Званична интернет презентација
Град Бијељина

Позив за предлагање иновативних решења - Чешки повјеренички фондЧешки повјеренички фонд при УНДП је у оквиру Челинџ фонда (Challenge Fonda) објавио позив за предлагање иновативних решења из области:

- Одрживи раст са фокусом на циркуларну економију, зелену економију, технологију и одрживи туризам, одрживу пољопривреду;
- Јавне управе са фокусом на управљање отпадом, излазну пластику за једнократну употребу, загађење зрака, обновљиве изворе енергије, зелену набавка.

Приједлог пројекта, који мора садржати иновативни елемент за развој БиХ, могу доставити чешки субјекти из приватног, невладиног, академског и државног сектора или истраживачких центара. Услов је укључивање партнера из БиХ како би се осигурала одрживост у локалним условима и промовисала одрживост рјешења.

Трајање пројекта је највише 12 мјесеци, очекивани почетак реализације је у августу 2020. године.

Износ финансијске подршке из Чешког повјереничког фонда при УНДП износи 20 000 – 40 000 УСД (20% суфинансирање реализатора и 20% УНДП).

Крајњи рок за достављање приједлога је 30. јуни 2020. године.

Више информација на: 

https://www.mzv.cz/sarajevo/bs/Razvojna_saradnja/x2020_05_21_vyzva_k_predkladani_navrhu_v_ramci.html