Званична интернет презентација
Град Бијељина

БФЦ

Град Бијељина је испунио услове за сертификацију града са повољним пословним окружењем према захтјевима БФЦ СЕЕ стандарда (Business Friendly Certification South East Europe – BFC SEE), испуњавајући 12 критеријума и више од 80 подкритеријума, са оцјеном 84,4%, који се односе на унапређење квалитета услуга и информација које јединице локалне самоуправе пружају привредницима и страним инвеститорима.
Представници Владе Републике Српске и Привредне коморе Републике Српске  уручили су 30.06.2015. године градоначелнику Бијељине Мићи Мићићу сертификат који представља потврду да Градска управа Града Бијељина нуди инвеститорима услуге високог квалитета олакшавајући њихово пословање и да непрестано ради на побољшању пословног амбијента у локалној заједници.
Да би се потврдила континуирана примјена критеријума за сертификацију, након 12 мјесеци слиједи надзорна провјера, а процес ресертификације се спроводи након двије године и за њега се примјењују иста правила као и током прве сертификације.

Критеријуми повољног пословног окружења у БФЦ СЕЕ
Квалитет локалног пословног окружења оцјењује се на основу 80 подкритеријума сертификације који су груписани у 12 критеријума:
 1. Стратешки приступ локалном економском развој
 2. Организациони капацитет за пружање подршке привреди (Канцеларија за ЛЕР)
 3. Укљученост привреде у рад локални управе (привредни савјет)
 4. Ефикасан систем за издавање грађевинских дозвола
 5. Доступност информација и база података релевантних за пословање
 6. Примјена маркетинга у циљу промоције инвестиција
 7. Кредитна способности и финансијска стабилност
 8. Промоција запошљавања и развоја људских ресурса
 9. Подстицање приватно-јавних партнерстава
 10. Адекватна инфраструктура и поуздане комуналне услуге
 11. Транспарентна и стимулативна политика локалних такси, пореза и подстицаја
 12. Примјена информационих технологија.
   
Предности програма БФЦ СЕЕ
БФЦ СЕЕ печат квалитета у кратком року постао је широко признат показатељ ефикасне локалне администрације и повољне инвестиционе климе у југоисточној Европи. Програм обезбјеђује стабилно и унапријед познато пословно окружење које пружа гаранцију инвеститорима да ће све сертификоване општине привреди пружити исти ниво услуга.
Општине/градови које се укључе у програм стичу могућност да се позиционирају у односу на најнапредније локалне самоуправе у јужноисточној Европи и обезбиједе значајну подршку националних и међународних институција и донатора.

..........................................................................................................................................................................

Приручник за сертификацију градова и општина са повољним пословним окружењем у Југоисточној Европи - ЕДИЦИЈА III
 
Регионални технички секретаријат је у сарадњи са техничким секретаријатима из земаља чланица БФЦ СЕЕ мреже у претходном периоду организовао низ састанака са партнерима у процесу и свим релевантним саговорницима у региону: представницима радних тела БФЦ СЕЕ мреже, сертификованих општина и општина у процесу, привредницима, провјеривачима и стручњацима из области локалног економског развоја и стандардизације. Са циљем да се стручни садржај и постојећи критеријуми унаприједе, након опсежних консултација и усаглашавања прикупљених информација, сугестија и коментара, 2017. године усвојена је нова едиција БФЦ СЕЕ стандарда – Едиција III.
 
Нова едиција стандарда садржи 68 поткритеријума у оквиру 10 ревидираних критеријума којима су обухваћене конкретне измјене и усклађивања документације земаља чланица БФЦ СЕЕ мреже у поступку сертификације, а са развојем БФЦ СЕЕ е-платформе (www.bfc-see.org) уз подршку Савјета за регионалну сарадњу (РЦЦ) и Отвореног регионалног фонда за модернизацију општинских услуга (ГИЗ ОРФ ММС) омогућена је и аутоматизација цјелокупног процеса.
 
БФЦ СЕЕ програм је намијењен општинама и градовима који имају одговарајуће капацитете и стратешки су опредијељени да унаприједе свој пословни амбијент, привуку инвестиције и подстакну развој локалне економије. Квалитет локалног пословног окружења оцјењује се на основу више од 60 поткритеријума сертификације који су груписани у 10 категорија. Вријеме потребно једној локалној самоуправи да испуни све критеријуме се разликује и зависи од њене спремности на почетку процеса сертификације.
 
Једна од посебних новина новог процеса цертификације је Е-цертификација.
 
БФЦ СЕЕ софтвер представља јединствени ИТ алат за мониторинг пословног окружења у региону југоисточне Европе развијен уз подршку Савјета за регионалну сарадњу (РЦЦ) и Отвореног регионалног фонда за модернизацију општинских услуга (ГИЗ ММС ОРФ), који ће допринијети већој ефикасности, видљивости и утицају регионалне БФЦ СЕЕ мреже и њених структура. Софтвер омогућава аутоматизацију целокупног процеса сертификације, он-лајн пријаву и подношење документације у електронском формату, размјену примера добрих пракси, као и олакшан приступ и располагање подацима између локалних самоуправа и привреде.


 http://bfc-see.org/