радиша Илић 065/410-728
3 Бањица Небојша Пајић 065/925-219
4 Батар Мирослав Мићић 065/309-907
5 Батковић Предраг Бобић 065/699-240
6 Бјелошевац Бранимир Вуковић 065/980-678
7 Богдановићи Милорад  Панић 065/398-902
8 Бријесница Зоран Ракић 066/162-726
9 Бродац Владан Панић 065/628-142
10 Буковица Горња Обрен Симић 065/539-457
11 Буковица Доња Драгомир Симеуновић 065/983-247
12 Велика Обарска Дражен Ђукић 065/269-869
13 Велино Село Гаврило Лукић   065/564-685
14 Вељко Лукић Горан Лазаревић 066/716-894
15 Вршани Недељко Мићић 065/905-693
16 Вук Караџић Марко Крајишник 065/247-986
17 Галац Томислав Давидовић 065/744-168
18 Главичице Станко Кнежевић 065/938-795
19 Глоговац Цвијетин Спасојевић 065/672-519
20 Голо Брдо Живорад Јелачић 065/537-837
21 Градац – Ступањ Мирко Симић 065/257-852
22 Даздарево Младен Костић 066/797-029
23 Дашница Новак Јелић 065/647-638
24 Дашница 1 Милан Лазић 065/869-366
25 Дворови Владан Ранкић 065/813-449
26 Дијелови Младен Јевтић 065/986-374
27 Драгаљевац Горњи Мирослав Кулић 065/946-497
28 Драгаљевац Доњи Миладин Симић 066/232-947
29 Драгаљевац Средњи Илија Радић 065/568-118
30 Загони Зоран Максимовић 065/628-040
31 Загони Доњи Славиша Петровић 066/799-944
32 Јања Мујо Богаљевић 065/153-271
33 Јоховац Боро Ивановић 065/635-418
34 Ковачићи Синиша Митровић 065/709-035
35 Којчиновац нема предсједника  
36 Крива Бара Синиша Драгић 065/299-366
37 Лединци Милош Павловић 065/465-190
38 Љељенча Драган Илић 066/806-760
39 Љесковац Мићо Филиповић 065/743-005
40 Магнојевић Горњи Јовица Маринковић 055/387-120
41 Магнојевић Доњи Љубомир Петрић 065/957-220
42 Магнојевић Средњи нема предсједника  
43 Мала Обарска Бранислав Божић 065/878-594
44 Међаши Горан Легиновић 065/849-911
45 Модран Недељко Млађеновић 065/693-303
46 Нови Јово Симић 065/627-055
47 Нови Дворови Милош Митровић 065/655-332
48 Ново Насеље Спасоје Илић 065/951-986
49 Обријеж Миладин Стјепановић 065/957-160
50 Остојићево Вајо Рачановић 065/491-403
51 Патковача Даниел Татомировић 065/661-850
52 Петнаеста Мајевичкa Здравко Ристић 065/999-212
53 Пиперци Зоран Јовичић 065/756-249
54 Попови Велемир Зекић 065/630-838
55 Пучиле Ђуро Станојловић 065/986-633
56 Рухотина Горан Бојанић 065/520-164
57 Соколски Дом Јовица Давидовић 065/512-907
58 Стари град Славко Лазић 065/527-371
59 Суво Поље Славица Обреновић 066/430-387
60 Трњаци нема предсједника  
61 Филип Вишњић нема предсједника  
62 Хасе Игор Стевић 066/473-361
63 Центар Mилорад Јовић 065/661-807
64 Црњелово Горње Петра Стојановић 065/678-272
65 Црњелово Доње Богдан Тадић 065/798-787
66 Чађавица Горња Ђорђе Гајић 065/662-515
67 Чађавица Доња Ђојо Тодоровић 065/933-360
68 Чађавица Средња Неђо Јосиповић 065/582-547
69 Чардачине Драган Госпавић 065/384-958
70 Ченгић Радо Даниловић 066/792-912
 
 

Послови стручне и административно-техничке подршке у раду мјесних заједница, у оквиру Одсјека за послове мјесних заједница, извршавају се са сједиштем у мјесним канцеларијама:
- Мјесна канцеларија Трњаци за подручје мјесних заједница: Дворови, Трњаци, Крива Бара, Међаши, Даздарево, Бродац, Велино Село и Балатун
- Мјесна канцеларија Велика Обарска за подручје мјесних заједница: Велика Обарска, Црњелово Доње, Црњелово Горње, Батковић, Остојићево и Градац
- Мјесна канцеларија Главичице за подручје мјесних заједница Главичице, Рухотина, Јоховац, Батар, Бањица, Бјелошевац и Ченгић
- Мјесна канцеларија Јања за подручје мјесних заједница: Јања, Обријеж, Модран, Горњи Којчиновац, Чардачине и Љесковац
- Мјесна канцеларија Доњи Драгаљевац за подручје мјесних заједница: Доњи Драгаљевац, Доња Чађавица, Доњи Магнојевић, Средњи Магнојевић, Вршани, Нови, Доња Буковица и Пиперци
- Мјесна канцеларија Горњи Драгаљевац за подручје мјесних заједница: Горњи Драгаљевац, Горња Чађавица, Горњи Магнојевић, Горња Буковица, Средња Чађавица и Средњи Драгаљевац
- Мјесна канцеларија Суво Поље за подручје мјесних заједница Суво Поље, Загони, Доњи Загони, Ковачићи, Бријесница и Хасе
- Стручни и админстративно-технички послови за потребе осталих мјесних заједница обезбеђују се у сједишту Градске управе.Ради ефикаснијег, дјелотворнијег и економичнијег извршавања одређених послова из дјелокруга Градске управе и ефикаснијег остваривања права и интереса грађана, у оквиру Одјељења за општу управу образују се мјесне канцеларије:

1. Мјесна канцеларија Јања са сједиштем у Јањи за подручје насељених мјеста Јања, Обријеж, Којчиновац, Љесковац, Чардачине и Глоговац
2. Мјесна канцеларија Црњелово са сједиштем у Црњелову Горњем за подручје насељених мјеста Црњелово Горње и Црњелово Доње
3. Мјесна канцеларија Батковић са сједиштем у Батковићу за подручје насељених мјеста Батковић и Мала Обарска
4. Мјесна канцеларија Бродац са сједиштем у Броцу Горњем за подручје насељених мјеста Бродац Горњи, Бродац Доњи, Велино Село и Остојићево
5. Мјесна канцеларија Драгаљевац са сједиштем у Драгаљевцу Доњем за подручје насељених мјеста Драгаљевац Доњи, Драгаљевац Средњи, Чађавица Доња, Градац-Ступањ, Вршани и Нови
6. Мјесна канцеларија Суво Поље са сједиштем у Сувом Пољу за подручје насељених мјеста Суво Поље, Загони, Ковачићи и Доњи Загони
7. Мјесна канцеларија Буковица са сједиштем у Буковици Доњој за подручје насељених мјеста Буковица Доња, Пиперци и Главичорак
8. Мјесна канцеларија Главичице са сједиштем у Главичицама за подручје насељених мјеста Главичице, Батар, Јоховац, Рухотина, Бјелошевац, Бањица и Кацевац
9. Мјесна канцеларија Велика Обарска са сједиштем у Великој Обарској за подручје насељеног мјеста Велика Обарска
10. Мјесна канцеларија Дворови са сједиштем у Дворовима за подручје насељених мјеста Дворови, Дијелови, Даздарево, Тријешница и Крива Бара
11. Мјесна канцеларија Трњаци са сједиштем у Трњацима за подручје насељених мјеста Трњаци, Међаши и Балатун
12. Мјесна канцеларија Магнојевић са сједиштем у Магнојевићу Средњем за подручје насељених мјеста Магнојевић Доњи, Магнојевић Средњи, Магнојевић Горњи и Буковица Горња
13. Мјесна канцеларија Модран са сједиштем у Модрану за подручје насељених мјеста Модран и Ченгић
14. Мјесна канцеларија Драгаљевац Горњи са сједиштем у Драгаљевцу Горњем за подручје насељених мјеста Драгаљевац Горњи, Чађавица Средња и Чађавица Горња
15. За насељена мјеста Попови, Амајлије, Пучиле, Патковача, Голо Брдо, Хасе, Бријесница и Љељенча послови из дјелокруга мјесних канцеларија обављају се у Градској управи Града Бијељина.


У мјесној канцеларији обављају се управни, стручни и други послови који се односе на пријем поднесака, овјеру потписа преписа и рукописа, вођење матичних књига и издавање увјерења из јавних регистара који се код њих воде, издавање потврда о чињеницама о којима се не води јавна евиденција када је доказивање тих чињеница предвиђено законом, узимање изјава од грађана по замолницама надлежних органа, пријем, завођење и отпрема поште, стручна и административна помоћ мјесним заједницама као и други послови који се повјере посебним актом Градоначелника.