Званична интернет презентација
Град Бијељина

Јавни позив за додјелу бесповратних средстава за мјере подршке увођењу стандарда и цертификацији у пољопривредно-прехрамбеној производњи
Отворен је Јавни позив за додјелу бесповратних средстава за мјере подршке увођењу стандарда и цертификацији у пољопривредно-прехрамбеној производњи, који се финансира у оквиру пројекта ЕУ4Агри.

Општи циљеви Позива:
- Стабилизација/јачање пољопривредно-прехрамбене индустрије увођењем стандарда квалитета и цертифицирањем производње и пословања у пољопривредно-прехрамбеном сектору;
- Унапређење квалитета производа, хигијене, сљедивости и сигурности хране увођењем основних и виших стандарда квалитета чиме се доприноси очувању здравља људи/потрошача;
- Јачање система заштите и подизање вриједности пољопривредних и прехрамбених производа;
- Промовисање добрих пракси и одрживог развоја бољим управљањем природним ресурсима, заштитом природне средине, заштитом радника и сигурности хране;
- Повећање конкурентности и лакши приступ новим тржиштима.

На јавни позив могу се пријавити микро, мала и средња предузећа, предузетници и задруге које се баве производњом, прерадом или производњом и прерадом производа за исхрану људи као и удружења која окупљају произвођаче/прерађиваче за њихову групну цертификацију.

Укупан буџет Позива износи 1 милион КМ, док се износ бесповратних средстава по пројекту креће од 5 000 - 50 000 КМ. У прилогу се налазе детаљне смјернице за подносиоце пријава.

Рок за достављање пријава је 02. септембар 2022. године.

Више информација на:

https://eu4agri.ba/otvoren-novi-javni-poziv-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-za-mjeru-podrske-uvodjenju-standarda-i-certifikaciji-u-poljoprivredno-prehrambenoj-proizvodnji/